(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené kolegyně, kolegové, prosím, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Pauza na vyžádání klubu Věcí veřejných skončila. A já vás prosím, opravdu.

Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John se nyní hlásí o slovo. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, již ráno na tiskové konferenci před touto schůzí vyzvaly Věci veřejné ministra Vondru, aby přijal politickou zodpovědnost. Svým projevem tak podle nás bohužel neučinil.

Věci veřejné tedy trvají na své ranní výzvě. Žádáme ODS, aby urychleně situaci vyřešila. Pokud tak neučiní, žádáme o urychlené svolání K9.

Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík má slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, které tento klub jednomyslně odhlasoval.

Poslanecký klubu TOP 09 a Starostové svým hlasováním vyjádří svůj vztah k této koalici a k jejímu programu.

Rozhodně tím nevyjadřujeme postoj ke kauze ProMoPro pana ministra Vondry. Svým neuvěřitelným vystoupením pan ministr Vondra výrazně zvýšil odpovědnost našeho koaličního partnera ODS k tomu, aby tento problém vyřešila v historicky krátké době.

Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. A jsme tedy před hlasováním o návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Ale ještě se hlásí předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jen velmi krátce.

Poslanci Občanské demokratické strany nepodpoří návrh sociální demokracie na svolání této schůze - nebo přesněji na schválení programu této schůze. Jsme zodpovědní za situaci v této zemi. Jsme zodpovědní za vládu v této zemi. (Silný šum z poslaneckých lavic ČSSD.)

Jsem přesvědčen, že koalice, která vede v tuto chvíli tuto zemi, je nejlepší možné řešení pro tuto zemi. (Nesouhlasná volání a tleskání z poslaneckých lavic ČSSD.)

Děkuji svým koaličním partnerům, kteří zde vyjádřili přesvědčení, že stejně jako my dodrží koaliční principy a schůzi v dnešní podobě nepodpoří.

Jistě by řada vět, které tady zazněly, zasloužila reakci. Já ale zůstanu u toho, co mám ve zvyku, a vzkazy svým koaličním partnerům budu říkat i nadále na koaličních jednáních, nikoliv prostřednictvím televizních kamer a mikrofonů zde ve sněmovně.

Děkuji pěkně. (Silný potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji předsedovi poslaneckého klubu. O slovo se hlásí ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Rád bych podpořil slova předsedy poslaneckého klubu ODS Pavla Tluchoře. Petra, promiňte, on je Petr. Petra Tluchoře.

Koalice teď jako příště, kdykoliv, ve vypjatých hlasováních bude jednotná. I to je náš názor. A my jsme s mimořádným zájmem vyslechli vaši informaci o tom, že jste odpovědní. My o tom nepochybujeme. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, paní a pánové, já bych skutečně byl rád, aby se vnitrokoaliční půtky a hádky odehrávaly na jiné půdě než na půdě Poslanecké sněmovny. Tady běží řádná schůze Poslanecké sněmovny, teď se mluví o mimořádné schůzi.

A jak bylo z prohlášení všech tří koaličních partnerů, když se vzpamatovali a vymanili se z hádek uvnitř koalice, poměrně jednoznačné, program schůze jimi nebude podpořen.

A já se musím domnívat spolu s mnoha dalšími kolegyněmi a kolegy v této Poslanecké sněmovně a spolu s mnoha novináři a spolu s mnoha dalšími občany této republiky, že opět dochází - za prvé - k zametání závažných problémů a závažných kauz pod koberec, a to pod mantrou nutnosti udržení koaliční shody za každou cenu, a že se tady - což jest mimořádně stejně závažné - zavírají ústa opozici.

Já sám za sebe prohlašuji, že zítra do Poslanecké sněmovny přijdu s lepicí páskou.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně, chci vás ujistit, že poslanci sociální demokracie budou hlasovat pro schválení programu mimořádné schůze. Nejen proto, že jsme předložili návrh na to, aby se konala, ale také proto, že zde zazněla celá řada závažných vyjádření. Zazněla zde výzva předsedy jednoho koaličního klubu k demisi ministra obrany. Zazněla zde nepřímá výzva ministra financí k demisi ministra obrany. Koneckonců v podobném duchu nepřímo zde vystoupili zástupci strany Věci veřejné.

Já jsem na počátku říkal, že my máme vážné pochybnosti. A domníváme se, že tady existuje politická odpovědnost ministra obrany Alexandra Vondry nejenom za ten nepřiměřený, nesmyslný, neuvěřitelný zásah na půdě České televize, ale zejména za vynakládání prostředků v době evropského předsednictví.

Tady zazněla celá řada závažných vyjádření, která jednoznačně potvrzují oprávněnost návrhu sociální demokracie na to, abychom se tímto tématem hned, urychleně, na půdě Poslanecké sněmovny zabývali. Jediné vyjádření tady chybí. Možná jste si toho také všimli. Chybí tady vyjádření ministra obrany. Já bych ho rád požádal, zdali by se mohl vyjádřit k tomu, co tady zaznělo v rozpravě, která předcházela hlasování o programu této schůze. Chtěl bych ho požádat, aby se jasně vyjádřil, zda přijme politickou odpovědnost a zda přijme osobní odpovědnost tak, jak byl k tomu vyzván nejenom ze strany sociální demokracie, ale také ze strany vlastních koaličních partnerů. Jaké tedy bude jeho rozhodnutí?

Říkám to proto, abychom věděli, zdali nemáme navrhnout případně usnesení, pokud by program schůze byl schválen, aby premiér jednal v této věci. A jestliže ministr obrany Alexandr Vondra nepodá demisi sám, tak se domnívám, že by Poslanecká sněmovna mohla přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala premiéra, aby odvolal nebo zvážil odvolání ministra obrany Alexandra Vondry.

Domnívám se, že hlasování o programu schůze nemůže být tečkou za celou kauzou na půdě Poslanecké sněmovny. Tu tečku může učinit ministr obrany, pokud nás teď, v tuto chvíli, ještě než budeme hlasovat o programu schůze, informuje o tom, jakým způsobem se s celou kauzou vypořádá.

Já bych oslovil přímo pana premiéra, pokud by tady byl. Předseda vlády tady není, čili jediným, kdo se v této věci může nyní závazně vyjádřit, tak aby bylo jasné, co se odehraje v příštích dnech, je ministr obrany Alexandr Vondra. O toto vyjádření prosím, protože pro hlasování je nesmírně důležité.

A ještě jednou bych chtěl apelovat na všechny poslance a poslankyně: Nezametejte, prosím, tuto věc pod stůl tak, jako jste zametli v minulosti jiné návrhy sociální demokracie na to, abychom se například vrátili do minulosti formou některých vyšetřovacích komisí apod. Prostě - vymstilo se to. A vymstí se i toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Ty věci je potřeba řešit. A pokud je dlouhé týdny a měsíce neřeší předseda vlády, pokud je neřeší vládní koalice, tak tu kontrolní odpovědnost musí převzít tato Poslanecká sněmovna a tato Poslanecká sněmovna musí jednat.

V situaci, kdy nejedná vláda, musí jednat Poslanecká sněmovna. A já bych vás chtěl ještě jednou všechny požádat a vyzvat, abyste hlasovali pro mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. A v rámci této mimořádné schůze chci jasně říci, pokud se pan ministr obrany zcela zřetelně nevyjádří z hlediska svého dalšího fungování ve vládě, že bychom my jako sociální demokraté navrhli usnesení, které by požádalo předsedu vlády o to, aby ministra obrany odvolal.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP