(21.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

Když jsem poslouchal na Novinkách některé úvahy své bývalé kolegyně, chápu, že určitá část Poslanecké sněmovny žije s tím, že jakákoliv politická strana, pokud má přežít, musí býti napojena na státní penězovody a že v momentu, kdy netyje ze státních zakázek, taková politická strana nemůže existovat. Chápu po té nahrávce, že opravdu jsou lidé, kteří si toto v Poslanecké sněmovně myslí, ba dokonce začínám chápat, že tato myšlenka je nakažlivá a dokáže se dostat i do některých mladých a naivních duší. A v tomto směru je zapotřebí souhlasit s mou ženou a se slovy pana ministra Dobeše, že za příchod těch naivních s nízkou míru imunity je zapotřebí se ze strany Věcí veřejných omluvit.

Vrtěti psem, vrtěti ABL, upoutat pozornost jinam, než kde je realita problému, je starý oblíbený politický manévr a zakrýt tím realitu o snaze postavit vládu na přeběhlících je poněkud povrchní, ale zdá se, že z mnohého úhlu úspěšná strategie, řekněme minimálně mediální. Nicméně já jsem rád, že puč začínající u půjč-ky se nepovedl. Já jsem rád, že dinosauři byli zahnaní tam, kam patří.

Nicméně nemíním tady sám naskakovat na strategii odpoutávat pozornost od vlastní odpovědnosti. Přeběhlíci, démonizace ABL mě nezbavuje odpovědnosti za chybu, které jsem se dopustil, a podotýkám, že z této chyby jsem vyvodil osobní odpovědnost a sám bez jakékoliv debaty jsem opustil pozici ministra dopravy. Netrvám na žádném korýtku, nepotřebuji žádné korýtko, ale naopak uznávám, že zde má existovat pravidlo presumpce viny, a uznávám, že občané České republiky mají právo nevěřit nám politikům. A jestliže já již nejsem podnikatelem, který má právo dávat svým kamarádům půjčku na čestné slovo a bez smlouvy a hotově, tak toto jako politik si prostě dovolit nesmím a je to chyba, za kterou musím nést svoji politickou odpovědnost.

Jestliže jsem na funkci ministra dopravy rezignoval, věřte mi, že naopak nemíním rezignovat na špínu v politice, a naopak čím větší špína, čím větší útoky, čím větší podrazy zde jsou, o to zarputilejší budu v tom, abych nezklamal voliče, kteří mě zvolili do Poslanecké sněmovny, a bojoval právě s tou špínou, která tady je.

Je pravdou, že když tady zaznělo, že koalice se nepere pro lidi, ale jen mezi sebou, že zde existuje vážná otázka toho, o co se v koalici přeme a o co se v koalici nepřeme. A je pravdou, že je správné, že koalice si z tohoto hlediska jasně dala limit do června - buď si schválit zdravotní reformu, buď si připravit jasný koncepční reformní balíček, anebo tady neprodlužovat jakousi agonii nad personálními tématy uvnitř koalice.

Nicméně já jsem přesvědčen, že Věci veřejné si podle presumpce viny v tomto směru před vlastním prahem zametly, a pevně doufám, že tak budou činit i ostatní.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Josef Nekl, může se připravit pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Josef Nekl: Náhoda nechtěného svedla mé vystoupení hned za vystoupení pana poslance Bárty a jsem rád, že se ho to bude také trochu týkat.

Vážená paní řídící, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládo a předsedo vlády, chtěl bych zde vystoupit s příběhem, který úzce souvisí s projednáváním důvěryhodnosti či nedůvěryhodnosti vaší vlády. Bylo zde mnoho řečeno, že vaše vláda vznikla z předvolebních lží, lží uvedených ve vládním prohlášení a setrvává na lživém sebeklamu i dnes. To opakovat nebudu. Chtěl bych jen osvětlit vaši personální práci, dle vás směřující k růstu důvěryhodnosti vlády.

Byl jmenován nový ministr dopravy, který se uvedl historickou myšlenkou, že se stejně bude radit o všech problémech Ministerstva dopravy s bývalým ministrem panem Bártou, s tím ministrem, který se čelem postavil k vládnímu prohlášení, v němž stojí, že vláda zachová vyšší investiční prostředky na dopravní infrastrukturu ve výši předchozích let. Pak nerozumím snížení těchto prostředků o 40 % na rok letošní i na roky následující, což způsobí minimálně dalších 50 tisíc nezaměstnaných a způsobilo zastavení významných staveb dopravní infrastruktury v naší zemi. Prosím, to není fantasmagorie levice, potažmo komunistů, jsou to čísla uváděná představiteli profesních organizací, podnikatelů ve stavební výrobě a rozvoj dopravní infrastruktury.

Nyní k problému, který rozčiluje občany živící se takzvanou normální prací a dívající se na politickou reprezentaci se značným despektem. Použiji příklad. Vycházím ze životopisu pana ministra Radka Šmerdy a z informací, které se šíří v kruzích v jeho blízkosti, ale myslím si, že tento příběh není ojedinělý.

Z nejbližší minulosti je známo, že působil na Ministerstvu obrany ve funkci šéfa kanceláře, paní Parkanová, naše neodolatelná zpívající ministryně, z nějak nakonec vyrobila náměstka, který ale fakticky jen řídil úřad. V té době vznikly další problémy s veřejnými zakázkami na Ministerstvu obrany a zlí jazykové tvrdí, že byl dokonce vyšetřován Bezpečnostní informační službou. Z vyšetřování se vykroutil známou kličkou: "Já nic, já jen podepisoval." Nakonec tato obezlička přežívá dodnes. Po pádu vlády byl chvíli politicky neangažovaný, a tak se najednou objevil u Vězeňské služby ve funkci náměstka pro právo. Tato funkce před jeho příchodem neexistovala a po jeho odchodu neexistuje opět. Jako právník se ve vězeňské správě ihned proslavil, vyhodil skoro všechny právníky, kteří tam pracovali, přivedl sem partu mladých kamarádů a ze všech nadělal vedoucí. Nakonec na právním zaměření zůstali dva pracovníci, kteří měli pět šéfů. Kámoši chodili do práce, jak se jim hodilo, na odměny se nezapomínalo. Žaloba o neplatnosti ukončení pracovní smlouvy u těch, kteří byli odejiti, je dnes u Obvodního soudu pro Prahu 4, kam se jeden vyhozený odvolal. V březnu došla také trpělivost jeho tehdejšímu nadřízenému, bývalému řediteli Kulovému, který ho, slušně řečeno, odešel. Po volbách se objevil na Ministerstvu dopravy, a to ve funkci náměstka. Kamarády si vzal s sebou.

Nyní jste pana Šmerdu navrhl, pane předsedo, a pan prezident ho jmenoval ministrem dopravy jako jistě odborníka na svém místě. Myslíte, že kariérní historie pana ministra potvrzuje důvěryhodnost vaší vlády? Vždyť v tomto případě a možná nejen v něm funguje stejný model - parta kamarádů, kteří rotují po funkcích a vzájemně si pomáhají. Angličané jí říkají DINKS, Double Income No Kids, co nejvíce peněz bez povinností. I proto tahle vláda nemá důvěru u českých občanů a já se s nimi bezostyšně ztotožňuji. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP