(11.20 hodin)
(pokračuje Vondra)

Pokud jde o ostatní prostory, jako příklad může posloužit organizace neformálního ministerského zasedání šéfů diplomacií Evropské unie a všech kandidátských zemí, které se konalo v březnu na zámku v Hluboké nad Vltavou. Příprava prostor zámku, přilehlé galerie a parku trvala několik měsíců přímo v místě za využití služeb dodavatelů, byla spuštěna šest týdnů před vlastní akcí. Bylo nutné vybudovat kompletně novou infrastrukturu pro delegace, novináře a podpůrný personál, protože zámek není v běžném stavu schopen pojmout jejich nároky. Vzhledem k ročnímu období bylo nutné zámek temperovat na teplotu blízkou teplotě pokojové. S ohledem na historický objekt zámku muselo vytápění probíhat postupně o jeden stupeň denně. Zároveň se muselo dbát na udržování stanovené úrovně vlhkosti. To vše znamenalo čtyřtýdenní nepřetržitý proces, kdy v hodinových intervalech pracovníci firmy ProMoPro i zámku Hluboká obcházeli prostory a kontrolovali, případně regulovali teplotu zámku. Aby tento náročný proces mohl probíhat, musela být instalována vedlejší elektrická síť, která kapacitně umožňovala zapojení zahřívacích i zavlhčovacích zařízení.

Dále bylo nutné vystavět v přilehlém parku zámku stanové městečko pro novináře, jak ty píšící, tak televizní a rozhlasové, kterých bylo dohromady téměř 300. Celkem se postavilo deset stanů různé velikosti s kompletním kancelářským vybavením, na které jsou zástupci médií zvyklí z běžných tiskových středisek. Všechny tyto stany byly taktéž vytápěny. Součástí dodávek byla i mobilní sanitární zařízení a mnoho dalšího. Celkem bylo nataženo na 30 km propojovacích kabelů jak pro elektrickou síť, tak pro telekomunikace. Bylo zapojeno 18 nových elektrických rozvaděčů. Technika a další zařízení byly naváženy dvaceti nákladními vozy. Na akci se v nejexponovanějších momentech podílela téměř stovka techniků. Do nákladů se pochopitelně promítla nejen příprava a provoz veškerých zařízení, ale také následné uvedení areálu do původního stavu. Celý deinstalační proces musel být ukončen v co nejkratším čase s ohledem na začínající turistickou sezónu. V této době, stejně jako v době příprav, střežila zámek a jeho okolí najatá agentura, což bylo součástí dodávky.

Dámy a pánové, omlouvám se za tento nudný popis, ale chci, abyste pochopili, nebo se pokusili pochopit, co vlastně obnášelo připravit všechny jednací prostory. A těch jsme vybudovali víc, vedle Hluboké také v Mariánských Lázních, v Brně, Litoměřicích a Luhačovicích.

Doufám, že je již jasné, že označit celé technické zajištění předsednictví jenom za nějaké ozvučení, je opravdu nesmysl. Byl to komplexní, nesmírně náročný projekt a já jsem rád, že po organizační stránce dopadl dobře.

Dámy a pánové, závěrem mého vystoupení mi dovolte zopakovat, že mě mrzí, že úspěšné předsednictví České republiky je zpochybňováno. Jak už jsem říkal, po bitvě je každý generál. A dílčí nedostatky, ty se samozřejmě dají najít vždycky. Například je dnes jasné, že přísné finanční limity na jednotlivé akce, které jsme zavedli od února, jsme mohli zavést už od začátku, ale žádné zásadnější chyby si nejsem vědom.

Na závěr bych rád zdůraznil, že zatím nikdo neprokázal, že technické zabezpečení českého předsednictví bylo skutečně předraženo. Finanční vyúčtování celého předsednictví bez připomínek schválila na jaře 2010 Fischerova vláda. Ano, je pravdou, že finančně analytický útvar Ministerstva financí následně upozornil na některé finanční transakce mezi subdodavateli této zakázky, které vyvolávají oprávněné otázky, a předal výsledky svého šetření policii. To je samozřejmě naprosto v pořádku.

Nemohu tedy než zopakovat - počkejme si všichni na výsledky řádného vyšetřování. Politické odpovědnosti se nezříkám, ale kategoricky odmítám tvrzení, že bych v jakémkoli úmyslu či podílu na zneužívání veřejných finanční v souvislosti s českým předsednictvím jakkoli figuroval. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi obrany Alexandru Vondrovi. Oznamuji, že mi byla doručena omluvenka pana ministra Kalouska, který se omlouvá do 12 hodin.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Další přihlášení... (Poslanec Jandák chce přednést faktickou poznámku.) Teprve je zahájena - promiňte, pane poslanče - teprve byla zahájena obecná rozprava. Faktickou poznámku je možno pronášet v průběhu obecné rozpravy ve chvíli, kdy reagujete na to, co v této rozpravě zaznělo. Zatím ještě v obecné rozpravě vůbec nikdo nevystoupil, proto dávám jako prvnímu s právem přednostního vystoupení slovo panu místopředsedovi Sněmovny Lubomíru Zaorálkovi. Poté kdykoli můžete uplatnit v rámci rozpravy faktickou poznámku. Slovo má pan místopředseda Lubomír Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a přeji příjemné poledne. Dovolte mi, abych tady ze svého místa panu ministru Vondrovi k jeho výkonu ve funkci vedení předsednictví České republiky srdečně pogratuloval. Já myslím, že nelze po tom, co tady řekl, udělat nic jiného, než ho k podobným akcím vřele doporučit. Zvlášť bych chtěl ocenit některé výroky, které tady zazněly a které mě opravdu málem rozesmály. Například výrok: našlo by se něco, co by se dalo udělat lépe. Prostě, soudruzi, je pravda, že se tam možná chybička vloudila a někde by se něco udělat lépe dalo, ale v zásadě to byl triumf. A stejně tak bych poděkoval panu ministru Vondrovi za to, že nám doporučil, abychom se zabývali něčím důležitějším, třeba Řeckem. Opravdu, je to otázka, jestli bychom nemohli čas trávit lépe. Jsou tady, jak jsme slyšeli, vážnější důvody, vážnější problémy než tento jeho vynikající výkon v čele předsednictví České republiky v době, kdy jsme předsedali Evropské unii.

Takže rozhodně to, co tady zaznělo, nevypadalo jako pokus nám něco vysvětlovat, nebo dokonce připustit, že by bylo možné něco moc kritizovat. Člověk by ani nevěřil, že ve skutečnosti je situace taková, že bývalý místopředseda vlády a současný ministr obrany čelí podezření, že jeho tým nechal předražit faktury za ozvučení v době summitu, v době, kdy Česko předsedalo, že zakázku za více než půl miliardy korun získala firma ProMoPro bez výběrového řízení. Na to si najala subdodavatele a prostředky skončily z neobjasněných důvodů na zahraničních účtech, např. v Rakousku nebo na účtu lesnické firmy - tam bylo zhruba asi 70 mil., nikdo netuší, za co to ta firma dostala. A jenom abych uvedl jednu takovou perličku z toho, co jsme se dověděli z účetnictví firmy ProMoPro, tak za dvoudenní pohotovost na místě jedné akce si společnost fakturovala 217 000, přestože ProMoPro zajišťovalo v době akce pohotovost na místě, tak si fakturovala za pohotovost na telefonu ve stejné době ještě 302 400 korun, a protože to pro zajištění pohotovosti taky nestačí, pohotovost je třeba i na webu, tak je fakturovaná částka 129 500 korun. Dále tuto částku je třeba vynásobit dvěma, neboť výše uvedená trojnásobná pohotovost se drží zvlášť pro slaboproud a zvlášť pro silnoproud, a výsledkem je částka za dvoudenní pohotovost v oblasti slaboproudu a silnoproudu na úrovni 2 028 300 korun. Opravdu, soudruzi, někde se nám tam vloudila chybička! (Ohlas v sále.) Ale to se dá napravit. Zřejmě.

Mně to opravdu připomnělo ty projevy komunistů na sjezdech, kdy se sice ekonomika hroutí, ale vystoupí komunistický funkcionář, který řekne: podívejte se, ty výsledky, které máme... A uvádí čísla, tak jako tady uváděl pan Vondra, uvádí řadu nesmyslných důvodů, na které se ho nikdo neptal, ale vůbec se nevěnuje tomu, kde je problém. Mně to připadá jako arogance! Vám ne? Jako kdyby mně protekly stamiliony prsty, za které jsem byl zodpovědný, v době, kdy tady manifestují lidé a jdou ulicemi, protože jim vadí, že přicházejí o části svých mezd, tak tady někdo nad stamiliony řekne: soudruzi, vloudila se chybička? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP