(22.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou byl přihlášen pan poslanec Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Budu velmi krátký a myslím, že velmi adresný. Já jsem ve vystoupení pana poslance Vojtěcha Filipa zaznamenal jiné místo a považuji za správné je zdůraznit.

On v řečnické nadsázce řekl toto: Zjistěte, zda ještě máte těch osm ústavních soudců. Já vyjadřuji z tohoto místa naději, že ústavní soudci nikomu z nás nepatří a nedělí se podle toho, jaký mají politický či názorový dres. Dovoláváte-li se spravedlnosti z jedné strany, nemůžete páchat ve svých vystoupeních nespravedlnost jinou.

Já tedy vyslovuji velkou pochybnost o tom, že Ústavní soud je ještě ústavním soudem, neb jsem například v rozhodnutí, které tady dnes bylo mnohokrát zmiňováno, a sice rozhodnutí o osudu stavebního spoření a vládních zásahů do toho systému, neshledal, že by například ústavní soudci naplnili institut prohlášení o podjatosti k věci. Nepředpokládám, že všichni ústavní soudci v této věci mají hmotnou vazbu na věc, o níž rozhodovali. A žádný z nich tento předpoklad rozhodování ve věci, v níž nejsem podjatý a na níž nemám žádný hmotný interes, nenaplnil.

Přesto jejich rozhodnutí respektuji, nezpochybňuji, považuji je za nesprávné, ale rozhodně odmítám dělení ústavních soudců na vaše a naše. Doufám, že nic takového neexistuje. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S další faktickou - pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím panu kolegu Doktorovi. Ano, ono by to šlo nerozlišovat, kdyby tehdejší složení Senátu nevybíralo ústavní soudce způsobem, který byl hůř než politicky motivovaný. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chci se zeptat, jestli se ještě někdo další hlásí s faktickou či jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych se krátce vyjádřil k termínu, který tady dneska opakovaně padl, a to byl standard. Chtěl bych říct, že pan ministr Heger se zmínil o tom, že za standard v současné době lze považovat současný sazebník zdravotních výkonů.

Víme, že sazebník zdravotních výkonů byl tvořen odbornými společnostmi. A můžeme diskutovat o tom, jestli ten sazebník výkonů je optimální, nebo není. Ale je to určitě východisko, z kterého se lze odpíchnout dále. A chtěl bych požádat některé předřečníky, kteří tvrdili, že vůbec nevědí, co to je standard, a byli i z řad lékařské veřejnosti, aby si vzpomněli, co to sazebník výkonů je, a eventuálně informovali své kolegy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou je nyní přihlášen pan poslanec Michal Janek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Janek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem oční chirurg, jsem odborník, jsem členem odborné společnosti. V České republice se operuje ročně 80 tisíc šedých zákalů, katarakt. Každý pacient dostane standardní nitrooční čočku, po této operaci vidí dobře do dálky, do blízka používá brýle. Odpoledne nebo dopoledne jsme viděli pana poslance Jandáka, který brilantně četl krásný projev. A nevím, jestli jste si všimli, četl ho bez brýlí. Před půl rokem brýle měl. Proč? Protože má nadstandardní čočku.

Děkuji. (Poslanec Jandák z místa poznamenává, že zaplatil. Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak a já tedy končím obecnou rozpravu.

A nyní předávám závěrečné slovo panu ministru Hegerovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych shrnul tu rozsáhlou debatu, která byla samozřejmě velmi kontroverzní, velmi zpolitizovaná, a chvílemi se dokonce zdálo, jako by o zdravotnictví vůbec nešlo, přestože se tady objevovaly pasáže, které naopak neobyčejně strašily v tom, že koalice chce zdravotnictví zdevastovat, zdecimovat, přivést ho k takovému úpadku, jako je ve Spojených státech, a podobné věci.

Já jsem konstatoval, že tady zněly hrůzy jako bolševický převrat, puč, devastace, ministři jsou bílí sádroví trpaslíci, Leoš Heger, kdysi bývalý kvalitní ředitel nemocnice, se stal bin Ládinem českého zdravotnictví (smích v sále a potlesk). Zvlášť dnes to je opravdu pikantní poznámka. To myslím vejde do mých osobních dějin. Téměř.

Ale přesto bych nerad ironizoval věci. A musím říct, že jsem, přestože si to nemyslíte - teď mluvím k opozičním řadám prostřednictvím paní předsedající - vám velmi pozorně naslouchal a snažil jsem se najít z toho poučení. A přestože jste nás atakovali, že jsme nejednali s vámi, že jsme neposlouchali cizí názory, já myslím, že jsme je poslouchali. A ten návrh, který tady leží, prodělal velikánský vývoj a spoustu hrotů už otupil. Byl bych rád, kdyby se dařilo ho dostat do druhého čtení a ještě se tedy v celém tom procesu další otupení hrotů našlo. A já budu hledat tedy to, co bych mohl udělat, aby ten návrh byl přijatelný pro opravdu celé politické spektrum. Neříkám to s ironií. Jsem si vědom politických střetů a velmi vyhrocených, opravdu vyhrocených soubojů. Ale přesto si stále ještě myslím, že věci jako významné reformy by měly být dělány tak trošku napříč politickým spektrem, aby byly udržitelné.

Tak tolik tedy všeobecný úvod. Dovolte mi jenom stručně zrekapitulovat, co v tom návrhu všechno je, protože dlouhá rozprava mluvila o řadě věcí poměrně asymetricky.

Samozřejmě v návrhu je to, co je nejvíce iritující - jak otázka nadstandardů a nároků pacienta, tak otázka poplatků. Ale je tam i prostor pro slučování pojišťoven. Znovu opakuji, že bychom rádi, aby se scéna našich zdravotních pojišťoven vyčistila. Já si nemyslím, že bychom chtěli do budoucna tendovat k tomu, aby tady byla pojišťovna jedna, aby se změnil pluralitní systém, k tomu, že to bude systém centrálně regulovaný, ať někým z ministerstva, kdo by se tam třeba rád viděl, nebo někým, kdo bude mít diktátorské slovo na pojišťovně. Stále si myslíme, že pluralita pojišťoven může fungovat dobře v tom našem systému, který byl založen před dlouhou dobou a potřebuje dokultivovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP