Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. dubna 2011 v 10.01 hodin
Přítomno: 160 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a přeji vám příjemný den.

Prosím, abyste se nejdřív přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi oznámili, pokud někdo potřebuje a potřeboval náhradní kartu.

Je tady poměrně dost velký počet omluv, tak si je dovolím přečíst, bude to chvilku trvat. Prosím, omluvení poslanci. Omlouvá se: Vojtěch Adam, Václav Baštýř, Jan Bauer, omlouvá se Jan Farský, od 12. hodiny se omlouvá Alena Hanáková, omlouvá se Michal Hašek, Zdeňka Horníková, omlouvá se Petr Jalowiczor, mezi 10. a 12. se omlouvá Lenka Kohoutová.

Poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 3 a poslanec Ladislav Skopal má náhradní kartu číslo 4.

A pokračujeme v omluvách. Omlouvá se Kateřina Konečná, omlouvá se Pavel Kováčik, v době od 12.30 do 14 hodin se omlouvá Václav Kubata, pak se omlouvá Květa Matušovská, Jiří Oliva, Jiří Papež, od 9. do 10. hodiny se omlouvá Jiří... a to už vlastně není aktuální. Gabriela Pecková se omlouvá od 12. hodiny, omlouvá se Aleš Roztočil, od 11.30 se omlouvá Jaroslava Schejbalová, omlouvá se Pavel Staněk, Jana Suchá, Jiří Šlégr, Tomáš Úlehla, Martin Vacek, od 12. hodiny se omlouvá Václav Zemek a to je vše.

A teď tady mám omluvy členů vlády. Členové vlády: omlouvá se Petr Nečas do 12. hodiny, premiér se omlouvá do 12. hodiny. Pak se omlouvá Josef Dobeš, omlouvá se také ministr Tomáš Chalupa od 13. hodiny, omlouvá se Miroslav Kalousek, Jiří Pospíšil a Karel Schwarzenberg. A to by mělo být asi vše.

Vážení kolegové, dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body. My jsme si pevně zařadili body, připomenu, 35, 45, 10, 42, 52, 64, 16, 104 a 105. Tyto body představují sněmovní tisky 305, 271, 232, 259, 320, 203, 214, 282 a 289. Pokud probereme tyto pevně zařazené body, pak bychom se věnovali bodům z bloku druhých čtení, tedy zákony - druhá čtení, popř. bychom pak ještě mohli pokračovat body z bloku prvních čtení, pokud bychom to všechno stihli probrat. Takže tolik schválený program schůze.

Vypadá to, že se nikdo k tomu programu... A přece jenom, pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte návrh změny programu?

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si přece jenom dovolil navrhnout změnu programu této schůze. Navrhuji, abychom dnes jako první bod zařadili bod, který bude mít název usnesení týkající se časté neúčasti členů vlády na písemných a ústních interpelacích.

Jistě si někteří z vás vzpomínáte, že včera jsem oznámil, že tento návrh provedu, a to na základě opakovaných neúčastí členů vlády na obou druzích interpelací. Situace došla tak daleko, že i některé interpelace se tak odkládají v důsledku těchto neúčastí, že prakticky přestávají být aktuální. Proto je nutné, aby se Sněmovna a především organizační výbor touto situací zabývaly. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To znamená, že vy navrhujete bod, ve kterém bychom se zabývali tou neúčastí, s tím, že máte připravené usnesení, které byste předložil v souvislosti s projednáváním tohoto bodu. Dobře, takže jsem to pochopil.

Ptám se, jestli ještě někdo další má... Pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Pěkné dobré ráno, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jménem tří koaličních poslaneckých klubů vetuji návrh pana kolegy přede mnou mluvícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak iniciativa zanikla tak rychle jako vznikla. Ptám se, kdo další se ještě pokusí zařadit nějaký nový bod. Myslím, že už nikdo takový není. Takže já jenom sdělím poslanci Ohlídalovi, že vzhledem k vetu tří klubů nemůžeme hlasovat o jeho návrhu na změnu programu a v tom případě nám nezbývá, než pokračovat podle toho programu, který byl schválen.

 

První bod je bod 35.

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Vládní návrh měl původně uvést z pověření vlády předseda vlády, ale vypadá to, že si to vezme pan ministr Kocourek. Dobře, takže poprosím pana ministra, aby tento text, sněmovní tisk 305, uvedl. Prosím, máte slovo. (V sále je hluk.) A teď už prosím o klid, protože se začíná pracovat. (Předsedající zvoní.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předloženého vládního návrhu je především novela atomového zákona. Důvodem pro její předložení je transpozice nově přijaté směrnice Rady číslo 2009/71/EURATOM ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, týkající se dozoru nad jadernou bezpečností.***
Přihlásit/registrovat se do ISP