(14.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré odpoledne, přeji. Já bych chtěl jenom požádat pana ministra Kalouska, aby se tady nevymlouval na Ústavní soud. Ústavní soud má podle ústavního systému České republiky hlídat dodržování ústavy. A pokud vy jste sestavoval zákony nebo navrhujete tady věci, které se týkají rozpočtu, způsobem, který ústavě odporuje, tak si nemůžete tady dovolit dneska házet na Ústavní soud, že vám chybějí nějaké miliardy ve státním rozpočtu.

Já bych chtěl říct panu ministru Kalouskovi, že není ani středověká vrchnost, ani není ruský sovět bolševický, aby si mohl myslet, že nad ním není nic. V demokratickém státě, ve kterém platí ústava, se týká i premiéra i všech ministrů vlády. Pokud ji prostě nerespektujete, tak se nemůžete divit, že vám potom v rozpočtu prostředky nevycházejí. Takže ne Ústavní soud, ale vy jste ten, kdo nerespektujete to, co jako ministr máte povinnost respektovat. A mně připadá jako projev neuvěřitelné arogance, když si pan ministr pak dovolí vystoupit v televizi a vyhrožuje občanům této země, že za to, že si ten Ústavní soud tohle dovolil, tak já vám šest miliard vezmu - vezmu to regionům, dopravě apod., prostě někoho tady za to potrestám! Rozčilený pan Kalousek sděluje, že někdo na to doplatí. Možná i ti nejchudší, ale to si běžte stěžovat na Ústavní soud. To je naprosto deformované. Já bych řekl, to je absence základního právního vědomí u ministra financí tohoto státu! (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak pokud se nehlásí nikdo a nemám žádnou další přihlášku k programu schůze, budeme prosím postupně hlasovat o návrzích, které zde zazněly.

 

Pan poslanec Gazdík navrhuje zařadit bod č. 39, sněmovní tisk 325, jako pátý bod dnešního odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 76, přítomno 188, pro 101, proti 76. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Karolína Peake navrhuje stažení bodu 94 a 98 - je to tak, prosím? (Souhlas.) Body 94 a 98 z této schůze.

Zahajuji hlasování číslo 77. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přítomno 188, pro 120, proti 40. Návrh přijat byl.

 

Pan poslanec Vojtěch Filip žádá o pevné zařazení bodů 100 a 101. Jsou to výroční finanční zprávy politických stran, a to tento čtvrtek jako první dva body dopoledne.

Zahajuji hlasování číslo 78. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přítomno 188, pro 181, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Cyril Zapletal žádá o pevné zařazení bodu číslo 28, tisk 327, bodu 78, tisk 232, bodu 82, tisk 108, na pátek 6. 5. za pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování číslo 79. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 79, přítomno 188, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jan Vidím navrhuje body 93, 95, 96, 97 zařadit pevně na čtvrtek 5. 5. ve 12.30 hodin. Ještě to upřesní pan kolega Vidím?

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, je to přesně, jak říkáte, pouze s tím, pokud bude přijat některý z návrhů pana kolegy Tejce, což jsou návrhy volební, tak ty by byly také zařazeny do tohoto volebního bloku ve čtvrtek ve 12.30.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Tak s tímto budeme hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 80. Kdo je pro návrh tak, jak nás s ním seznámil pan kolega Vidím. A proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 80, přítomno 188, pro 184, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jeroným Tejc... a mám tu napsáno, že chcete odděleně hlasovat o každém návrhu? (Poslanec Tejc souhlasí.) Navrhuje tři změny pořadu. První nový bod, tedy zařazení volby předsedy komise pro kontrolu BIS. Je to tak dobře? (Souhlas.) A bylo by to dnes po pevně zařazených bodech. Tak zněl váš návrh, pane poslanče? Ještě jednou.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já si dovolím, paní předsedkyně, upřesnit. Jedná se o zařazení nového bodu, přičemž pokud bude zařazen, bude zařazen pevně už tím rozhodnutím, které jsme před chvílí učinili, tedy do volebního bloku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, do volebního bloku by byl zařazen tento bod. Dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 81. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 81, přítomno 188, pro 171, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem bylo zařazení volby členů Rady ČTK. Je to tak, pane poslanče? (Ano.) Opět tedy na čtvrtek do volebních bodů.

Zahajuji hlasování číslo 82. Kdo souhlasí s tímto návrhem? A kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přítomno 189, pro 86, proti 79. Tento návrh přijat nebyl.

 

A třetí návrh pana poslance Tejce je zařazení bodu 24, sněmovního tisku 211, dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 83. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 83. Přítomno 189, pro 66, proti 72. Návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bohuslava Sobotky, který žádá, aby byl zařazen nový bod, a to na dnešek po pevně zařazených bodech, informace předsedy vlády, řešení důsledků rozhodnutí Ústavního soudu, stavební spoření. Takto zjednodušeně si to dovolím nazvat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP