(19.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vzhledem k tomu, že kolega z KSČM zcela správně poukázal na procedurální pochybení, ke kterému tady došlo, dovoluji si předložit jednoduchý procedurální návrh. Navrhuji přerušit jednání Poslanecké sněmovny, a to do zítra do 9 hodin.

Jenom připomínám, že už jsem to tady jednou udělal. Tehdy jste hlasovali proti tomu návrhu, šli jste do stavu legislativní nouze a pak to byl problém. Čili chci připomenout, že to navrhuji již podruhé v této Poslanecké sněmovně v takovéto situaci.

A chtěl bych apelovat na zdravý rozum koaličních poslanců. Nežeňme to na nože, proboha! Přerušme jednání do zítra do 9 hodin a pokračujme tak, aby procedura jednání Poslanecké sněmovny nebyla zpochybněna.

O tomto procedurálním návrhu žádám, aby bylo hlasováno bez další rozpravy, tak jak to říká jednací řád.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy gonguji a nechám bez rozpravy hlasovat o tomto návrhu. To podle mě musím učinit. (Zády k mikrofonu a čelem k předsedajícímu hovoří poslanec Tluchoř - namítá, že i po návrhu na přestávku na jednání klubu se hned nehlasovalo, ale slovo dostali další. Gongování.) A s čím vystoupíte? (Poslanec Tluchoř zády k mikrofonu: S čímkoliv.) V rozpravě. Ale já musím neprodleně nechat hlasovat o návrhu, který tady zazněl - o návrhu na přerušení jednání Sněmovny do 9 hodin do rána. (Poslanec Tluchoř zády k mikrofonu: Jak to, že jste dal slovo dřív? Ozývá se gongování.)

Takže budeme hlasovat o návrhu poslance Bohuslava Sobotky, ten jasně zazněl a má se o něm hlasovat neprodleně.

Já počkám, až přijdete. (Z poslaneckých lavic ČSSD se ozývá: Na co čekáš? Hlasuje se.)

A můžeme hlasovat. Je tady návrh na odhlášení, tak vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se tedy přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu poslance Bohuslava Sobotky, který zněl: přerušit jednání Sněmovny do zítřka do 9 hodin rána.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit jednání Sněmovny do 9 hodin rána, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 97, přihlášeno 172, pro hlasovalo 74, proti 95, takže tento návrh přijat nebyl.

 

A pak tady byla žádost pana poslance Kováčika, jestli se nepletu. A poslanec Kováčik... (K řečnickému pultu přistupuje poslanec Tluchoř.)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, já už tady vážně protestuji. Vy jste dal po žádosti pana předsedy Kováčika prostor dalším řečníkům. A před chvílí, když jsem měl vystoupit já, už jste mi prostor nedal v tu chvíli. Proti tomu protestuji. Já samozřejmě vznáším návrh na vaše odvolání z místa řídícího této schůze, protože zneužíváte své pozice pro své politické účely. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Za to, že jsem dal slovo předsedkyni Sněmovny, tak mě odvolejte. To je dobrý nápad! Nechám o tom okamžitě hlasovat. Budeme tedy hlasovat o mém odvolání z funkce vedoucího schůze. Já s tím naprosto souhlasím. Je to vůle Sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro mé odvolání z řízení schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 175, pro hlasovalo 83, proti 75. (Smích při rozsvícení zamítavého výsledku na světelné tabuli.)

 

Takže já už jsem chtěl odejít, ale to bylo zamítnuto. Je mi líto, pane poslanče, rád bych odešel, ale vypadá to, že to nejde.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pardon. Já tomu, pane místopředsedo, rozumím. Já jsem viděl i sjetinu. To je v pořádku. Budu, s dovolením, pokračovat. Tedy v té věci. Těší mě, že se budeme nadále tady potkávat.

K té podstatě. Jsou jednoznačné obě věci. Za prvé pan předseda Gazdík mluvil jménem poslaneckého klubu, protože ho tady zastupuje. (Nesouhlasný řev z opozičních lavic.)

Prosím, abyste alespoň - když zneužíváte svého postavení pro své politické účely - abyste alespoň okřikl své kolegy, když tady pokřikují.

Čili, jednoznačně měl pan předseda Gazdík právo navrhnout to za poslance klubu TOP 09 a Starostů.

Druhá věc je, že to navrhoval za dva kluby - ODS a TOP 09. To, že se nikdo o podobnou věc nezajímal, není jeho problém. Hlavní a zásadní věc je, že došlo k hlasování, které nikdo nezpochybnil, a Poslanecká sněmovna - ne pan poslanec Gazdík ani pan poslanec Kováčik, ale Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že tato Sněmovna bude dnes jednat a hlasovat i po 19., 21. hodině i po půlnoci. Prostě takto rozhodla Poslanecká sněmovna a nikdo takové hlasování nezpochybnil. Z tohoto pohledu jsou řeči v tuto chvíli zbytečné. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom skromně připomínám, že již před takovými čtyřmi pěti řečníky jsem požádal o přestávku na poradu klubu KSČM, o které jste zatím ještě nerozhodl. Myslím si, že podle zvyklostí, které dosud panovaly v této Poslanecké sněmovně, jsme už dávno měli být na přestávce, a všechno, co se vedlo dosud, tady vedeno být od té chvíle nemělo. Anebo se mělo rozhodnout, že přestávka nebude udělena. A v tom případě se mohlo pokračovat.

Jen skromně připomínám, že již před takovými čtyřmi pěti řečníky jsem žádal o přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže nezbývá mi, než abych řekl, že vyhlašuji půl hodiny přestávky, o kterou si poslanec Kováčik skutečně regulérně řekl a na kterou má právo. Takže - v 19 hodin 45 minut bude Sněmovna pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 19.16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP