(21.20 hodin)
(pokračuje Rath)

Taky, pane faktický předsedo a majiteli Věcí veřejných, je hezké, že dáváte půjčky svým kolegům poslancům, je hezké, že jste řekl, že to byla chyba, ale minimálně to není jen problém tedy řekněme trestněprávní, etický a debaty, zda to byla půjčka, nebo úplatek. Ale i kdybych přiznal vaši logiku, že šlo o půjčku, tak neukázal jste se jako mimořádně hloupý a naivní člověk, že jste půjčil několika lidem peníze, a všichni tito lidé teď tvrdí, že to vlastně byl dárek? Dokonce váš stínový předseda pan John řekl, že pro paní Kočí to byl příspěvek na její kabelky, jestli si to dobře vzpomínám. I naivita se v politice nenosí. I naivita vás diskvalifikuje. (Potlesk zprava).

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Nyní tady mám poslední písemnou přihlášku - pana poslance Milana Šťovíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, poprosím vás o klid.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Dobrý pozdní večer. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, vzhledem k času, který je před námi, budu stručný a svůj příspěvek maximálně zkrátím. Nicméně dovolte, abych vás požádal o klid.

Patřím k těm, kteří usedli do poslanecké lavice ve Sněmovně poprvé po loňských parlamentních volbách a stále se tak trochu cítím jako nováček. Nováček, který sbírá zkušenosti, rozhlíží se pečlivě, sleduje i vstřebává mechanismy a praktiky parlamentní politiky.

Nebudu z tohoto místa nikoho ani soudit, ani zatracovat. Jen uvedu hlavní důvody, které mě osobně vedou k tomu, že se nemohu -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, omlouvám se, že vás přerušuji. Dámy a pánové, prosím vás o poslední zbytky vaší koncentrace. Zkuste to chvilku vydržet a věnujte pozornost panu poslancovi. Děkuji vám.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Děkuji. Je to úděl zřejmě posledního řečníka a chápu, ale prosím chviličku o klid. Opravdu to bude stručné.

Nebudu tedy z tohoto místa nikoho ani soudit, ani zatracovat. Jen uvedu hlavní důvody, které mě osobně vedou k tomu, že se nemohu připojit k návrhu na vyslovení nedůvěry současné vládě.

Od vlády očekávám, že bude v maximální míře plnit své programové prohlášení, s nímž získala ve Sněmovně důvěru, že tento svůj cíl a úkol nadřadí nad stranické či osobní rozmíšky a že bude rychle realizovat nezbytné a nutné reformy, k nimž získala mandát od voličů. Promarnit tento mandát a ztrácet čas i důvěru obyvatel naší země v reálnou politiku nemohu a nechci.

Do politiky jsem vstoupil na komunální úrovni s přesvědčením, že je to služba veřejnosti a má se dělat ve prospěch celku, nikoli v zájmu jednotlivců či úzkých zájmových skupin. A přes všechny dosavadní přestřelky, rozdílnosti názorů a cílů stále věřím, že naprostá většina nás, kteří zde z vůle našich spoluobčanů sedíme, chce takovou politiku dělat. Nevidím žádnou vhodnější a silnější kombinaci, než je ta, která vytvořila tuto koaliční vládu v této Poslanecké sněmovně.

Do poslanecké lavice jsem usedl v dresu Věcí veřejných, protože jsem se ztotožnil s politickým a volebním programem, a díky tomu, že jsme o jeho prospěšnosti i potřebnosti přesvědčili dostatek voličů. Jsem zvyklý dohrát každý zápas v tom týmu, za který jsem na začátku nastoupil, a to i v situacích, kdy se zrovna nedaří a je tým pod tlakem. Jako bývalý volejbalista vím velmi dobře, že kdo chce vyhrát, musí se naučit i prohrávat. Rozhodně však nesmí utíkat ze hřiště.

To je vše, co jsem chtěl dnes tady povědět vám všem. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní to byla poslední přihláška, kterou jsem evidovala, pokud se nikdo další... Pan poslanec Tejc má ještě slovo. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já vás nezdržím dlouho. Já jsem ve svém projevu, který jsem říkal na začátku této schůze, požádal pana ministra Kubiceho, aby se vyjádřil a odpověděl na jednu zásadní otázku, tak abychom mohli mít dnes klidnější spánek a s klidným svědomím mohli hlasovat, tak bych rád znal i odpověď.

A ta otázka je jednoduchá. Pracovala, spolupracovala nebo jiným způsobem probíhala spolupráce mezi dvěma bezpečnostními agenturami - ABL a SUB S.A., tedy agenturou, kterou vlastnil pan ministr Kubice a které byl jednatelem? Byl tedy mezi těmito agenturami někdy nějaký obchodní vztah, ať už z jedné či z druhé strany, jako dodavatele či odběratele? Já bych prosil, jestli by pan ministr mohl odpovědět zcela jednoduše - ano, ne. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A zeptám se, zda je ještě někdo přihlášen do rozpravy nebo se do ní hlásí. Přihlášku žádnou nemám, nehlásí se nikdo, tedy končím rozpravu.

Nyní pouze připomenu, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě hlasuje podle jmen a k přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Nyní požádám určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Kateřina Konečná, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Prosím o klid.

Nejprve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků byla provedena, a prosím tedy pana poslance Marka Bendu, aby za mnou přišel a mohla jsem vylosovat první jméno. (Děje se.)

Dámy a pánové, jako prvního jsem vylosovala pana poslance Josefa Smýkala. Připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím tedy, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je mohla v souladu s jednacím řádem opakovat.

Přikročíme tedy k hlasování. Doufám, že jsou všichni v jednacím sále, že stihli dojít od momentu, kdy jsem je gongem přivolávala, a budeme moci začít s hlasováním.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru."

 

Nyní vás tedy budu vyvolávat a prosím o vaše vyslovení se. Zahajuji hlasování.

 

Pan poslanec Josef Smýkal. Pro návrh.

Pan poslanec Bohuslav Sobotka. Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Staněk. Proti návrhu.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Proti návrhu.

Paní poslankyně Miroslava Strnadlová. Pro návrh.

Paní poslankyně Jana Suchá je, myslím, omluvena.

Pan poslanec Pavel Suchánek. Proti návrhu.

Pan poslanec Miroslav Svoboda. Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Svoboda. Proti návrhu.

Pan poslanec Igor Svoják. Proti návrhu.

Pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Proti návrhu.

Pan poslanec David Šeich. Proti návrhu.

Pan poslanec Josef Šenfeld. Pro návrh.

Pan poslanec Karel Šidlo. Pro návrh.

Pan poslanec Ladislav Šincl. Pro návrh.

Pan poslanec Jaroslav Škárka. Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Šlégr. Pro návrh.

Pan poslanec Marek Šnajdr. Proti návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP