(Jednání pokračovalo v 12.47 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, přivolávám do jednacího sálu všechny, abychom mohli pokračovat.

Ještě tady mám jednu omluvu, a to od paní poslankyně Ivany Řápkové, která se omlouvá z dnešního jednání, ale až od 18.45 hodin, z pracovních důvodů. Takže to se týká až případně večerního jednání Sněmovny. Ale omluvu tedy bereme jako vážnou a platí.

O slovo se hlásí pan kolega Pavel Kováčik jako předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím. (Poslanci se v sále shlukují do skupin podle klubů.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, jenom krátce. Obsahem vystoupení pana kolegy Filipa je především to, že my nemůžeme souhlasit s tím, aby tady nebylo umožněno odpovědět na ty otázky, jak je i sám pan ministr Vondra ve svém vystoupení položil. Těch otázek zaznělo mnoho a zazněly nejen ve vystoupení pana ministra, ale zaznívají i v novinářských článcích, zaznívají ve vystoupeních některých koaličních představitelů, a to až do krve a statků, tzn. až do vzájemných výzev k odstoupení. A my si prostě myslíme, jsme o tom hluboce přesvědčeni, že rozprava, to podrobné vysvětlování těch otázek tady zaznít musí.

Klub KSČM bude hlasovat pro program této schůze a prosím všechny, kteří jsou přesvědčeni, že je třeba věci vysvětlit, vysvětlit je veřejně, tak aby také hlasovali pro program schůze.

Jinak jsme přesvědčeni také o tom, že k programu schůze, byť je to schůze svolaná na podpisy, by měl mít možnost a právo vystoupit každý poslanec a každá poslankyně do té chvíle, dokud není program schválen - nebo neschválen, přijat - nebo nepřijat, že nejde o věc, která by měla podléhat pouze přednostním právům. Je to přece právo opozice. A nesmí být právo opozice zužováno pouze na ty, kteří jsou zmocněni jednacím řádem vystoupit kdykoliv a k čemukoliv, aby to bylo tak rigidně uplatňováno i při projednávání programu, byť schůze mimořádné, nebo tedy schůze svolané na podpisy.

Znovu pro všechny připomínám. Pokud přes to všechno, co se tady děje, nedojde ke schválení programu této schůze Poslanecké sněmovny, na mém stole leží podpisová listina pro žádost o svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě. A prosím všechny, kdo mají zájem, aby se k ní dnes nebo zítra připojili. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Musím vás upozornit, kolegyně, kolegové, na jednací řád, který opravdu neumožňuje v tuto chvíli dát slovo někomu jinému, než kdo má přednostní právo.

V tomto případě nemám žádnou přihlášku nikoho s přednostním právem, proto budeme nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložený. (Šum v sále.) Ještě se o slovo hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných Kristýna Kočí.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Já se velice omlouvám, paní předsedkyně, ale poprosím o pětiminutovou pauzu na jednání našeho poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP