Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. března 2011 v 11.32 hodin
Přítomno: 166 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych zahájila 15. schůzi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi též, abych vás na ní všechny přivítala a oznámila vám, že jsem tuto schůzi svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu, a to na základě žádosti 43 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 17. března letošního roku.

Prosím vás nejprve, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Zároveň oznamuji, že platí náhradní karty tak, jak bylo řečeno dnes ráno při pokračování 14. schůze. Pouze vás požádám, pokud má někdo novou náhradní kartu, aby mi to oznámil. Pak kolega Tomáš Chalupa má náhradní kartu číslo 7, paní poslankyně Putnová má náhradní kartu číslo 17 a pan poslanec Adam má náhradní kartu číslo 3.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli této schůze paní poslankyni Lenku Kohoutovou a pana poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh směrem k ověřovatelům? Pokud nemá, budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1 a táži se, kdo souhlasí s tím, aby se ověřovateli této schůze stali kolegové Lenka Kohoutová a pan poslanec Jiří Petr. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přítomno 136, pro 124, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 15. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Lenku Kohoutovou a pana poslance Jiřího Petrů.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami, sdělenými na 14. schůzi, která byla přerušena. Nějaké omluvy se mi zde ale ještě sešly, takže vás s nimi seznámím.

Oznamuji, že pan ministr Kalousek má náhradní kartu číslo 16.

Nyní k dodatečným omluvám. Pan poslanec Jiří Koskuba prosí o omluvu neúčasti na dnešním odpoledním jednání z důvodu neodkladné ústavní péče, pan poslanec Václav Kubata se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny dnes, tedy 24. března, od 13 hodin a zítra, 25. března, na celý den ze zdravotních důvodů. Ještě je zde omluva pana ministra Martina Kocourka, který se omlouvá z mimořádné 15. schůze Sněmovny, tedy ve čtvrtek, dnes, od 11 hodin pro neodkladné pracovní povinnosti. To byly omluvy, které jsem ještě dodatečně obdržela.

Nyní můžeme přistoupit ke stanovení pořadu 15. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Mám zde zatím tři přihlášky, a to v tomto pořadí: Alexandr Vondra, Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek. Prosím tedy pana ministra Alexandra Vondru, aby se jako první ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předstupuji před vás s pokorou a vážně, jak se sluší ve ctihodné Sněmovně. Předstupuji před vás proto, abych vám podal své vysvětlení příběhu, který dnes nemá a ani nemůže mít napsanou svou poslední kapitolu. Ano, své vysvětlení mnohým z vás nepochybně dlužím, a těm z vás, kteří jste ho právem očekávali z tohoto místa dříve, se omlouvám.

Mrzí mě také, že teď všichni musíme ztrácet čas místo toho, abychom se věnovali práci důležité pro tuto zemi.

Na druhou stranu ale vítám příležitost uvést na pravou míru mnohé polopravdy, nepravdy i nesmysly, které se okolo obou kauz spojovaných s mým jménem objevily. Mediální vlny, které se kolem nich točí, jsou opravdu velké a já musím jejich autorům takříkajíc poblahopřát.

A konečně, chci na úvod zdůraznit dvě naprosto zásadní věci. Zneužívání moci k politickým cílům a rozkrádání či plýtvání veřejnými prostředky jsem nikdy netoleroval a ani tolerovat nebudu. Jako ministr obrany vím, o čem mluvím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP