Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. června 2011 v 11.01 hodin
Přítomno: 169 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla přerušena ve čtvrtek 5. května tohoto roku. Připomínám, že tuto schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 55 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 22. dubna 2011.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Oznamuji, že platí náhradní karty z dnešního rána, tedy ze dne, kdy pokračovala 19. schůze, která byla v 11 hodin přerušena, přesněji řečeno před jedenáctou hodinou přerušena, a platí také omluvy, které byly přečteny ráno v úvodu. Žádnou další omluvu jsem zatím nedostala.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli pana poslance Jiřího Krátkého a pana poslance Stanislava Polčáka. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Žádný nový návrh není na ověřovatele.

Zahajuji hlasování číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny byli pan poslanec Jiří Krátký a pan poslanec Stanislav Polčák. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 112, pro 83, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jiřího Krátkého a pana poslance Stanislava Polčáka.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu 18. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Kdo souhlasí s návrhem pořadu 18. schůze Poslanecké sněmovny? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 120, pro 77, proti 32. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu, který se jmenuje

1.
Informace ministra obrany Alexandra Vondry a ministra financí Miroslava Kalouska
týkající se podezření na plýtvání veřejnými prostředky
v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU

Prosím, aby se postupně ujali slova ministr obrany Alexandr Vondra a poté ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím pana ministra Alexandra Vondru.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za příležitosti vystoupit před vámi a opět vysvětlit podstatu této nešťastné kauzy a svou roli v ní. Zároveň bych chtěl svým způsobem ocenit všechny ty, kteří umožnili přerušení té schůze minule z důvodu mé hospitalizace.

Dovolte mi na úvod jednu osobní poznámku. Mrzí mě, že tato kauza vrhá stín na české předsednictví. Byla to akce, která pro mě osobně i pro celý organizační tým představovala obrovskou výzvu a velkou práci. Byla to v mnoha ohledech největší akce v historii naší země. Všichni, kdož jsme se na ní podíleli, jsme hrdi, že jsme ji organizačně zvládli. A teď je tento úspěch zpochybňován.

Jistě, s odstupem času se dá na každém, zdůrazňuji úplně každém, projektu takto ohromného rozsahu najít něco, co by bývalo šlo udělat lépe. I mě tato kauza přiměla zpytovat svědomí a hledat, co se nám tehdy nepovedlo, jak jsme chtěli. Možná jsme například měli požadovat od vybraného generálního dodavatele nějaké záruky ohledně jeho subdodavatelů. Asi jsem měl i já osobně hledat ještě větší míru jistoty, že tým pracuje správně, možná jsem se měl víc podílet na operativní činnosti a některé věci víc hlídat. Ale po bitvě je každý generál. Chci tím říci, že když se na přípravu předsednictví podívám optikou toho, co jsme věděli tenkrát, pořád nemohu nalézt nějaké fatální selhání.

Dámy a pánové, rád bych řekl, že jako politikovi, členu vlády a místopředsedovi vládní strany mi je líto, že se tato schůze vůbec koná. Nemohu si odpustit poznámku, zda bychom se ve chvíli, kdy se zdá víc než pravděpodobné, že například Řecko i po vydatné finanční půjčce může zbankrotovat, neměli spíše věnovat důležitějším diskusím, jako je penzijní reforma, zdravotní reforma, nebo také diskusi o budoucnosti naší armády. Ale rozumím tomu, že pro opozici je to vítaná příležitost blýsknout se kritikou.

Na druhou stranu přiznávám, že tuto mimořádnou schůzi vítám jako příležitost vše znovu vysvětlit, objasnit některé detaily, které jsou převážně v médiích často velmi mylně interpretovány. Dovolte mi shrnout zásadní fakta spojená s onou zakázkou. Doufám, že toto mé shrnutí přispěje k tomu, abyste si mohli udělat o přípravách českého předsednictví přesnější obrázek.

Vedle tohoto mého vysvětlení však potřebujeme především výsledek policejního vyšetřování, které probíhá již od ledna. Jsem si jist, že vyšetřovatelé mají k dispozici perfektní dokumentaci ke každé koruně, kterou jsme za přípravy předsednictví zaplatili, a nemůže se proto stát, že by vyšetřování uvázlo na nedostatku důkazů. Jsem pevně přesvědčen o tom, že se ukáže, že šlo o standardní zakázku. A doufám také, že výsledku vyšetřování se dočkáme co nejdřív. Bohužel zatím výsledky nemáme. Přesto dnes musím říci a chci říci svůj komentář k celé kauze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP