Začátek schůze Poslanecké sněmovny
26. dubna 2011 ve 14.30 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přivolávám ze sousedních prostor všechny do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat v dnešním dni.

Zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi jsem svolala podle § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pozvánka vám byla rozeslána v úterý 19. dubna tohoto roku.

Prosím všechny, abyste se přihlásili svými kartami. Platí karty, které jsem oznámila v úvodu schůze 16., a k těm dodávám, že náhradní kartu číslo 3 má paní poslankyně Karolína Peake a náhradní kartu číslo 20 pan poslanec Michal Doktor.

 

Nyní je před námi určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Marka Bendu a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele?

Nemá-li, zahajuji hlasování pořadové číslo 1. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli 17. schůze Poslanecké sněmovny byl pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Kateřina Konečná. Kdo je proti těmto návrhům?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 149, pro 131, proti nikdo. Sděluji tedy, že jsme ověřovateli 17. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Marka Bendu a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Nyní k omluvám z dnešního jednání. Do této chvíle jsem obdržela dvě omluvy, a to z poslanců se omlouvá Petr Jalowiczor pro zdravotní důvody a z členů vlády od 15 hodin pan ministr Ivan Fuksa. Tolik omluvy, které mi byly až do této chvíle doručeny.

 

Nyní přistoupíme k pořadu 17. schůze. Nejprve navrhuji, abychom odhlasovali, že dnes budeme případně jednat a hlasovat i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Kdo souhlasí s tímto návrhem na jednání i hlasování po 21. hodině? Kdo je pro? A kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 180, pro 99, proti 23, s tímto návrhem tedy Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Oznamuji, že v souladu s článkem 72 odstavec 2 Ústavy České republiky můžeme nyní přistoupit k projednání jediného bodu pořadu 17. schůze. Tímto bodem je

1.
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Skupina 53 poslanců využila svého práva a podle § 84 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Prosím tedy nejprve o slovo předsedu poslaneckého klubu ČSSD Bohuslava Sobotku. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážená vládo, dnes budeme v této Poslanecké sněmovně hlasovat o návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Je to vážný a důležitý okamžik, protože právě hlasování o nedůvěře vládě je nejsilnější nástroj, který má k dispozici na základě naší ústavy parlamentní opozice pro to, aby vyjádřila svůj postoj k činnosti a fungování vlády. V tomto volební období to bude podruhé. Ve volebním období vlády Mirka Topolánka se za tři roky hlasovalo o návrhu na nedůvěru vládě celkem pětkrát, než se nedůvěru vládě podařilo vyjádřit.

Sociální demokracie zastává ten názor, že tímto hlasováním nelze v Poslanecké sněmovně příliš plýtvat. Mělo by se hlasovat pouze tehdy, pokud pro to existují vážné, nevyvratitelné důvody. My jsem přesvědčeni jako sociální demokraté, že tato chvíle beze vší pochybnosti nastala právě teď.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, žijeme v zemi, kde se nevládne. Žijeme v zemi, kde vláda již nemá žádnou společenskou prestiž. Slovo ministr se stalo v posledních týdnech sprostou nadávkou. Žijeme v zemi, kde dochází k rozkladu státní správy a divoké privatizaci veřejného sektoru. Žijeme v zemi, kde se ministerstva stala soukromými pašalíky, fungujícími nepokrytě v zájmu jednotlivých členů vlády a na ně napojených podnikatelských skupin. Tato vládní garnitura, kterou tady dnes máme, zprivatizovala politiku v naší zemi způsobem, který začíná ohrožovat demokratické fungování naší země. Žijeme v zemi, kde umírněné odbory označují vládní návrh důchodové reformy za loupež za bílého dne. Žijeme v zemi, kde má vládní koalice většinu 118 mandátů, ale za devět měsíců svého fungování neprosadila nic, co by se dalo s čistým svědomím označit za pozitivní změnu. Jediným výsledkem této vlády tak zůstává narůstající veřejný dluh. Ten roste velmi rychlým tempem a jeho růst se v posledních letech zrychluje. Výsledkem je postupná izolace naší země v rámci Evropské unie a výsledkem je pád politické kultury v naší zemi až na samé myslitelné dno.

Těžko bychom hledali v novodobé historii naší země chvíli, kdy byl vykopán tak hluboký příkop mezi vládou a občany, mezi společností a její vládní reprezentací. Veřejnost je pobouřena, veřejnost je znechucena, veřejnost je otrávena tím, co zde vláda za devět měsíců předvedla.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že to cítíme všichni stejně bez ohledu na to, jestli za malou chvíli budeme hlasovat pro vyjádření nedůvěry, nebo proti tomuto návrhu. Lidé se stále intenzivněji odvracejí od politiky, neboť míra špíny, kterou do ní současná vládní garnitura přinesla, překračuje mez, o které lidé chtějí číst, o které lidé chtějí slyšet, kterou lidé chtějí sledovat na obrazovkách televizí nebo svých počítačových monitorů. Série skandálů, korupčních podezření, dehonestací mezi jednotlivými členy téže vlády, špiclování, nahrávání soukromých rozhovorů, neschopnost dostát vládní odpovědnosti, očividné čachrování s vládními funkcemi, to vše posunulo vnímání naší současné parlamentní demokracie do kritického bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP