(Jednání pokračovalo ve 14.55 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, skončila přestávka. Mezitím se nám podařilo od stenografů zjistit, že hlasování pořadové číslo 85 se týkalo návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury. Pan poslanec žádal o pevné zařazení dvou bodů, bodů 23 a 49 jako šestý a sedmý bod dnešního odpoledního jednání, čili to byl obsah hlasování 85. Přivolávám naše kolegy. Námitce paní poslankyně jsme vyhověli a budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 85. Odhlašuji vás všechny na žádost z pléna. Prosím, abyste se všichni přihlásili. Ještě přivolávám všechny do jednacího sálu.

 

Pro příchozí opakuji, že budeme hlasovat o pevném zařazení bodů 23 a bodu 49 jako šestý a sedmý bod našeho dnešního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 89 přítomno 180, pro 105, proti 72. Návrh pana poslance Stanjury byl tedy opětovně přijat.

 

Dámy a pánové, zahajuji projednávání bodu

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 26/5/ - vrácený Senátem

Senát tento návrh vrátil s pozměňovacími návrhy a usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 26/6. Vítám mezi námi pana senátora Petra Pakostu. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil také pan senátor Karel Korytář. Ten bude mít slovo jako první. Prosím, pane senátore. (V sále je velký hluk a neklid.)

Všechny ve Sněmovně žádám o klid! Žádám, abyste věnovali pozornost panu senátorovi. Jakékoliv další hovory, prosím, přeneste mimo jednací sál.

Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Karel Korytář: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, čeká nás finální hlasování o novele zákona, který v podstatě v obou komorách je zákonem, ke kterému byly předneseny stovky pozměňovacích návrhů. Jedná se o novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně dalších navazujících zákonů.

Za předkladatele chci připomenout, že se jedná o dvouleté společné dílo jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu. Proč senátní návrh zákona? Je to hlavně z toho důvodu, že řada dobrých podnětných návrhů byla předložena ještě v minulé Poslanecké sněmovně, která končila svou činnost. Abychom mohli pokračovat v diskusi dále nepřerušeně, proto vznikl senátní návrh zákona, kde byly tyto návrhy pojaty.

Zákon má v prvé řadě hlavně dbát na požadavky praxe. Těch 19 změn by mělo vést k větší bezpečnosti na silnicích. U bodového systému jsme se snažili o větší přehlednost a snížení počtu bodovaných přestupků, kde se zpřísňují přestupky hrubého charakteru, a vypuštěny byly přestupky méně závažné. V Poslanecké sněmovně ve druhém a ve třetím čtení byly schváleny další návrhy, které se týkaly zimních pneumatik a poté měření rychlosti v obcích, to znamená diskutované cedule městské policie. Senát samozřejmě tuto předlohu již nerozšířil dalšími pozměňovacími návrhy. To, co dneska předkládáme, vlastně znamená změnu, která tady v Poslanecké sněmovně také nastala, a to je, že neuspěl návrh na tolerování 0,3 promile alkoholu v krvi. Tudíž opakuji dnes, a diskuse trvá ještě dodnes, že to, o čem dneska budeme hlasovat, tak v této novele je již obsažena opět nulová tolerance alkoholu v krvi.

Takže se jedná víceméně o legislativně technickou úpravu a mým úkolem je vás požádat, abyste ji podpořili a takzvaně vypustili do světa úpravy a změny, které povedou k vyšší bezpečnosti na silnicích.

Děkuji vám ještě jednou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP