(16.40 hodin)
(pokračuje Křeček)

Ale o to mi teď nejde. Mně jde o něco jiného, dámy a pánové. Mně jde o to, že projednávání tohoto zákona krásně ukazuje vztah vládní koalice prostě k opozici! To bylo řečí, že to budeme projednávat všecko s opozicí! To bylo řečí, že zejména ty velké kodexy nemohou být prohlasovány vládní většinou, ale že musí opozice se na tom podílet a musíme k tomu přihlédnout! Není týden, nebo snad ani den, aby někdo z vládní koalice netvrdil, že to budeme s opozicí projednávat, že dáme na jejich názory, že to musí být všechno v kontextu. Ano, je tady první novelizace občanského zákoníku - a skutek samozřejmě utek! Ale co je horšího, dneska je tady opozice, která hájí původní vládní návrh zákona, když ani ten vládní návrh zákona se nezdál většině této Sněmovny dost tvrdý na nájemníky, ještě více je musíme zmastit, ještě více jim odebrat jejich práva a říct, že prostě oni budou platit - když budou mít tu drzost, že si podají návrh k soudu, tak že už od podání návrhu budou platit náklady řízení. Čili ani ten vládní návrh! A nepodezírám vládu z nějakého přehnaného respektu k právům občanům, ale ani to se jim nezdálo dostatečné, ještě jim to více zhoršíme, ať si opozice říká, co chce, a ať si lidé myslí cokoliv!

Čili ta úprava je v rozporu s duchem občanského soudního řádu. Přece všichni právníci vědí, že náklady řízení od návrhu se podávají v případě, že ta suma je zřejmá, že je jasné, o čem se soudíme, že tady není žádný spor o tu částku - jenom o to, jestli má být, nebo nemá být vyplacena, že je meritum sporu zřejmé. Ale tady přece o tohle nejde! Tady přece nebudeme vědět, o co se vlastně soudíme. Bude tady spor o to - na základě návrhu soudu nebo na základě uvážení soudu bude teprve nájemné stanoveno. Nebudeme mít předběžně žádné číslo, které bychom měli (nesrozumitelné) V takovémto případě dát určit, že soud má rozhodnout o nákladech od podání návrhu, je v hrubém rozporu! Je jasné, že to soudy nebudou respektovat. Soudy toto respektovat nebudou, protože existuje ustanovení občanského zákoníku - § 3 odst. 1 občanského zákoníku, který říká, že rozhodování musí být v souladu s dobrými mravy. A určit někomu platit náklady řízení od doby podání návrhu by bylo v hrubém rozporu s dobrými mravy, jestliže ta částka záleží na uvážení soudu!

A ještě na jednu věc bych chtěl upozornit, dámy a pánové. Budeme tady za několik měsíců projednávat občanský zákoník - ten velký občanský zákoník. Tato ustanovení, kterými se teď budeme zabývat, jsou s tím často v rozporu. A já to říkám, prosím vás, dneska rovnou, aby o tom nebyly do budoucna žádné pochybnosti. Pokud se do návrhu občanského zákoníku tak, jak je připraven, podaří vládní koalici prosazovat tyto návrhy, tuto novelu, tak se ohrozí přijetí občanského zákoníku velkou většinou této Sněmovny, ale co hůře - v případě, že to bude prosazeno, po volbách se toto změní. Prostě opozice si nedovolí takovéto věci nechat v občanském zákoníku a budou prostě vypuštěny. A povede to k tomu, že občanský zákoník budeme mít po každých volbách, že to nebude žádný stabilní právní předpis, ale že se to právní vědomí ještě více znejistí, než je tomu dnes.

Já se domnívám, že to, co přijal Senát, je jakousi snahou zachránit alespoň trochu nějaké slušné postavení, ne, aby lidé ze služebních bytů, kteří dodneška měli právo na náhradní byt, museli vypadnout, jakmile o to vlastník požádá. To je neskutečný zásah do již nabytých práv, aby se tam stanovily ty náklady od podání návrhu a všechny tyto věci!

Velmi bych prosil, zvažte to ještě jednou, i když vím, že možná mluvím zcela marně, a podpořte vládní návrh zákona, novelu, kterou připravil Senát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, probíhá rozprava a bude reagovat ministr Jankovský. Máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já jenom bych reagoval na vystoupení pana poslance Křečka. Já, když jsem chvilku poslouchal, tak jsem měl pocit, že jsme v prvním čtení. A my jsme to projednávali - projednávali jsme to samozřejmě spolu na několika sezeních. Průběh projednávání ve Sněmovně byl, jaký byl. Dohodli jsme se na tom. Ale senátní změny nejdou všechny ve prospěch nájemníků! Je tam i to zkrácení doby přístřeší, které my také nepodporujeme! To znamená, že já v tuto chvíli podporuji původní návrh Poslanecké sněmovny, tak jak ten návrh předložila Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se moc omlouvám. Já jsem s panem doktorem Křečkem zažila velmi hezká léta v zastupitelstvu městské části Praha 2. (Potlesk a pobavení v levé části sálu.) Bylo jich celkem dvanáct, těch let. Teď mě mrzí, že už tam pan doktor není, nemám se s kým párovat... (Opět potlesk a pobavení, zejména v levé části sálu.)

Ale myslím, že by bylo, pane doktore prostřednictvím předsedajícího, fér si přiznat, že to vaše vystoupení má trošku jeden problém, a to je ten, že vy ještě stále - a já vím, že už je to evergreen, který touto sněmovnou zaznívá pokaždé, když se řeší občanský zákoník - ale vy stále ještě bydlíte v bytě s tzv. bývalým regulovaným nájmem, a tudíž se domnívám, že jste ve střetu zájmů. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím, pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil zastoupit nepřítomnou zpravodajku našeho výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože mě o to požádala. A to stanovisko, které zde sděloval pan poslanec Křeček, bylo stanovisko ústavněprávního výboru, kde vystupoval jako zpravodaj. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost, kterou říkala zde moje předřečnice, je obecně známá, tak si myslím, že zároveň i pan poslanec jaksi nebyl povinen nám sdělit tuto skutečnost. Nevím, jestli bylo úplně nutno takhle zaútočit na pana poslance Křečka.

Každopádně já bych se chtěl vyjádřit k meritu věci, protože to je debata, o které zde je dnes asi vedena nejvíc řeč. Je třeba říci, že pan poslanec Křeček byl účasten skutečně těch debat, které inicioval pan ministr pro místní rozvoj, to znamená, já ho nechci zatahovat do toho, že by se snad nedej bůh podílel na přípravě zákona v tomto znění, protože on skutečně setrvale některé problémy torpéduje a tady sděluje opakovaně, že s nimi nesouhlasí, leč dialog s opozicí skutečně veden byl. My jsme se prostě jenom neshodli. To je celé. To znamená, na konci tohoto dialogu bylo usnesení vládní většiny, kterým byl přijat tento návrh zákona.

A teď meritorně k tomu, co navrhuje Senát. Já bych se především chtěl vyjádřit k té úpravě, která říká, že by soud nebyl povinen určit výši nájemného od data podání žaloby. Pokud bychom tuto povinnost do zákona nevtělili, tak podle mého názoru bychom opět přenášeli nepřiměřené břemeno na pronajímatele, kteří již dneska stát žalují ve Štrasburku, a myslím, že bychom ohrozili výsledek tohoto mezinárodního soudního řízení. Je to z jednoho důvodu. Pokud si uvědomíte, že i třeba Senát sděluje, že po případném dlouhém soudním řízení by měla být kompetence soudu určena, že určí závazně svým výrokem, že se nájemné bude hradit po nějaké delší době od podání žaloby, proč by měl pronajímatel nést jakési tíživé důsledky toho, že soudní řízení trvalo dlouho? Já skutečně neshledávám jediný věcný důvod pro to, abychom opět přenášeli břemeno, které má nést buďto tento stát ve své sociální politice, anebo ve své úpravě právě těch postupů, které stanovuje tento občanský zákoník, tak proč by toto břemeno mělo být přenášeno opakovaně na pronajímatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP