(12.10 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Nebudu zabíhat do dalších detailů, ale překvapuje mě, respektive nepřekvapuje v současné politické situaci, že Policie České republiky ještě nikoho neobvinila. Bedlivě jsem sledoval a pročítal všechny vaše tiskové konference k tomuto projektu a vaše argumentace, že jste o zakázce za více než 500 milionů korun nevěděl. Při rozpočtu jedné miliardy jste nevěděl o polovině svěřených peněz!

K dalšímu vašemu argumentu, že jste nevěděl, že konferencí bude asi dvakrát tolik. Prostou matematikou kupeckých handlířů tedy 2x70 je 140 milionů korun. 3x70 milionů je 210 milionů korun, nikoli však 500. A to ještě nepočítám, že byste měl chtít od dodavatele množstevní slevy. Nebudu zabíhat do detailů, kam všude nakonec tyto peníze šly a kde skončily, kolik dřeva jste musel za 70 milionů korun koupit a kolika společnostem s vlastníky v daňových rájích se sídlem v Londýně a jediným účtem v Rakousku jste z peněz daňových poplatníků musel zaplatit.

Vážený pane ministře, myslím si, že jako člověk, kterému stát dával důvěru 20 let, jste zklamal a měl byste pro dobro daňového poplatníka odstoupit.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen pan poslanec Richard Dolejš. Faktická poznámka pan poslanec Bauer, prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní předsedkyně, milé dámy a pánové, jenom malé povzdechnutí. Já nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli to je promyšlená věc ze strany kolegů ze sociální demokracie, ale pokud jsem poslouchal poslední dva řečníky, tak jste opravdu lepší personální kalibry na kázání o morálce a o čerpání veřejných prostředků skutečně vybrat nemohli! A proto bych chtěl... (Potlesk z pravé části sálu)

Já věřím, že to je náhoda, protože takto hluboko by nesporně sociální demokracie tady ve Sněmovně nikdy nemohla klesnout, takže věřím této náhodě, a proto prostřednictvím paní předsedající sděluji panu kolegovi Hulinskému a Svobodovi: Někdy je opravdu mlčeti zlato. (Potlesk z pravé části sálu)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka pana poslance Bauera. Nyní je přihlášen pan poslanec Richard Dolejš, prosím.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já osobně považuji celou kauzu ProMoPro za skandální záležitost a za ostudu pravicových vlád, a to jak vlády Mirka Topolánka, za které vznikla, tak i vlády současné, vlády Petra Nečase, protože on kryje odpovědného bývalého místopředsedu vlády, který nese odpovědnost za celou kauzu.

Jsem přesvědčen, že lidé, kteří byli zainteresováni v celé kauze, by měli odejít z veřejného života a ze státních institucí a že by vůči nim měla být vyvozena trestněprávní odpovědnost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes nám Saša Vondra všem ukázal, že má hroší kůži. Já mu ji tak trochu závidím, já tuto povahu nemám. Ukázal nám, že není schopen projevit pokoru a sebereflexi.

Víte, pokud ministr financí Miroslav Kalousek, člen této vlády, veřejně sdělí o celé kauze ProMoPro, že se jedná o nestandardní zlodějnu - to neřekl opoziční politik, když se zde bagatelizuje dnešní sněmovna, to řekl ministr financí této vlády - tak bychom se všichni měli zamyslet nad tím, co se v rámci celé kauzy odehrálo. A propos, když to řekl Miroslav Kalousek, tak já osobně si myslím, že ví, co mluví, co říká, a já ho osobně považuji v oblasti zlodějen za nezpochybnitelnou autoritu a odborníka. Takže toto beru vážně.

Víte, mám velké obavy, že tady bude tendence celou kauzu zamést pod koberec, že zde bude vyvíjen tlak jak na ministra vnitra, tak na Policii České republiky, aby se tato kauza nedotáhla do konce na rozdíl od kauz, které se teď rozjely na zlobivé Věci veřejné, takže tady si myslím, že ten tlak bude velký. A já apeluji na ministra vnitra, aby dohlédl na to, aby policie konala objektivně a konala rychle.

Víte, v tuto chvíli vláda začíná být směšná. Z vlády, která si říká protikorupční, se stává vláda, která by měla být spíše označena za korupční vládu, protože se snaží krýt zlodějny, tunely, které zde vznikly za předchozí vlády, ve které například seděl i současný premiér.

Víte, tato vláda má problém, ona straší lidi řeckou krizí, ona dělá nepopulární, neetická úsporná opatření, reformy, ale na druhou stranu přihlíží k tomu, že se zde vyhazují stamiliony do luftu. A to je neetické a nesprávné.

A nyní fakta a důvody, proč si myslím, že ministr, bývalý místopředseda vlády Saša Vondra nese odpovědnost za kauzu ProMoPro. Pod něj spadaly na Úřadu vlády tři odbory. Odbor logistiky a organizace, odbor rozpočtu a veřejných zakázek, odbor propagace předsednictví. Ať mi nikdo neříká, že Saša Vondra, který toto měl na starosti, nevěděl o tom, že byla uzavřena smlouva s firmou ProMoPro v objemu 70 mil. korun. Za skandální považuji, že smlouva byla na 70 mil. korun a fakturace byla za 522 mil. korun! To je totální selhání, že ze 70 mil. to vyroste na 522! Celkový rozpočet na předsednictví byl 990 mil. korun.

To, že tato zakázka nebyla řádně vysoutěžena, o tom zde byla řeč. Jen bych chtěl podotknout, že argumenty o exkluzivitě jsou argumenty mimo, i sám ředitel Kongresového centra potvrdil to, že firma ProMoPro žádnou exkluzivitu neměla.

Samozřejmě problematické je i to, že firma ProMoPro z těch pěti set dvacet... půl miliardy korun... nechala přefakturovat na jinou firmu, to znamená, že vyfakturovala 522 milionů a zároveň 350 mil. korun dala jako subdodávku firmě NWDC. Z těch 350 mil. korun 135 mil. korun odešlo na účet londýnské společnosti, která má vlastníka na Bahamských ostrovech, 135 mil. korun bylo uloženo do rakouské banky, kde leží dodnes, a 70 mil. korun, o tom zde také dnes byla řeč, tak odešlo na konto firmy, která se zabývá dřevovýrobou. Podle odhadů reálné náklady z částky 350 mil. korun by byly zhruba 150 mil. korun.

Já bych se chtěl ještě zeptat pana ministra financí Kalouska, zda mi může potvrdit informace o tom, že zhruba 30 mil. korun po zdanění odešlo na účet majitele firmy ProMoPro a dalších 14 mil. korun po zdanění odešlo na konto jeho manželky. Chtěl bych slyšet jasnou odpověď na tyto otázky, protože pokud se jedná vlastně o čistý zisk z této transakce, tak se domnívám, že tento zisk je nepřiměřený, a zde zase bych to nazval osobně zlodějnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP