(15.20 hodin)
(pokračuje Tejc)

Já myslím, že není dobře dávat a rozšiřovat pravomoci obecní a městské policie, v tomto smyslu tedy rušit ony informační tabule bez toho, aniž bychom zároveň zvyšovali kontrolu. A dokud tady nebude generální inspekce bezpečnostních sborů, která by zároveň kontrolovala nejen policisty České republiky, ale také obecní strážníky, tak já jsem velmi skeptický k tomu, že nebude docházet ke korupci na tomto úseku, který je velmi citlivý. A řada řidičů je ochotná proto, aby nepřišli o řidičské oprávnění, proto, aby nezískali trestné body, v této věci se zachovat jinak, než bychom si přáli. Myslím proto, že tento návrh na zrušení informativních tabulí jde správným směrem, ale nemůže být sám osobě, a musí být doprovázen zvýšenou kontrolou, která mi tady chybí.

A poslední bod, který je poměrně zásadní, je ona otázka nulové tolerance. Já jsem tady několikrát hovořil o tom, že si nedovedu představit, že bychom opustili nulovou toleranci při řízení motorových vozidel. Shodli jsme se na tom tady v Poslanecké sněmovně, nicméně výsledek, tak jak byl sepsán a jak byl poslán Senátu, jak se ukázalo, toto negarantoval. Naopak by to znamenalo, že lidé, kteří by měli alkohol do 0,3 promile, by vyvázli zcela bez trestu.

Já chápu, že napsat takovýto návrh zákona nebo takovouto novelu je velmi složité. Je potřeba navázat všechny body souvisle, tak aby nedocházelo k lapsům, aby nedošlo k tomu, že takovýto návrh nakonec bude bezzubý. Na straně druhé máme podle mého názoru kvalitní legislativní zázemí, ať už na půdě této Sněmovny, nebo ministerstev, a já si v tuto chvíli nejsem jist, tak jak jsem si nebyl jist, a proto jsem také nepodpořil tu sněmovní verzi před několika měsíci, nejsem si jist, že zcela jistě ten senátní návrh zákona garantuje, že všichni, kteří budou mít naměřenou hladinu od nuly do 0,3 promile mimo tu technickou toleranci, budou pokutováni a zároveň jim budou uděleny body za tento přestupek.

Já si tím nejsem jist, a proto bych chtěl požádat z tohoto místa pana ministra dopravy a pana ministra vnitra, aby nám se znalostí této legislativy, tohoto návrhu na základě konzultací se svou legislativou jasně sdělili, jestli v případě, že projde ona senátní verze, tak v případě, že někdo bude přistižen s hladinou alkoholu například 0,28 promile, bude mu možné udělit jak bodové ohodnocení, tak pokutu. Pro mne jako pro poslance bude toto sdělení pánů ministrů vnitra a dopravy velmi důležité, abych se mohl rozhodnout, zda podpořit senátní verzi. Jinak pokud tady takováto garance nebude, já se nechci podílet na tom, aby zde vznikaly nadále pochybnosti a abychom do budoucna oproti statistikám, které se dnes například objevily v tisku, tedy že se zvyšuje počet nehod pod vlivem alkoholu, podporovali prolomení této nulové hranice, byť ne záměrně, ale spíše svou nedbalostí.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, já budu velice stručný. K tomu vystoupení mě vyprovokoval předřečník pan kolega, který tady hovořil o tom, že z Poslanecké sněmovny úprava novely zákona 361 odešla do Senátu ve vztahu k nulové toleranci a alkoholu s chybami. Já chci zdůraznit, že tak jak on to zde pojmenoval, je třeba to uvést na pravou míru.

Z Poslanecké sněmovny to odešlo tak, že za každý zjištěný alkohol při přestupkovém řízení je pokuta. A v příloze o bodovém hodnocení bylo to, že v podstatě od nuly do 0,3 promile v žilní krvi se neudělují body. Dává se to až od 0,3 výš. To znamená, že tam jednoznačně postih byl. Byl za každou úroveň alkoholu. To znamená, to je ta nulová tolerance k alkoholu z hlediska správního řízení, z hlediska posuzování, zda řidič požil, či nepožil. A ten bodový systém se pouze napravil a já jsem to říkal v tom mém vystoupení zpravodaje, že tam se to změnilo pouze v té otázce, že žilní krev byla nahrazena pojmem "u řidiče", zjištěn alkohol u řidiče, nebo návyková látka, aby mohlo být využíváno prostředků, které jsou dneska v praxi běžně k dispozici, a nemuselo se čekat na oficiální rozbor krve.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášen pan kolega Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, dámy a pánové.

Paní předsedkyně, já nebudu tak dlouhý jako pan kolega Tejc, protože jsem se zúčastňoval všech seminářů a debat na toto téma na rozdíl od něj a moc mě mrzí, že ty připomínky, které jsou věcné, říká až teď tady, nepřišel s nimi, když jsme je projednávali na pracovních seminářích a debatovali poměrně podrobně o výhodách a nevýhodách toho, co on tady zmiňoval.

Já bych se přidal k těm, kteří by chtěli poděkovat nejen senátorům, ale řadě odborníků, kteří dva roky na této normě pracovali. A protože téměř každý tady je řidičem, tak téměř každý má pocit, že do takovéto normy musí a má právo něco říct. Ono to je vždycky normální, když přijde něco složitějšího, přihlásí se pět deset lidí, ale v okamžiku, kdy umí někdo nebo má pocit, že umí držet volant, tak může mluvit do všeho, co se týká takovéto legislativy.

Já jsem přesvědčený, že zákon přináší řadu dobrých věcí. Uvidíme v praxi, jak bude fungovat. Zimní pneumatiky - myslím si, že to správně z praxe víme, jak nevyužívání a nepoužívání zimních pneumatik způsobuje řadu nehod a škod nejenom na majetku, ale na životech lidí. Fakt, že potřebuje Policie České republiky nástroj na to, aby se vypořádala s takovými těmi tajnými závody, které různě probíhají, v Evropě už snad řešit umí, a my jsme to řešit neuměli. Tento zákon také pomáhá policii v tom, aby mohla postihnout takovéto viníky.

Co se alkoholu týká, tam ta debata byla poměrně živá na podvýboru i hospodářském výboru, a to už zejména proto, že do zhruba 0,24 promile není možné z lékařského pohledu prokázat, že opravdu šlo o alkohol, a proto jsme se kolem této hranice pohybovali a proto také senátoři přišli s tím, abychom se vyhnuli řadě soudních sporů, aby nikoliv tolerance, ale pokutování jiným způsobem aby v zákoně bylo. A tak ten zákon nakonec dopadl tak, že každý řidič, a to ne jenom motorového vozidla, ale případně jezdec na koni požít alkohol nemůže - na rozdíl od mého koně, který si pivo nebo panáka dát může, a policista ho kontrolovat nesmí.

Já tedy ještě jednou říkám - moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli, a budu hlasovat jak pro senátní návrh, v případě, že by neprošel, tak pro návrh, který schválila Poslanecká sněmovna.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní se o slovo hlásí pan ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, byl jsem vyzván poslancem Tejcem k jakémusi ujištění. Chci ho z tohoto místa ujistit, že to je názor legislativy a všech těch odborníků, kteří se na tom podíleli, to znamená nulová tolerance vůči alkoholu zůstává v platnosti.

Chci využít tohoto místa a tohoto prostoru a poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, protože ten běh, ty práce byly velmi intenzivní a trvaly dlouho. A myslím si, že v tom znění pozměněném Senátem, tak tento návrh Ministerstvo dopravy podporuje.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Rath se hlásí nyní o slovo. Poté pan kolega Tejc.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já bych tady rád podpořil názor mého kolegy poslance Tejce, protože mám ještě v živé paměti, když jsme debatovali v této Poslanecké sněmovně o těch výstražných tabulích před místy, kde má měřit rychlost městská policie. Tehdy ta debata byla obdobně, možná ještě širší a bouřlivější, a myslím, že ty argumenty pro to zavedení byly docela logické. Některé tady zazněly, některé tady nezazněly. Například tady nezaznělo to, že v podstatě - oč nám přesně jde? Jde nám o to, měřit rychlost někde, jak se říká, za bukem, to znamená na naprosto absurdních místech v absurdních časech a vlastně předpokládat, že tam skoro každý pojede o něco rychleji, a tedy že je to dobrý zdroj peněz, tedy jakési novodobé loupežnictví, kdy se tentokrát uniformovaní příslušníci městských policií schovají, zamaskují a čekají na každého nešťastníka, který jede o pár kilometrů rychleji, aby prostě z něj dostali peníze a pomohli tím sobě a městské pokladně, že jsou placeni z městské pokladny, a možná měli za to i odměny? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP