(17.10 hodin)

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Vážená paní předsedající, vážení kolegové, za prvé bych chtěl říct, že internet je dostupný a zdarma ve všech sférách, jak říkal před chvílí pan poslanec Paroubek. Takže si myslím, že by si mohl na webu Ministerstva kultury najít relevantní informace a nečerpat v duchu jedna paní povídala. V duchu jedna paní povídala vnímám i ty jeho otázky. Nestačil jsem si však úplně všechny zapamatovat, ale v duchu tohoto jedna paní povídala budu i odpovídat.

Za prvé. Může to být, uvidíme. Za třetí. Světoví umělci jistě uplatnění najdou. Za čtvrté. Srovnáváme-li Prahu s Vídní na kulturní úrovni, prosím, je mi velkou ctí být ministrem kultury a budu dělat všechno pro to, aby to nadále tak zůstalo. A za páté. Nemohu srovnávat s ničím z potravin, nikdy jsem nebyl zaměstnancem RAJe.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan poslanec Paroubek chce ještě reagovat, takže mu předávám slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já myslím, že jste dokázal svou totální nekompetentnost v oblasti kultury - s tou kulturou jste neměl zatím nic společného - a bohužel i ideologický přístup. Proto jsem uvedl to srovnání: buřty, případně housky na jedné straně, kultura na straně druhé. Ono je to opravdu něco jiného. Nebo jestli chcete: plomby zubní a kultura, to je opravdu něco jiného.

Takže prosím, abyste mi seriózně odpověděl na ty otázky, na které jsem se ptal! Já nepovažuji to, co se někde píše na jakýchsi webových stránkách, za něco relevantního, protože před čtrnácti dny se tam psalo něco jiného. Já se vás ptám tady. Teď! V rámci interpelací, které jsou ze zákona, a vy mi na ně máte odpovídat.

Takže: Je pravda, že se vážně uvažuje o uplatnění myšlenky rekonkursu členů uměleckých souborů Státní opery Praha a Národního divadla? Jaké to přinese úspory? Co byste doporučil těm umělcům, kteří v této souvislosti přijdou o zaměstnání? Zda se mají potulovat po restauracích, nebo vytvořit potulné společnosti? Chcete tedy v Praze ty dva špičkové soubory, nebo je chcete rozpustit? A je pro vás tedy ta kultura zbožím?

Jste na jiném extrému, než byl tedy ten rudý děda, pro kterého to bylo něco trošku jiného. Ale také měl ideologický přístup!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já vás přeruším, protože jste překročil čas.

Nyní předávám slovo panu ministrovi kultury a také upozorňuji, že má na odpověď dvě minuty.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji. Ideologický přístup bych, prosím, do kultury vůbec netahal. To jste začal vy.

Pokud se zeptáte seriózně, seriózně odpovím.

Takže znovu odpovídám: Jedna paní povídala. Jestliže může docházet k přehrávkám a rekonkursům i v jiných příspěvkových organizacích, nevím, proč umělci světových scén, Národního divadla a Státní opery, by se v případě tohoto návrhu a tohoto způsobu řešení některých otázek báli.

Za druhé. Žádné úspory nechystáme, nejsou potřeba. V rámci financí Ministerstva kultury a rozpočtu schváleného touto Sněmovnou naopak budu dělat všechno pro to, aby všechny příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury byly řádně financovány a mohly řádně reprezentovat Českou republiku na kulturním poli.

Za další. Pokud by neuspěli, jistě místo najdou. Chystáme i podporu regionálních divadel a divadel ostatních. Nemyslím si, že by mělo být jakkoliv bráněno obměně v jakémkoliv souboru, v jakékoliv instituci Ministerstva kultury. Proč jinak potom podporovat vysoké umělecké školy a akademie?

Ano, rád bych, aby stejný prostor pro kulturu, balet, operu i činohru měli lidé v Praze stejně jako ve Vídni a v Mnichově. Nemám nezkušenost s kulturou. Velice bych si vážil - aspoň vy jako bývalý pracovník zastupitelského sboru abyste uznával šestnáctiletou práci starosty a neznevažoval veřejně prospěšnou práci ve volném čase ve sportovním hnutí. Toho jsem dalek. A další věc - zkušenost s kulturou z komunální sféry jistě není zanedbatelná.

Já vám děkuji, aspoň že jste nepoužil srovnání a neponižoval mě jako zubaře.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní je zde poslední interpelace pana poslance Jiřího Paroubka na ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, i když jste ministrem obrany, zřejmě odvaha není vaší největší ctností. Na politickou odpovědnost ústavního činitele nejsou žádné paragrafy zákona. Před krátkou dobou vtrhlo ozbrojené komando Vojenské policie do budovy České televize, aby zajistilo určité dokumenty, zřejmě související s některými korupčními kauzami na Ministerstvu obrany v nedávné minulosti. Jste přímým nadřízeným náčelníka Vojenské policie a podle vašich vlastních prohlášení v Otázkách Václava Moravce jste byl informován o krocích Vojenské policie vůči České televizi a v prvních okamžicích jste je i schvaloval. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že Vojenská policie jako organizační složka pod vaším přímým vedením udělala jeden den zásah v České televizi takříkajíc nanečisto, druhý den pak načisto. Druhý den tedy vtrhlo do České televize komando po zuby ozbrojených policistů a zabavilo materiály, které lze snad nazvat informačními zdroji.

Máte, vážený pane ministře, vlivné přátele ve Spojených státech. Možná byste se jich měl zeptat, co by se stalo, kdyby např. ministr obrany Gates poslal do redakce např. New York Times nebo Washington Post své ozbrojence, aby mu v této redakci obstarali to, co jej zajímá.

Mám několik otázek: Za prvé, myslíte si, že ve standardní demokratické zemi je běžné posílat do redakcí médií ozbrojená komanda? Za druhé, domníváte se, že odpovědnost ministra za jeho resort je jen formální, neboť ministr je jen jakýsi vrchní ceremoniář ministerstva? Za třetí, říká vám něco výraz politická odpovědnost? Za čtvrté, poradíte se se svými americkými přáteli o svém dalším setrvání ve funkci ministra? Za páté, kdy skončíte své angažmá v čele Ministerstva obrany?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Vaše dotazy budou zodpovězeny písemně.

A nyní, drazí pozůstalí, končíme dnešní jednací den, protože bych ráda připomněla, že před zahájením interpelací bylo oznámeno, že na základě projednání se všemi kluby bylo dohodnuto, že body, které jsme měli projednávat po 18. hodině, budou projednávány v zítřejším programu po třetích čteních. Takže v tuto chvíli končíme dnešní jednací den a sejdeme se zde zítra v 9 hodin.

Děkuji a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.18 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP