(20.20 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Z těchto důvodů se tedy rýsují efekty léčby pro chudé a pro bohaté, a to dokonce u nemocných dětí, čímž se formují jejich životní názory a přístupy. To považuji za příčinu jejich stoupající frustrace, školních neúspěchů a posléze i radikalizace, k níž každý typ nespravedlnosti zákonitě vede. Takzvaná regulace spotřeby zdravotní péče prostřednictvím julínkovného se ukazuje zvláště v tomto případě znovu jako nepatřičná. Vždyť dítě v astmatickém záchvatu, který se bez adekvátní komplexní léčby vyskytuje stále častěji, by snad mělo přesvědčit i ty nejzatvrzelejší technokraty a ekonomy o škodlivosti tzv. regulačních poplatků. Věřím tomu, že dojde k modifikaci tohoto ustanovení a že nebude v předložené podobě schváleno. Děkuji. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Martin Gregora.

 

Poslanec Martin Gregora: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, já jenom musím reagovat na svoji předřečnici faktickou poznámkou, že neexistuje žádná objektivní studie, která by prokázala, že pobyt v lázeňské léčebně dlouhodobě zlepší zdraví dětského astmatika. (Projevy nesouhlasu zleva.) Žádná taková objektivní studie není a tak to je!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Další faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedající, ke svému mladému kolegovi, který právě odešel. Víte, pane kolego, vy to skutečně nemůžete ještě posoudit. Za dvacet roků, po osmi deseti letech v komunálu, po možná absolvování dvaceti let tady budete rád, když vás v lázních Jeseník budou dávat dohromady s hlavou, pokud neskončíte v blázinci. (Smích a potlesk.) Prosím vás, ubezpečuji vás, že skutečně lázně pomáhají. Zažil jsem to na vlastní kůži. (Smích a potlesk zprava.) Ale věřte mi, že lázně jsou k tomu, aby nás dali dohromady, a ne aby nás poslaly někam jinam!

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Seďa a připraví se pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, nemohu si pomoci, ale novela zákona o veřejném zdravotním pojištění je pro mě krokem k prolomení ústavního zákona o bezplatné zdravotní péči. Dává totiž prostor pro legální spoluúčast pojištěnce, kdy zdravotní zařízení bude mít možnost nabízet poskytování ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče, za kterou bude pacient platit v rozdílu nákladů mezi základní variantou pro chudé pacienty a kvalitnějšími variantami pro bohatou klientelu. Takovýto systém se stane základem řízené zdravotní péče, která je známa pod názvem Manager Health Care a která je užívána ve Spojených státech amerických.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, než objasním principy, na kterých je řízená zdravotní péče postavena, nemohu se nezeptat pana ministra zdravotnictví, zda mu jeho nový poradce Pavel Vepřek bude radit právě v oblastech souvisejících s řízenou péčí. Pan Vepřek měl totiž doposud ve VZP na starosti program řízené péče Akord. Základním principem řízené zdravotní péče je to, že zdravotní pojišťovna se snaží, aby zdravotní péče byla poskytnuta co nejlevněji. Přitom standardy zdravotní péče záměrně nebudou zakotveny v zákoně. A co není v zákoně, to se nemusí dodržovat. Opravdu jednoduchý princip na to, aby pacientovi, který potřebuje nákladnou péči, bylo sděleno, že tuto péči vám vaše zdravotní pojišťovna nehradí!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě regulační poplatky, které v naší zemi zavedl exministr zdravotnictví Julínek, byly důležitým prvním krokem k demontáži bezplatné zdravotní péče. Pak stačí zavést další poplatky, které zavedou řízenou péči dokonale, například jednorázový roční poplatek na péči, povinnou spoluúčast pacientů na každém výkonu a další platby. Musím zdůraznit, že tento systém zdravotní péče není postaven na kvalitě zdravotní péče a vede ke zhoršení vztahů mezi lékařem a jeho pacientem. A hlavně, tento systém je vůbec nejdražší! Proto se o úsporách nedá ani hovořit.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi několik čísel. Ve Spojených státech se na řízenou zdravotní péči věnuje 16,5 % jejich HDP, zatímco v ČR jde na zdravotnictví pouze 7,1 % HDP. Zároveň se ukazuje, že nejdražší zdravotní péči mají malé nemocnice či malá zdravotnická zařízení, která jsou zároveň obchodními společnostmi podle obchodního zákoníku. Zkušenosti ze světa ukazují, že nejnákladnějšími zdravotnickými zařízeními jsou ta, která mají stejného vlastníka, jako je vlastník privátní zdravotní pojišťovny. Kromě vysokých nákladů je dalším problémem snížení dostupnosti zdravotní péče pro široké vrstvy obyvatel dané země.

Vážení členové vlády, vážení poslanci, poslankyně, co říci závěrem? Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavádí legální poskytování zdravotní péče, která přesahuje požadavek na účelné a hospodárné vynakládání zdrojů z veřejného zdravotního pojištění. Nejen že zavede nerovnost v poskytování dostupnosti a zejména kvality zdravotní péče pro občany ČR, ale zároveň navrhované změny nepovedou k finanční stabilitě resortu. Novela dále naruší již dnes nerovný vztah mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami, a tím se sníží i stabilita vlastní sítě zdravotnických zařízení. Pacient nebude suverénem zdravotní péče, ale pouze jejím objektem. Novela je v rozporu s platnou ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Z těchto důvodů apeluji na všechny koaliční poslance, aby nepodporovali tento zákon, který ve svém důsledku implementuje principy řízené zdravotní péče do současného solidárního systému veřejného zdravotního pojištění. A zároveň navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Boris Šťastný. Současně jsem zaznamenala přihlášku pana ministra. (Pan ministr dává přednost panu zpravodaji.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Boris Šťastný: Budu velmi stručný. Mou povinností je upozorňovat na velké omyly při projednávání. Jako zpravodaj upozorňuji, že tento zákon neobsahuje jediné slovíčko o řízené péči, tak jak bylo zde řečeno mým předřečníkem. Řeší pouze otázku definice standardu a nadstandardu, racionalizaci lékové politiky, zvýšení jednoho poplatku za nemocniční péči a některé další technické záležitosti, jako je například možnost slučování zdravotních pojišťoven. Čili není tam jediné slovíčko ani písmenko o řízené péči a nedovedu si představit, jakým způsobem by tam mělo býti vpraveno do tohoto návrhu. Musely by to řešit úplně jiné zákony. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Pan ministr bere zpět svoji přihlášku, takže nyní vystoupí pan poslanec Alfréd Michalík, připraví se pan poslanec Jiří Dolejš a pro informaci vás všech vám sděluji, že máme ještě deset přihlášek do rozpravy. Pan poslanec Michalík má slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jsme v obecné rozpravě, takže si dovolím trošku širší pohled, který možná, jak říkal tady pan zpravodaj, se nebude týkat detailně předkládané novely.

Já bych chtěl poukázat na zajímavý jev. Tato vláda si dala za cíl, že odstraní problémy ve finanční sféře, cíle ve státním rozpočtu, v penzijních fondech, v penzijní reformě a ve zdravotnictví. A je zajímavé, že všechny tyto tři kritické nebo krizové jevy řeší a mají na starosti ministři TOP 09. Asi jsou nejlepší. Já, když jsem se ale pokoušel porovnat postupy a přístupy, které v tom řešení navrhují tito ministři, tak zjišťuji některé podobnosti. Začnu u velkého státního dluhu a deficitu státního rozpočtu, kterým začala tato vláda svoji činnost, a tento problém definoval a perfektně rozpracoval největší fabulátor a mystifikátor této vlády, pan - naše jednička, jak to ukazoval v minulosti pan Topolánek - ministr Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP