(12.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Víte, další věc. Dostaly se ke mně informace, které se týkají fakturací, a ty fakturace byly velice podezřelé. Tehdejší paní náměstkyně Saši Vondry Jana Hendrichová mohla rozhodovat o fakturách do 20 mil. korun. Nad 20 mil. korun mohl podepisovat faktury vedoucí Úřadu vlády. Zajímavé je, že 15. 6. toho roku bylo vyfakturováno zhruba za 90 mil. korun, přičemž bylo 9 faktur a byly záměrně rozděleny vždy pod limit 20 mil. korun. Takže firma ProMoPro vyrobila 15. 6. devět faktur v objemu 90 mil. korun, přičemž všechny faktury byly pod 20 mil. korun, tak aby se vlastně obešlo to nařízení, to znamená, že o dalších věcech rozhoduje ne paní náměstkyně, ale šéf Úřadu vlády. Toto je také skandální záležitost a je to evidentní manipulace! Mimo jiné se to týkalo akcí z Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.

Další případ. Padaly zde příklady, jak se vyhazovaly peníze. Jeden z příkladů bych také uvedl a to je například výdaj 180 tis. korun pro šéfmontéra hlasové služby. A to byly náklady na jeden den jeho práce! To je neuvěřitelné! Průměrná měsíční mzda v ČR činí 23 500 korun. A toto se děje za vlád, které zvyšují spodní sazbu DPH a které snižují platy ve veřejné sféře. To je prostě nehorázné!

Další věc, která je zarážející a vypovídá o tom, že pan Vondra nemá sebereflexi, to je vlastně jeho tým, kdy jak on říká: já za nic nezodpovídám, to ti lidé pode mnou. Tak já se vrátím k tomu týmu. Například František Nadymáček byl zástupcem ředitele odboru rozpočtu a veřejných zakázek v té době na Úřadu vlády, od června 2011 byl pověřen řízením úřadu dohledu nad akvizicemi Ministerstva obrany. Takže si ho vzal pan současný ministr obrany do svého resortu. Nyní se hovoří o tom že by měl dokonce povýšit na vedoucího odboru vyzbrojování. No ano, my bychom pokračovali v tradici zbrojních zakázek, takže pak by byla jistota, že by zase byly několikanásobně nafouknuty!

Další osoba je Ing. Ondřej Kovařík. Dříve na Úřadu vlády odbor legislativy a organizace, nyní ředitel kanceláře 1. náměstka ministra obrany. Další osoba, Karolína Stránská, dříve v sekci předsednictví, nyní ředitelka kanceláře ministra obrany. Prostě pan ministr se nepoučil. Já se domnívám, že tito lidé nemají ve státní správě, poté co selhali v kauze ProMoPro, co dělat!

Víte, pan ministr Vondra se veřejně hájí tím, že své lidi nekontroloval, že jim důvěřoval, že on měl sekci povinnost řídit, ale ve své podstatě to nechal na lidech dole. To se prostě nedá! Odpovědnost je zde nezpochybnitelná, a pokud si vyberu špatný tým, tak také za ten špatný tým musím nést osobní zodpovědnost! Ale také i trestněprávní! Já jsem přesvědčen, že pan Vondra se mohl dopustit trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, ať už z nedbalosti, či úmyslně. To samozřejmě záleží na posouzení orgánů činných v trestním řízení, nicméně znovu apeluji na to, aby ministr vnitra, ale i spravedlnosti dohlédl na to, aby šetření proběhlo objektivně, aby to nedopadlo jak s kauzou Čunek.

Víte, mě to chování pana ministra Vondry opravdu připadá naduté a připomíná mi tak trochu i chování bývalé ministryně obrany, také z Topolánkovy vlády, paní Parkanové. To byla kauza Pandur, ale i jiné kauzy na Ministerstvu obrany, kdy paní ministryně šéfuje resortu, kde vznikla kauza tohoto typu, a po dvou letech veřejně prohlásí, že to ministerstvo jí připomíná Palermo. Jako by ona na tom ministerstvu neseděla, jako by to ministerstvo neřídil! Nebo seděla v tu dobu na Měsíci? Takže ona obdobně jako Saša Vondra také nepřizná sebemenší část zodpovědnosti za to, co se na resortu dělo, na Ministerstvu obrany.

Já bych v této souvislosti chtěl pana Sašu Vondru, pana ministra, opravdu požádat o to, aby se zamyslel nad zodpovědností, kterou nese, a aby v zájmu důvěry občanů v politiku a v parlamentní a vládní instituce raději odstoupil sám, protože on jakousi skvrnou nejen pro tuto vládu, ale pro celý parlament, ale i pro celé politické spektrum je. Takže ho žádám, je dostatečně inteligentní na rozdíl od jiných, aby si tuto věc vyhodnotil a odešel sám a postavil se k této věci čelem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď jsou na řadě dvě faktické poznámky. První pan poslanec Svoboda, poté pan poslanec Úlehla. Poté s přednostním právem vystoupí ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych se vaším prostřednictvím obrátil na pana kolegu Bauera. Víte, pane kolego, já možná mám nějaký formální problém se svou diplomovou prací, ale každopádně mě nestrkejte do jednoho pytle s lidmi, kteří zapříčinili to, že tento stát přišel o stovky milionů korun. Až mi dokážete, že já jsem připravil tento stát o jednu jedinou korunu, pak na to budete mít jakékoliv právo. Ale do této doby nikoliv! To za prvé.

A pokud se bavíme o morální autoritě, tak potom mi vysvětlete vaše tajné nebo časté schůzky s vaším morálním guru z Podhradí z Hluboké, protože tím jste také znám.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan poslanec Tomáš Úlehla.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je vidět, že pan Rath je evidentně dobrý učitel a že své žáky v ČSSD připravuje zodpovědně na to, aby používali výrazy jako mlsné jazýčky a nikdo o ničem nic neví a používaly se tady výrazy nedůstojné této Sněmovny.

Samozřejmě provokativní impulsy směrem k veřejnosti jsou jednou ze zbraní opozice. My bychom také mohli připomínat tu vaši grossománii a kdo co z toho ve vašich privátních životech měl, ale to se nedostaneme nikam.

Já tady vystupuji takto potřetí a mně se to skutečně nelíbí. Ale vy aspoň ukážete veřejnosti, že čím větší hlupák a pitomeček, tím má u vás větší šanci na funkci. Vy jste strana ťulpasů, jak říká pan Rath, a lidé to vědí, lidé to tak cítí a odboráři, až zjistí, kolik berou jejich bossové peněz, a zjistí, co máte vy za majetky, a zejména vy, co moralizujete, tak vám moc tleskat nebudou.

Vaše vláda fungovala většinou na bázi strachu ministrů, řídili jste je jako loutky, a když náhodou neposlouchali, vymysleli jste si kauzy Wolf apod. (Poznámky z levé části sálu.) Prosím vás, za předsednictví EU - a jestli jste řekl, že jsem vůl, pane kolego, tak se proti tomu ohrazuji! (Předsedající: Čas, pane kolego) Nestavte se zády zbaběle a pojďte mi to říct sem. (Zřejmě k posl. Tejcovi.) Já jsem i Valach. Já vám vysvětlím, jak se to u nás řeší. Tak já si odhlašuji svůj příspěvek a buďte soudný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče, uplynul vám čas! Prosím, dodržujme dvouminutovou lhůtu, která je určena pro faktické poznámky.

Nyní má slovo pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vůl, Tomáši, je tak milé a sympatické zvíře, že já bych se tím nijak necítil dotčen.

Ale dámy a pánové, především mě prosím omluvte, že jsem nepřišel na začátek této schůze, byť schůze má moje jméno v názvu. Pokládal jsem za svoji povinnost setkat se se zástupci pracujícího lidu, kteří dnes nepracovali, a protože přišli před Ministerstvo financí poněkud později, než bylo avizováno, tak jsem se zdržel. Vyřizuji pozdravy Poslanecké sněmovně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP