Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
3. května 2011 ve 14.04 hodin
Přítomno: 192 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 16. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás všechny přivítala.

Nejprve vás požádám, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Prosím, nahlaste mi, kdo máte kartu náhradní.

Nejprve vás seznámím s omluvami z dnešní schůze. Z poslanců se omlouvá Vít Bárta - pracovní důvody, Zdeňka Horníková - zdravotní důvody, Petr Jalowiczor - zdravotní důvody, Adam Rykala - osobní důvody, Pavel Staněk se dnes omlouvá od 17 hodin, Milan Urban a Martin Vacek se omlouvá z rodinných důvodů.

Z členů vlády se omlouvají Jaromír Drábek - zahraniční cesta, Jan Kubice - pracovní důvody, Alexander Vondra - zdravotní důvody.

Náhradní kartu číslo 7 bude mít pan poslanec Paroubek, náhradní kartu číslo 4 pan poslanec Šeich, náhradní kartu číslo 8 pan poslanec Adam. Náhradní kartu číslo 3 pan poslanec Tluchoř.

Nejprve bych vás chtěla informovat, že se na mne obrátil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se žádostí o vyřazení bodu číslo 56, sněmovního tisku 292, z pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny. O tomto návrhu musíme hlasovat.

Ale také se hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan kolega Gazdík, poté paní předsedkyně Peake.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, vznáším dva návrhy.

První procedurální návrh, aby Sněmovna dnes jednala a hlasovala o zákonech po 19., po 21. hodině i po půlnoci. To je mým prvním návrhem. (Tleská část poslanců ČSSD.)

Druhým návrhem, aby bod doposud přerušený a neprojednaný, bod 39, vládní návrh zákona číslo 48, o veřejném zdravotním pojištění, byl zařazen za pevně zařazené body 2, 3, 4 a 5, vrácené ze Senátu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili jedná se o bod číslo 39, jestli to mám dobře. Bod 39, pane poslanče, sněmovní tisk 325. Je to ten přerušený bod a vy navrhujete zařadit jej jako pátý bod dnešního odpoledního jednání.

A nyní se hlásila paní poslankyně Karolína Peake o slovo.

 

Poslankyně Karolína Peake: Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní předsedkyně. Prosím o laskavý souhlas se stažením bodů číslo 94 a 98, jedná se o dva volební body, a to z důvodu potřeby změny nominací. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní byl pan kolega Filip, poté další pánové. Pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, členové vlády, paní a pánové, dovolím si navrhnout zařazení jednoho nového bodu do schůze Poslanecké sněmovny, a to pevně zařadit. Jednalo by se o bod Výroční finanční zprávy politických stran. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny splnil svou povinnost podle zákona o jednacím řádu a tato zpráva je připravena k projednání. Navrhuji, aby jednáno o tomto bodu bylo ve čtvrtek jako o prvním bodu našeho dopoledního jednání, protože své povinnosti podle zákona jsme již splnili.

Teď jenom krátké vyjádření k návrhu, který předložil pan předseda Gazdík. Já jsem nevěděl, že bude tento návrh podán, a proto výbor kontrolní na dnešní 19. hodinu 10. minutu má sjednanou schůzku s ministrem vnitra panem Kubicem ve věci, která je velmi důležitá, předkládá ji vláda Evropské komisi. Protože jde o věc, která má své lhůty, a jak Ministerstvo vnitra, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v tomto směru řídícím orgánem té velké zakázky, mají lhůtu pouze do 15. května, jak jsem byl informován od europoslance pana Vlasáka. Upozorňuji, že já ani jiní členové kontrolního výboru, aspoň pokud jsem s těmi, kterým záleží na projednání toho bodu, hovořil, nebudou pro to hlasovat. Kdo má zájem samozřejmě jednat i v jiných věcech po 19. hodině, upozorňuji, že bude-li schváleno jednání po 19. hodině, budu požadovat od pana ministra, aby tady zůstal i po 21. hodině, přestože není poslancem, protože bych rád lhůty, které jsou pro ta ministerstva závazné, jako výbor splnil.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní pan kolega Cyril Zapletal se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Chtěl bych ctěnou Sněmovnu požádat o pevné zařazení tří bodů na pátek 6. 5., to je bod 28, sněmovní tisk 327, bod 78, sněmovní tisk 232, a bod 82, sněmovní tisk 107, hornická činnost. Děkuji za pochopení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A chcete na pátek, tento pátek, za pevně zařazené body. (Ano, děkuji.)

Dále se o slovo hlásí pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat o pevné zařazení volebních bodů. Jedná se o body 93 až 98 a o jejich pevné zařazení bych chtěl Sněmovnu požádat na tento čtvrtek na 12.30. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jeroným Tejc se hlásí o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP