(12.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Kdo nese a ponese odpovědnost za případná rizika, která byla spojena s touto neadekvátní formou zásahu Vojenské policie?

Podle našeho názoru je tady evidentní politická odpovědnost vlády, konkrétně ministra obrany, jemuž je Vojenská policie přímo podřízena, a ministr Vondra se této politické odpovědnosti v žádném případě nemůže zbavit!

Sociální demokracie požaduje, aby se o tomto tématu jednalo na plénu Poslanecké sněmovny. Výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení o tom, že zásah v České televizi nebyl přiměřený, nebyl adekvátní, a v podstatě tento zásah odsoudil. Nyní je role tady na nás v Poslanecké sněmovně. Je to naše odpovědnost. Měli bychom se této odpovědnosti chopit. Neměli bychom zavírat oči před tímto fatálním selháním, ke kterému došlo v resortu Ministerstva obrany, a měli bychom jako Poslanecká sněmovna přijmou jednoznačné usnesení, ve kterém bychom exces ze strany Vojenské policie na půdě veřejnoprávní České televize odsoudili. Podle mého názoru není možné, aby tato Poslanecká sněmovna tuto událost přešla jen tak bez přijetí příslušného usnesení, abychom se tvářili, že se vůbec nic nestalo a že je všechno v pořádku. Ten problém je natolik závažný, ten exces byl natolik nepřiměřený, celá událost je natolik nesmyslná, absurdní a neuvěřitelná, že nemůžeme tuto roli a toto rozhodnutí ponechat pouze na příslušném výboru Poslanecké sněmovny! To by podle názoru sociální demokracie bylo málo. My jsme přesvědčeni o tom, že toto je natolik závažné téma, že patří sem na plénum Poslanecké sněmovny, že je dostatečným důvodem pro to, abychom svolali mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a tímto excesem na půdě České televize se tady zabývali.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, to úvodní vystoupení pana ministra Vondry neodpovědělo na jedinou z otázek, které jsem tady položil. Vystoupení ministra Vondry neodpovědělo na otázky, které si koneckonců klade i česká veřejnost. A já se domnívám, že my máme právo, abychom se odpovědí dočkali. Tou možností je mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych požádat všechny poslance a poslankyně, aby návrh sociální demokracie podpořili, abyste umožnili schválit program mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a abychom tady tato dvě závažná témata mohli diskutovat. Je to naše role, je to naše povinnost. Z ústavy Poslanecká sněmovna musí vykonávat svoji kontrolní roli vůči vládě. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je před námi přihláška pana místopředsedy Lubomíra Zaorálka. Uděluji mu tedy slovo. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych řekl, že vystoupení Alexandra Vondry pokládám za perfidní a naprosto falešné. Všimněte si, co se tady ve Sněmovně děje, že tady v této chvíli už nikdo není. Nikdo neposlouchá ani zdůvodnění mimořádné schůze. Všichni tady debatují buď venku a nikoho nezajímá bod, kvůli kterému jsme tuto schůzi svolali. Vystoupil Alexandr Vondra, údajně se omluvil, promluvil o pokoře, a pak jste všichni přestali poslouchat, co se tady děje, protože je dopředu jasné: Jestli vládní koalice po těchto pěkných řečech o pokoře nezvedne hlasy pro konání mimořádné schůze, tak je úplně jedno, co tady budu říkat! (Velmi emotivně:) Pak vás samozřejmě vůbec nezajímají otázky, které tady já mohu teď v této chvíli za všechny poslance klást pouze já! Jediný samotný! Já mám teď tady zvládnout všechny věci, které jsou problematické v kauze ProMoPro! Nikomu jinému nedáte šanci promluvit? Všichni ostatní tedy budou mlčet? A pak samozřejmě nás nemusíte poslouchat! Může vám to být úplně jedno, protože jestliže nebude schůze, tak také žádné odpovědi nebudou! A jediné, co má být, je ta údajná pokora a ta údajná omluva!

Proč omluva? Rozumíte, ta omluva je u mě nesmyslná! Jestliže se omlouváte za to, že jste zabili minulý návrh na svolání schůze, jestliže to je ten projev pokory, že tedy budeme o tom mluvit, tak byste museli tu schůzi schválit! Ale jinak je ta omluva naprosto falešná - jenom pro kamery, pro veřejnost, má vyvolat snad pocit lítosti a pocit, že Alexandr Vondra přece by nemohl takové věci udělat! A hrajete tu jenom divadlo! (Velmi emotivně:) Všichni hrajete divadlo! Alexandr Vondra je pouze ten, který ho zahájil! Takže žádné řeči o pokoře tady nemají smysl. Jestliže vy nejste ochotni se o tom ve sněmovně bavit, tak tady sehráváte komedii! Vy říkáte, že toto má být jenom komedie opozice. To říkáte! A proto říkáte, že to zabíjíte. A já vám říkám - ne opozice, vy hrajete tu komedii! Protože věcně je ta věc naprosto vážná!

Přece je to tak, že podle ústavy Sněmovna má odpovědnost za to, jak se zachází s veřejnými prostředky. Podle ústavy máme dokonce na to NKÚ, které má kontrolovat hospodaření se státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu. Jestliže někde vznikají týdny pochyby, o kterých čteme v novinách, že někde unikly stamiliony a nemají plnění, nemají krytí, tak se o tom přece musíme - my, kteří schvalujeme rozpočet, peníze občanů - my se tím přece musíme zabývat! My musíme zjistit, jestli je to pravda! Tady nejde o ego pana Vondry, tak tady jde o když tak také pověst vaší vlády! Vy můžete mluvit o pokoře a omluvách, ale jestliže to zabijete, tak nemáte zájem zabývat se tím, kam utekly ty stamilony!

Uvědomte si, že Alexandr Vondra ve svém vystoupení neodpověděl ani na jednu z těch vážných otázek, které já tady teď budu pokládat. A on už na ně zřejmě ani neodpoví! A vy zřejmě tu diskusi nepustíte! Tak k čemu já tady mám vlastně vůbec mluvit, když dopředu vím, že na to neodpovíte, že to ani neposloucháte?! Na co si to tady hrajeme? Má cenu, abych tady říkal všechno to, co kolem kauzy ProMoPro bylo shromážděno v denících a ve veřejné rozpravě, ve které ale se Sněmovna vůbec neúčastní? Chápete, my u toho vůbec nejsme! Dokonce jsou podávána další trestní oznámení, dokonce i trestní oznámení na Alexandra Vondru.

Premiér řekl, že se nemáme strachovat, že máme být klidní, že se to dává policii. To bylo trestní oznámení na firmu ProMoPro, a my jsme si měli tedy odpočinout a měli jsme se spolehnout, že policie to vyšetří. Já nevím, jestli to vůbec někdo chce poslouchat - ale prosím vás, to přece neřeší tu situaci! Trestní oznámení na společnost ProMoPro neřeší otázku efektivního zacházení s veřejnými prostředky z rozpočtu! Policie přece se tím ani nemůže zabývat, jestli někde jsou předražené zakázky! Přece nemůžete popřít, že tohle není věc policie! Státní zástupce vám řekne, že předražení není trestný čin. Jestliže je zakázka předražená o desítky milionů, tak to není trestný čin! Jak to má policie vůbec šetřit? Jestli tady došlo k tomu, že se plýtvá penězi, jestli unikly peníze a nevíme kam, tak to prostě není věcí, na kterou nám dá policie odpověď. Proto jsme se tím měli zabývat my! Proto jsme měli zvažovat například nasazení NKÚ! Tohle je naše odpovědnost, a vláda, jestli má nějakou věrohodnost a důvěryhodnost, tak když zjistí, že tady každý týden jsou nová a nová podezření na desítky milionů, které unikly, tak prostě s tím musí něco dělat! Sněmovna měla být místo, kde nejenom Alexandr Vondra, ale také zástupci Úřadu vlády, premiér dodají doklady, informace o tom, jak to všechno bylo. Je to prostě pravda, nebo ne, že takovýmto způsobem při předsednictví se mrhalo stovkami milionů?

A přátelé, kdybychom tady ve Sněmovně zjistili, že to je pravda, tak bychom s tím museli něco dělat. Jestli je to tak, že není ujasněna kompetence mezi příslušným ministrem nebo místopředsedou vlády tehdy a šéfem Úřadu vlády, jestliže se tady hádají, kdo má za to odpovědnost, tak to znamená, že tady je i systémová chyba! Tak to znamená, že v utrácení prostředků z Úřadu vlády není zřejmé, kdo nese zodpovědnost za ty miliony! Jestli je to tak, tak s tím musíme něco dělat! Vláda s tím musí něco dělat! A Parlament, poslanci mají povinnost s tím něco dělat! Chápete, přece se nemůžeme tvářit, že to takhle necháme, že příště to bude zase stejné, že příště zase nějaký místopředseda vlády řekne: to nebyla moje odpovědnost, to je odpovědnost šéfa úřadu vlády! Já za to prostě nemůžu! To necháme tak a svedeme to na to, že policie vyšetří? Nedávejte chudákovi policii úkoly, které nemůže splnit! Toto jsou naše úkoly! My je musíme udělat! Za nás to nikdo neudělá, jestli to myslíte vážně! (Potlesk poslanců ČSSD.)

Takže já omluvu Alexandra Vondry nepřijímám. A není to nic osobního! Žádná osobní animozita. Já tady nejsem kvůli tomu, s kým se přátelím, nebo ne. Mě nezajímají ani vaše vnitřní boje a zápasy ve vládní koalici! Mě zajímá jediná věc. Já jsem tu poslanec, jsme odpovědní za ty miliony, které se utrácejí, a jsou tady lidi, kteří si utahují opasky, sakra!, kteří počítají, jak zítra zaplatí nájem! A my tady před nimi máme odpovědnost! (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP