(10.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat návrh hospodářskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 53, přihlášeno 158, pro hlasovalo 140, proti žádný, takže přikázání bylo přijato.

 

Ještě se zeptám, jestli ještě není návrh na nějaký jiný výbor k projednání. Myslím, že není žádný. Takže pak bychom měli hlasovat o zkrácení, o návrhu, který byl předložen v rozpravě - zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu k projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 54, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 130, proti 3, takže to bylo přijato.

 

Zkrácení bylo tedy také odhlasováno a my jsme návrh přikázali a můžeme ukončit projednávání i tohoto bodu.

 

A další bod je bod

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 232/ - druhé čtení

A opět to bude ministr průmyslu Martin Kocourek, který energetický zákon také uvede. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji do třetice. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve dnech 4. a 8. února 2011 jsme projednali v prvním čtení tento vládní návrh novely energetického zákona a přikázali jej tehdy hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí, které tento návrh projednaly. V rámci těchto výborů se uvedenou novelou společně zabývaly i podvýbory pro energetiku a pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu. K objasnění principů a zásad navrhovaných změn dobře posloužil též seminář hospodářského výboru k tomuto návrhu, na kterém zaznělo mnoho názorů na některé navrhované úpravy.

S podstatou navrhované novely jsem se vás snažil seznámit v prvním čtení, a proto bych chtěl pouze připomenout, že hlavním cílem této novely je zajistit transpozici takzvaného třetího energetického balíčku Evropské unie do naší legislativy.

Chtěl bych jen připomenout, že hospodářský výbor obdržel 231 pozměňovacích návrhů, jejichž vypořádání též projednal výbor pro životní prostředí a zmíněný hospodářský výbor, přičemž hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy formou komplexního pozměňovacího návrhu, se kterými souhlasím. Výbor pro životní prostředí přijal též pozměňovací návrhy, z nichž většina je shodná s pozměňovacími návrhy hospodářského výboru.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem bych chtěl ještě jednou zopakovat, že s pozměňovacími návrhy, který představil hospodářský výbor, souhlasím, a doufám, že tyto návrhy budou vzaty při konečném hlasování v úvahu. Stejně jako k případným pozměňovacím návrhům se mohu vyjádřit až případně ve třetím čtení. Teď tedy žádám o propuštění tohoto zákona do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi a poprosím opět Milana Urbana jako zpravodaje. My jsme to přikázali už v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Takže - Milan Urban je za hospodářský výbor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pan ministr tady již hovořil o tom, jakým způsobem byl projednáván tento poměrně složitý a důležitý zákon ve výborech - hospodářském i životního prostředí. Uspořádali jsme skutečně společný seminář těchto výborů za přítomnosti mnoha odborníků na energetiku z České republiky. Tento seminář byl otevřený a bylo na něm možné prodiskutovat budoucí případné pozměňovací návrhy, ke kterým byl hospodářský výbor velmi otevřený. Každý návrh, který v té době zazníval, byl považován za návrh se stejnou vahou. Poté byly tyto pozměňovací návrhy vypořádány jednotlivými institucemi a hospodářským výborem a výsledkem je tedy komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Proto já bych avizoval a potom požádal na začátku podrobné rozpravy, abychom pro další projednávání vzali za základ vládní návrh ve znění komplexního pozměňovací návrhu hospodářského výboru, a tedy všechny další pozměňovací návrhy, které jistě zazní v této sněmovně v rámci druhého čtení, by byly podávány právě k tomuto materiálu, tedy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

Materiál je poměrně silný, protože, jak bylo řečeno, řešili jsme zhruba 230 nebo více než 230 pozměňovacích návrhů na hospodářském výboru. Materiál jsme se snažili zpracovat a koncipovat ve spolupráci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny tak, abyste velmi přehledně mohli posoudit a poznat v tomto materiálu, co bylo přijato v tom komplexním pozměňovacím návrhu v porovnání s vládním návrhem. Je to tam vytištěno tučně.

Snad jenom připomenu pro ty, kteří opravdu v detailu se tomu věnují, že z nějakých důvodů, řekněme, složitosti projednávání té materie nejsou tučně uvedeny v komplexním pozměňovacím návrhu následující body.

I - v bodu 21 si prosím doplňte tučně "některou z podmínek".

II - v bodu 25 § 11 odst. 4 tučně se vyznačuje věta druhá.

III - v bodu 26 § 11 odst. 7 slovo "zúčtovací" je tučně.

IV - v bodu 31 § 16 písm. e) doplňovaná slova tučně "a nové skladovací kapacity zásobníků plynu".

V - v bodu 33 § 17 odst. 3 tučně poslední věta.

VI - v bodu 33 § 17 odst. 4 tučně první věta.

VII - v bodu 33 § 17 odst. 7 písm. a) slova - a teď tučně - "nebo distribuce". Normálním tiskem "a slova" a zase tučně "nebo neoprávněné distribuce".

VIII, předposlední - v bodu 33 § 17 odst. 12 slova teď tučně "nebo je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže".

IX, poslední - v bodu 41 § 19a odst. 1 slova - a teď tučně - "a opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie".

Omlouvám se tady za toto doplnění, ale chtěl jsem, aby projednávání probíhalo skutečně korektně, aby ti, kteří chtějí podávat pozměňovací návrhy, měli komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru v naprosto přehledné podobě.

Pouze zopakuji, aby bylo zřejmé, že ve druhém čtení bychom měli na začátku podrobné rozpravy hlasovat o tom, že bereme za základ dalšího projednávání komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Pokud toto bude přijato, všechny pozměňovací návrhy budou podávány právě k tomuto tisku. Samozřejmě je možné podávat i pozměňovací návrhy k vládnímu materiálu, ale musí to být u těch pozměňovacích návrhů vyznačeno. Takže pro přehlednost projednávání, myslím, postačí ta informace, že pokud bude rozhodnuto hlasováním, za základ považujeme komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP