(13.00 hodin)
(pokračuje Bém)

Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vám všem omluvil za to, že jsem neodešel z veřejných funkcích a nešel se udat orgánům činným v trestním řízení.

Dámy a pánové, možná takhle nějak byste si všichni představovali, vy zde po levici, omluvu Alexandra Vondry, resp. jeho postoj v kauze, která se jmenuje informace o podezření z plýtvání prostředků na předsednictví v rámci Evropské unie.

Víte, já jsem obdivoval vystoupení Lubomíra Zaorálka. Je vynikající řečník. Pane místopředsedo, pokud se na vás mohu obrátit prostřednictvím paní předsedkyně, při vašem vystoupení se vždycky zasměji, protože vy jste ještě navíc vtipný. A já vám za to chci poděkovat, protože jinak by toto dnešní dvouhodinové sezení pro mě bylo vlastně přehlídkou ztraceného času a bylo by také prázdnými slovy, protože čeština totiž obsahuje obrovské množství drobných nuancí. A my skládáme slova, věty, odstavce, dáváme je do souvislostí, vytváříme myšlenky, média tomu dávají titulky, doplňují titulky slovy korupce, krádež, zlodějna, mistrovská zlodějna, nebo také plýtvání, a najednou vytvářejí takzvanou virtuální realitu.

Já jsem si z vystoupení - musím říci zábavného, a děkuji za to - Lubomíra Zaorálka odnesl tři poznatky.

Prvním poznatkem - a omlouvám se, vím, že hodiny tlačí, takže už budu velmi stručný - je, že Lubomír Zaorálek říká, že se jednalo o zakázku bez výběrového řízení. A to je zločin. Ano. Dámy a pánové, jestlipak víte, že za vlád sociální demokracie v letech 2001 až 2004 v působnosti Ministerstva obrany bylo 74 až 78 % zakázek zadáno bez výběrového řízení? Že takovýmto způsobem, prosím pěkně, nebyla utraceno nebo, jak by řekl Lubomír Zaorálek, rozfrcáno nebo ukradeno tři čtvrtě miliardy, ale 40 miliard korun? Uvědomujete si, že není možné kázat vodu a pít víno?

Druhý poznatek z vystoupení Lubomíra Zaorálka, který mě zaujal, byl: musíme přece šetřit. A Jiří Paroubek na to navázal, že dnes máme enormní dluh státního rozpočtu 1,4 bilionu korun. A prosím pěkně, ještě před pár lety to bylo 900 miliard. Jestlipak, dámy a pánové, víte, že na konci klausovských vlád, v roce 1998, byl státní dluh méně než 150 miliard? Na konci Zemanovy vlády byl státní dluh ve výši 395,9 miliardy korun. A já doplním slovy Jiřího Paroubka: A když jsme tam byli my, tak byl jenom 900. Nepřipadá vám, že mezi tím rokem 1998 a rokem 2006, 2005 se něco mimořádného stalo a že u toho vesla těch, kteří kontrolovali veřejné finance v této zemi, stáli sociální demokraté?

A do třetice všeho dobrého a zlého. Dámy a pánové, odnesl jsem si z vystoupení - skvělého vystoupení, znovu zdůrazňuji - Lubomíra Zaorálka to, že my se tady bavíme o této závažné problematice, ale venku zuří stávka, a že tam stávkuje pracující lid za svoji lepší budoucnost. Jestlipak sociální demokraté měli tu odvahu říci tomu stávkujícímu pracujícímu lidu venku - já jim chci moc poděkovat, protože já jsem se do Poslanecké sněmovny dostal nádherně, Praha je úplně prázdná, všichni jezdí na kole, nejezdí metro, my ho vlastně nepotřebujeme, nejezdí městská hromadná doprava, my ji nepotřebujeme, Praha nemusí dávat 13 miliard provozních a investičních dotací Dopravnímu podniku, my ušetříme, Poslanecká sněmovna ušetří, Praha je dnes krásným městem, a já za to chci poděkovat pracujícímu lidu a sociální demokracii - vysvětlili pracujícímu stávkujícímu lidu, že budoucnost této země, pokud nemá následovat Řecko, Španělsko, je v tom, že opravdu musí někde začít šetřit, aby se enormní dluh nezvyšoval? Vysvětlila sociální demokracie, že pokud nedojde k nějaké transformaci penzijního systému, tedy k reformě, ke změně parametrického nastavení, tak že už v roce 2014 nebude z čeho vyplácet penze i tomu pracujícímu lidu?

Víte, já si myslím kázat vodu a pít víno umí každý. Já vyzývám sociální demokracii v kauze ProMoPro, aby se obrátila do svých srdcí, do svých duší, aby byla trošičku objektivní a aby se začala k nám všem chovat s větší slušností a ohleduplností. (Potlesk z pravé strany sálu.)

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bémovi. Nyní mám žádost o tři faktické poznámky. První je pan poslanec Jiří Dolejš, poté pan poslanec Richard Dolejš, a poté pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Neubráním se stručné glose na filipiku kolegy Béma, který nás, hledě do levé poloviny našeho sálu, obvinil z opozičních stereotypů bez faktického základu. Je samozřejmé, že opozice je tady od toho, aby připomínala koalici to, co si sama neumí přiznat, ale bylo by chybou, kdybyste si myslel, že z nějaké umanutosti prahneme po krku pana ministra Vondry. Já si myslím, že problém s tímto ministrem mají i vaši koaliční partneři, a říkali to mnohokrát. Takže na to nezapomínejte, ten problém asi bude skutečně někde jinde. Opozice a koalice se mění, ale déja vu typu kolem Opencard zůstává. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Richard Dolejš. Po faktických poznámkách přeruším projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Richard Dolejš má slovo.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já rozumím tomu, že poslanci ODS hájí svého ministra. To je zcela logické a mají to v popisu práce. Jen bych chtěl připomenout jednu věc - že o nestandardní zlodějně v souvislosti s kauzou ProMoPro nehovořili jako první opoziční politici, ale ministr financí Miroslav Kalousek, váš koaliční partner, který je součástí vládní koalice. Takže si to vyříkejte v rámci vaší vládní koalice a pak nám sdělte, k jakému závěru jste dospěli. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan poslanec Vítězslav Jandák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji. Já bych se jenom rám zeptal pana kolegy Béma, jestli ví, jaký je rozdíl mezi psychiatrem a jeho pacientem. Psychiatr má klíče. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Po této poznámce přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme v něm pokračovat dnes v 18 hodin.

Polední přestávka bude do 14.30 hodin. Poté budeme pokračovat ústními interpelacemi nejprve na předsedu vlády, a to od 14.30 do 16 hodin. Poté budou následovat interpelace na členy vlády od 16 do 18 hodin.

 

(Schůze byla přerušena ve 13.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP