(16.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Chladovi a zeptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím a je před nám možnost závěrečných slov.

Nejprve za navrhovatele pan poslanec Karel Korytář, prosím.

 

Senátor Karel Korytář: Paní předsedkyně, vládo, poslankyně, poslanci, bylo tady řečeno, že se tady často hovoří o tomto zákoně. Dva roky nazpět byla přijímána poslední novela a ta prakticky prošla do finální předlohy právem veta, kdy všechny politické frakce musely vyslovit souhlas s tím, co bylo předloženo Poslanecké sněmovně. U této předlohy jsem jako poslanec byl. Víceméně 19 změn, které jsou dost zásadní a dost potřebné v praxi, o kterých dneska budeme hlasovat, prošlo stejným principem. Jinak máme na stole desítky a stovky návrhů. Když jsme začínali jako tým poslanců, senátorů, odborníků Ministerstva dopravy, návrhů bylo přes 700. Věřte nebo nevěřte, kdybychom toto znění, co dneska předkládáme, znovu dali do diskuse, rozroste se nám zase na desítky a stovky nových návrhů. To jenom na úvod.

Nyní k jednotlivým připomínkám. Ano, trestejme ty, co mají pouze letní gumy. To bylo doposud. Letošní zima nám jednoznačně prokázala při pohybu teplot kolem nuly, že počasí se nám mění ze dne na den. Kdo dneska cestoval od Jablonce, jel po zasněžené silnici i po tomto období. To znamená, přistoupili jsme návrhem k jinému řešení. Stanovili jsme dobu, po kterou je nutné použít zimní pneumatiky. Proč se tam objevila definice zimy. I dopravní policie zná realitu natolik, že ví, že v tomto období, kdy jsou nařízeny zimní pneumatiky, je období, kdy je nad 7 stupňů, což je hranice pro účinnost zimních či letních pneumatik, že nám vyjedou stateční řidiči ze svých garáží na hřbitov nebo do okresního města nebo na návštěvu svých dětí. Potrestáním je i napomenutí. A toto dává policistům možnost napomenutím ho upozornit, že by si měl pořídit zimní pneumatiky. Tolik k tomuto opatření. Odpovědný řidič si samozřejmě zimní gumy pořídí. Je to pouze prvotní investice a v dalších letech se mu vrátí.

Co se týká cedulí, proč vznikl tento návrh. 50 kilometrů v hodině se jezdilo pouze mezi těmito cedulemi. V jiných místech měst a obcí se jezdilo rychleji. A v tom byla nebezpečnost i samotných cedulí. To je první moment. Když vjedete do obce a vyjíždíte z obce, máte označení této obce a uvnitř se jezdí 50 km v hodině. Vaší povinností je jezdit 50 km v hodině, ať je měření kdekoliv. To, že měření městské policie by mělo být smysluplné, má se odehrávat podle této dikce s vědomím a se souhlasem státní dopravní policie. Takže předpokládáme a věřím tomu, že nesmyslná měření přímo na ceduli na příjezdu do obce nebo v místech, kde to je past, nebudou tak četná.

Objemnost tabulí. Ta vznikla poté, kdy jsme městské policii dali možnost měřit za podmínky, že budou tyto cedule, které v prováděcí vyhlášce měly ten rozměr, který dneska mají, což znamená, že je neumístíme tam, kde potřebujeme, u školy nebo v takovém místě, kde obvykle bývá úzký chodník nebo blízko silnice, takže na chodníku bude překážet, blízko silnice hrozí smetení náporem vzduchu od kamionů a ostatních aut apod. O stabilním umístění už jsem hovořil. Uvědomte si, kdybyste chtěli stabilně umístit ve městě, jako je Praha, Brno, Ostrava cedule, kde by se mělo jezdit 50 km v hodině, víte, kolik by to bylo cedulí? Technika jde dál. Dneska máme orientační radary. Radary se neumístí pouze na vjezdech do obcí, ale právě v těch místech, kde je nebezpečno. Ty nám hodně pomohly a myslím si, že i ve prospěch zrušení těch cedulí to taky hraje roli.

Uvědomte si taky věc, že v tomto zákoně bez bodu bude překročení rychlosti o 5 km v obci nad 50 km a 10 km mimo obec. To taky hraje ve prospěch toho, že se nebude skutečně perzekvovat za rychlosti 51, 52, 53 apod. bodově. Takže tolik asi k této žádosti.

K nulové toleranci tady bylo vše řečeno. Já myslím, že se řekly důvody, co jsme tím sledovali.

Mně nezbývá, než poděkovat všem těm, kteří pochválili činnost všech těch, kteří se na tom podíleli, včetně Ministerstva dopravy, zájmových svazů a odborníků. Já vás znovu žádám, i když jsou výhrady k jakémukoli z bodů, podpořte verzi senátní, protože drtivá většina těchto bodů přispěje k bezpečnosti silničního provozu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Karlovi Korytářovi. Zeptám se, zda pan senátor Petr Pakosta chce též vystoupit s možností závěrečného slova. Prosím.

 

Senátor Petr Pakosta: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám děkuji za rozpravu, kterou jsem měl možnost vyslechnout. Dozvěděl jsem se hodně zajímavých informací a hodně užitečných argumentů. Ale po té rozpravě jediné, co mohu říci, je v podstatě to, co jsem říkal na začátku svého vystoupení: Žádám vás o podporu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích v senátní verzi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane senátore. A přistoupíme nyní k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 26/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 26/6." O tomto návrhu rozhodneme v hlasování za malou chvilku (gonguje se)... Já doufám, že jsou všichni přítomni.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 90. Kdo je prosím pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 90, přítomno 187, pro 159, proti 9. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas.

 

Děkuji oběma pánům senátorům, děkuji všem, kteří se podíleli na projednávání tohoto bodu, a končím projednávání bodu číslo 2, sněmovního tisku 26/5.

 

Zahajuji projednávání bodu

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 136/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 136/4. Zůstává mezi námi pan senátor Karel Korytář.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, základním cílem tohoto předloženého návrhu je zapracování několika směrnic Evropské unie do práva České republiky. Tyto směrnice, zjednodušeně řečeno, prohlubují harmonizaci pravidel v oblasti drážní dopravy, podporují přeshraniční poskytování těchto služeb, pohyb dopravních prostředků i samotných zaměstnanců. Jedná se tedy o návrh zákona transpoziční povahy, který vzhledem k našim závazkům je nezbytné přijmout.

Poslanecká sněmovna tento návrh již schválila v únoru tohoto roku. Senát však k tomuto návrhu zákona uplatnil soubor několika legislativně technických pozměňovacích návrhů. Pro Ministerstvo dopravy jsou tyto změny přijatelné, a proto mi dovolte vám doporučit schválení návrhu zákona ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se, zda se chce k návrhům předloženým Senátem vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Šidlo. Pokud ano, máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP