(10.20 hodin)
(pokračuje Urban)

Tento návrh je spravedlivý ve vztahu k možnostem podpory obcí, které leží v okolí jaderných elektráren, a podporuje vlastně možné geologické a přípravné práce pro uložení jaderného odpadu, samozřejmě ve spolupráci s jednotlivými municipalitami.

Snad jednu poznámku. Vzpomínám si někdy na rok 2004, když se Správa úložiště jaderného odpadu pokoušela prosadit přes některá referenda ve vybraných lokalitách možnost vybudování jaderného odpadu, tak nejlepší výsledek, kterého to (nesrozumitelné) tehdy dosáhlo, bylo 97,5 % lidí proti. Tak uvidíme, jestli novela tohoto zákona přinese nějakou změnu. V každém případě je to seriózní a zodpovědný přístup Ministerstva průmyslu a obchodu.

Já tedy nebudu dál se vyjadřovat k té věcné podstatě. To tady řekl již pan ministr. Podporuji propuštění tohoto zákona do druhého čtení a zároveň podporuji i zkrácení projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To asi v rozpravě ještě zazní. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy tady mám písemnou přihlášku poslance Jana Husáka. To je písemná přihláška, kterou tu mám.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem podával tuto přihlášku už minule, kdy ten bod měl být zařazen, a v podstatě mohu pouze za klub TOP 09 podpořit to, co zde bylo řečeno i zpravodajem, protože to bylo dostatečně vyčerpávající. A já si myslím, že je správné podpořit tento zákon, aby byla dána možnost obcím, které jsou dotčeny průzkumem míst, kde mají být budoucí úložiště, tak aby nevýhody, které jsou s tím spojeny, byly kompenzovány. Proto zkrátím svoje vystoupení pouze na to, že klub TOP 09 podporuje průchodnost tohoto zákona, jeho přikázání na zkrácené projednání, a chci k tomu vyzvat i ostatní kolegy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže ještě jednou vyzývám k obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom velice krátce vystoupit k tomuto tisku 271, protože jsem velmi potěšen tím, že zaznívá zde velmi příznivý a silný signál k tomu, že nejenom ministr průmyslu a obchodu, ale i česká vláda začíná vnímat realitu potřeby výroby silové energie nebo silové elektriky z jaderných zdrojů, že to je určitá alternativa budoucnosti i v České republice a zejména, jak zde bylo řečeno, ukončení toho řetězce s plnou odpovědností toho, že budeme hledat i vhodnou lokalitu pro umístění jaderného odpadu, který zůstává i nadále v současných technologiích poměrně silným zdrojem možného dalšího využití této energie, jakmile postoupí technologie ve světě, v Evropě i v České republice.

Já jsem přesvědčen, že tento signál pro nás znamená jednu jedinou věc, že zde chci jednoznačně říci, že i poslanecký klub KSČM to vnímá jako pozitivní směr, který plně podpoří včetně zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

Já ale mám jednu poznámku, která bohužel trošičku zakalí toto pozitivní vystoupení, a to je to, že když jsem si prohlédl návrh novely zákona a prohlédl jsem si důvodovou zprávu, tak si myslím, že pro vás, kteří jste tomu věnovali pozornost a přečetli jste si tuto novelu, tam trošku splynulo to, jakým způsobem by byly poskytovány příspěvky, které jsou zde uvedeny. Ono se zde hovoří totiž, jak v důvodové zprávě, tak i v novele zákona v § 9, o tom, že existují dvě varianty. Jedna je průzkumné pracoviště a druhá je chráněné území nebo chráněná oblast. Já bych požádal pana ministra, aby zde lépe specifikoval, nebo přesněji specifikoval, jakým způsobem a jaká výše těch příspěvků bude poskytována, protože z hlediska vysvětlení v důvodové zprávě tam trošičku zaniká vztah těchto dvou institucí, protože tam se to podle mého názoru musí lišit ještě podle období, v kterém to bude poskytováno. A kdyby to pan ministr zdůvodnil, tak trvám na tom, co jsem řekl v úvodu svého vystoupení, že tomuto zákonu bude dána podpora i za klub KSČM.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr může reagovat teď nebo i po skončení rozpravy. To záleží na něm. Potom. Já se ještě ptám, kdo do obecné rozpravy hodlá vstoupit. Ještě pan poslanec zpravodaj Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, snad je teď ten správný čas na to, abych navrhl hlasování o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To máme. Teď už snad můžeme rozpravu ukončit a o závěrečné slovo požádal ministr Kocourek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ano. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat vystupujícím za podporu tohoto záměru a zároveň bych chtěl reagovat na dotaz, který zde byl vznesen.

Hledání nejvhodnějšího území a lokality pro jaderné úložiště bude mít v podstatě dvě fáze. Fázi průzkumnou a fázi realizační. V té průzkumné fázi budou zkoumána tzv. průzkumná území. My odhadujeme, že to bude v období let 2011 až 2015 nebo 2016 a vytipované lokality pro tyto průzkumné práce těchto průzkumných území budou dostávat příspěvek ve výši 400 tisíc korun ročně a zároveň 20 haléřů za každý metr čtvereční katastrálního území obce, na němž bude průzkumné území stanoveno. Předkládáme, že ty práce se budou provádět ve čtyřech lokalitách a budou se týkat zhruba 24 dotčených obcí a náklady na jejich kompenzace by měly činit zhruba 30 milionů korun ročně. To je tedy průzkumná fáze.

Na základě těchto průzkumných prací v těchto průzkumných územích bude vybrána jedna lokalita, která bude tzv. chráněné území, a tato lokalita bude získávat příspěvek 3 miliony korun ročně po dobu až do uvedení hlubinného úložiště do provozu. Pokud tedy budeme předpokládat, že průzkumné práce skončí kolem roku 2015/2016, tak realizace vybudování hlubinného úložiště se předpokládá někdy kolem roku 2065, to znamená po toto období, zhruba 50 let, by dotčená lokalita, která by byla vytipována jako chráněné území pro vybudování hlubinného úložiště, získávala 3 miliony korun ročně.

Takže tolik doufám na vysvětlení k praktickému fungování tohoto konceptu. A jinak děkuji za případnou podporu a zkrácení lhůty na 30 dní pro projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám zpravodaje, jestli nechce vystoupit. Pokud ne, tak se můžeme zabývat návrhem na přikázání výborům.

Já jsem ještě asi nepřečetl to, že poslanec Michal Doktor požádal o náhradní kartu číslo 12. To jsem zapomněl.

Jinak organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru hospodářskému. To je to, o čem teď budeme hlasovat. Přikázání tohoto návrhu k projednání hospodářskému výboru. Teď jsem zagongoval, tak se snad ten, kdo chce, dostaví, a budeme moci hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP