(21.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dávám hlasovat. Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Táži se, kdo souhlasí s námitkou, kterou zde vznesl pan kolega Filip, tedy s námitkou proti hlasování pana poslance Korteho. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 196, pro 82, proti 98. Tato námitka přijata nebyla a zůstává tedy zápis proti návrhu u jména pana poslance Daniela Korteho.

 

Nyní se zeptám ověřovatelů, jak dlouhý čas potřebují. Už máte sečteno. My jsme vám vlastně tímto poskytli čas. Takže prosím pana poslance Marka Bendu, aby oznámil výsledky hlasování.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji všem námitkám, protože umožnily ověřovatelům spočítat výsledky.

Konstatuji, že hlasování se zúčastnilo 198 přítomných poslankyň a poslanců, 84 se vyslovilo pro návrh usnesení, tak jak byl předložen, 114 se vyslovilo proti návrhu usnesení, tak jak byl předložen, tedy návrh usnesení nebyl přijat. Vláda má nadále důvěru Sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. (Potlesk.) Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala, nevyslovila vládě nedůvěru, a já končím 17. schůzi Poslanecké sněmovny, neb jsme projednali její stanovený program.

Dovolte mi, abych vám oznámila, že zítra v 9 hodin ráno bude pokračovat přerušená 16. schůze Poslanecké sněmovny. Příjemný večer.

 

(Schůze skončila ve 21.52 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP