(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím Jaroslava Plachého, pak ještě Jiří Krátký.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jeden malý pozměňovací návrh, který se týká části první: V bodě 165 článku II odstavci 15 se hodnota 100 kW mění na 1 megawatt.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Změnou dolní hranice pro povinnost instalovat technické zařízení pro dispečerské řízení podporujeme malé a střední investory především v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Připomenu, že jsme jim zákonem nazývaným kladivo na fotovoltaiku příliš nepomohli. Jestliže jim tímto pozměňovacím návrhem umožníme, aby neinstalovali technické zařízení, které něco stojí, a aby také nebyli biti tím, že budou odpojeni a v době odpojení za to nedostanou samozřejmě nic, tak bychom jim mohli prospět alespoň touto cestou. Děkuji. (Potlesk části poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Milan Urban: Já se omlouvám, pane místopředsedo, nechtěl jsem využívat svoje přednostní právo. Chtěl jsem pouze odkázat na pozměňovací návrhy podepsané Milan Urban, které byly rozdány na stůl. Dva z nich jsou návrhy, které byly projednávány na hospodářském výboru, byly akceptovány Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale vzhledem ke složitosti té materie je hospodářský výbor nezahrnul do komplexního pozměňovacího návrhu. Já jsem si tedy dovolil, abych dodržel to, co jsem tady několikrát opakoval, korektnost projednávání tohoto návrhu, tyto návrhy předložit.

Hlásím se tedy k pozměňovacím návrhům, myslím, že jsou celkem čtyři, pod jménem Milan Urban, které byly rozdány na poslanecké stoly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal teprve pana poslance Jiřího Krátkého, řádně přihlášeného. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji, pane předsedající. Dovoluji si přihlásit se ke dvěma pozměňujícím návrhům, které jsem před okamžikem dal na stůl vedle kolegům. Jedná se o to dispečerské řízení a o licencování, kde navrhuji, aby tyto paragrafy - podle názoru mého a dalších lidí nejsou v souladu s evropským doporučením, nejsou v souladu s evropským právem - byly vypuštěny. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě pan poslanec Babor. Prosím pana poslance Babora.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Já bych se přihlásil k pozměňujícímu návrhu, o kterém jsem hovořil v obecné rozpravě, poslanců Babora, Velebného, Klučky a Urbana, k vládní předloze návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď jsem tady měl pana poslance Skokana... a pak... tak ano, dám vám slovo hned po tom. (Reakce na dění v sále. Veselost.) Někde jste mi úplně zmizel. Prosím, pan poslanec Skokan, dostal jste přednost.

 

Poslanec Petr Skokan: Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že jako Skokan jsem proskočil až sem za řečnický pultík dáním přednosti.

Nebudu vás dlouho zdržovat. Moje pozměňovací návrhy k tomuto tisku máte na stole. Já jenom stručně shrnu, nebudu je celé citovat, že se jedná v bodě 1 o oproštění od poplatku za elektřinu spotřebovanou při výrobě elektřiny. Dále v bodě 2 a dalším se v podstatě jedná o povinnosti nového dodavatele energií upozornit odběratele při přechodu na některé věci, které jsou záměrně přecházeny nebo zamlčovány, a potom se odběratel dostává do složitých potíží mezi starým a novým dodavatelem. No a snad bych se ještě zmínil, že v bodě 6 se jedná o zmenšení byrokracie, kde tam, kde už byly uděleny státní autorizace na výboru elektřiny, tak aby tyto firmy tím, že bylo období, kdy ty autorizace nebyly potřeba a teď budou znovu potřeba, nebyly diskriminovány tím, že si všechny papíry budou muset dělat znovu.

Podrobnosti jsou v mém pozměňovacím návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Na pana poslance Skokana si příště dáme pozor.

A teď pan poslanec Šidlo. Ne jak někteří pořád opakují Šídlo. Šidlo! Pan poslance Šidlo! (Veselost.)

 

Poslanec Karel Šidlo: Já děkuji, že jste, pane místopředsedo, akceptoval mé skutečné příjmení.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem avizoval v obecné rozpravě. Mohu říci, že ten pozměňovací návrh má datum 28. 4. 2011 pod mým jménem, takže bude čitelné, o který pozměňovací návrh se jedná, a je připraven skutečně ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, protože jsem toto prokonzultoval už se zpravodajem předtím, než se to prohlasovalo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Látka. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, dámy a pánové, abych se přihlásil k 26. usnesení výboru pro životní prostředí z 10. schůze 27. dubna 2011, které jsem vám tady přednesl a které jste také dostali na své lavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Toť celé. Teď nevím, jestli ještě někdo - už ne. Je to hotovo. Takže všechny připomínky zřejmě byly vyčerpány. To by znamenalo, že bychom mohli podrobnou rozpravu ukončit, tak ji tedy končím.

Budeme hlasovat. O ničem? Vlastně není o ničem, takže hlasovat nebudeme. Já poděkuji jak předkladateli, tak zpravodaji a ukončím druhé čtení tohoto návrhu. (Změna předsedajícího.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, budeme pokračovat bodem číslo 42. Je to

42.
Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí,
Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 259/1. Nejprve požádám pana poslance Jaroslava Krupku, který je zástupcem navrhovatelů, aby nás s tímto návrhem seznámil.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás stručně obeznámil se sněmovním tiskem 259, čili s novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Chtěl bych úvodem zdůraznit, že se jedná o sněmovní tisk, který byl zpracován řekněme napříč politickým spektrem a primárně ve spolupráci s gesčním ministerstvem, tj. Ministerstvem vnitra. Tento zákon v podstatě vznikl na základě diskuse vyvolané v této Sněmovně.

Dovolil bych si připomenout, že v minulém volebním období, kdy byl projednáván zákon o nových typech elektronických dokladů a elektronické občance, a stejně tak, když byla projednávána tato novela na začátku tohoto volebního období, se poměrně prudce rozjela diskuse v případě, že občanský průkaz v zájmu ochrany osobních údajů měl být zbaven údaje o rodném čísle. Vznikly velice často i mediální námitky, že tento údaj bude jistým způsobem omezovat funkčnost při některých případech, jako bude-li občan žádat zřízení účtu v bance, bude-li žádat o hypotéku a podobně, aby zdokladoval sám sebe, a k tomu pořád byl požadavek, že je třeba rodného čísla. Stejným způsobem k tomu přistoupil i bankovní sektor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP