(22.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Zaznělo tu opět mnohokrát, že my ten nadstandard tady chceme určovat a nemáme definovaný standard. Není to tak úplně pravda. Ten standard není nikde explicitně v zákoně napsán, a přesto to nikomu doteď nevadilo. Standard je dán sazebníkem, je dán zákonem 48, je dán seznamem, který je v přílohách, kde se některé věci vyjímají a připlácejí se, jako jsou zde již zmiňované stomatologické výkony. To, co my děláme, je jenom mírné upřesnění tohohle systému, který definuje, že některé věci, které si dneska lidi platí pokoutně, tak chceme, aby byly placeny otevřeným způsobem. Aby to nebyl jenom hotelový standard, ale aby to byl i standard materiálový, standard přístrojový.

Nakonec bylo zde kritizováno, že jsou tady nemocnice, které dostávají od zdravotních pojišťoven uhrazený nadstandard ve formě operací na operačních robotech, které jsou mnohem dražší a v podstatě zbytečné. My už jsme zahájili šetření na úrovni zdravotních pojišťoven, budeme je honit k odpovědnosti, ale prosím, jestli si někdo bude chtít v budoucnu zaplatit nadstandard na operačním robotu, ať si ho zaplatí. Ať to neplatí všeobecné zdravotní pojištění, které tím ochuzuje ty lidi, kterých se tady opozice velmi zastávala a já se jich zastávám taky. Ty chudé, kteří prostě nemají, nebudou mít na to, aby si připlatili něco luxusního, a přitom tu péči potřebují.

Takže vezměte prosím v úvahu, že opravdu nejsme žádné obludy. Že jestli jsem byl nazván nějakým příkladem z moderní historie terorismu, tak to není prosím nic, co bych si přál, aby o mně v historii této Sněmovny zůstalo. Nechci, aby mi vyrůstaly čertovské rohy, aby mi narostla kopyta. Já chci, aby naši pacienti měli průhlednější prostředí, férovější zacházení a rozdělování peněz, za které bychom se nemuseli stydět.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a dovolte mi, abych vás požádal, abyste propustili návrh, který jsem si dovolil jménem vlády předložit v tomto prvním čtení, do další rozpravy ve zdravotním výboru, kde ten návrh může být ještě dále diskutován a upravován. Děkuji vám. (Dlouhý potlesk v pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chci se zeptat, jestli se závěrečným slovem chce vystoupit ještě pan zpravodaj. Je tomu tak, takže uděluji slovo panu poslanci Šťastnému, prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ani já si nenechám ujít skvělou příležitost po tomto krásném dni a skvělém večeru pronést několik slov na závěr.

Shrnu debatu: Vystoupil nespočet vystupujících poslanců a poslankyň. Byl přednesen návrh na zamítnutí v prvním čtení, a to hned několikrát. A současně byl přednesen panem ministrem návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 30 dnů, pokud se nemýlím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní jsme tedy vyčerpali veškeré příspěvky, vyslechli jsme si závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje, a mně tedy v tuto chvíli nezbývá, než rekapitulovat návrhy, které zde zazněly. První, o kterém budeme hlasovat, je návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Já tedy ještě přivolám kolegy z předsálí a nechám první hlasovat o tomto návrhu... Zdá se, že nás už asi víc nebude.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100. Z přihlášených 187 pro 77, proti 107. Tento návrh byl zamítnut.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Chci se zeptat, jestli má někdo jiný návrh. Pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, dneska už tady byl citován pan poslanec Gazdík a jeho vystoupení na úvod schůze. Já bych si dovolil ocitovat jeho upřesnění, kdy - cituji: Zopakuji tedy svůj procedurální návrh. Žádám, aby Poslanecká sněmovna jednala a schvalovala zákony po 19., 21. hodině i po půlnoci. Já se domnívám, že hlasování o neschválení nebo o zamítnutí zákona je schvalováním zákona, ale přikázání výboru již takovým hlasováním není, a pokud o něm budete nechat hlasovat, tak podávám námitku.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ano, pane poslanče, je to vaše právo a já o této námitce nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Koníčka? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 z přihlášených 187 pro 77, proti 106. Tato námitka nebyla přijata.

 

Nechám tedy hlasovat o dalším bodu. Zeptám se znovu, zda je jiný návrh na přikázání jinému výboru, než je zdravotnický výbor. Není tomu tak.

 

Nechám tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednávání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 z přihlášených 183 pro 123, proti 10. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví.

 

Dalším návrhem, který zde zazněl, je návrh na zkrácení projednávání o 30 dní. Také o tomto návrhu nechám nyní hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 z přihlášených 187 pro 108, proti 76. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto jsme skončili projednávání tohoto bodu a já končím také dnešní jednací den. Zítra se sejdeme... Prosím, aby se poslanci ujednotili, co chtějí, eventuálně aby mi to sdělili. Končím dnešní den a sejdeme se zítra v 9 hodin.

(Po krátké pauze:) Dámy a pánové, nyní jsem se dozvěděla požadavek klubu sociální demokracie, který se týká zítřejší schůze, a to tedy, aby mu byla povolena přestávka pro jednání poslaneckého klubu v délce dvě hodiny. Začneme tedy jednat zítra až v 11 hodin.

Takže se všichni můžete hezky vyspinkat, dobrou noc.

 

(Jednání skončilo ve 22.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP