(13.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Jsme tedy před hlasováním o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, tak, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 166, pro 69, proti 39. Návrh přijat nebyl. Tím tedy nebyl schválen pořad schůze a schůze se nekoná.

 

Dovolte, abych vás upozornila, že budeme pokračovat ve 14. schůzi Poslanecké sněmovny dnes odpoledne ve 14.30 hodin, a to bodem ústní interpelace. Vzhledem k omluvě předsedy vlády lze očekávat, že začnou dříve interpelace na ministry. Prosím tedy interpelující i ministry, aby si ohlídali tento čas, protože to bude určitě zahájeno dříve.

 

(Schůze skončila ve 13.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP