(16.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec chce ještě reagovat.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za osvětlení. Já bych jenom doporučil, až se budete vracet k těm zdravotním ústavům, abyste udělal jako pan ministr a vaše ministerstvo pořádnou analýzu, nejenom ekonomickou, ale i z hlediska dopadů na veřejnost a z hlediska dostupnosti těchto služeb. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan ministr chce mít ještě slovo? (Ne.) Dobře.

Nyní tedy můžeme přejít k další interpelaci pana poslance Látky na ministra vnitra Radka Johna.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane - bohužel nepřítomný - ministře, nápad šetřit na hasičích se vaší vládě doopravdy nepovedl. Hasiči jsou totiž složkou, která totiž svojí dobrovolnou činností minimalizuje škody a šetří nám tím nemalé prostředky. Úspora na nich se nám tedy nemusí vyplatit. Šetřit je samozřejmě správné, ale proč ne na záležitostech typu tunelu Blanka, který má být kvůli špatné smlouvě o deset miliard dražší.

Na hasiče stejně jako na policii dopadlo snížení objemu mezd. Omezují se provozní náklady, nákupy pohonných hmot a věcných prostředků požární ochrany, jako jsou hadice, hasiva apod. Nebudou se kupovat nové stříkačky, nekoupí se nové žebříky a výsuvné plošiny. Dobrovolným hasičům jsou sníženy příspěvky na pořízení techniky. Hasiči slibují, že letos ještě se sníženým rozpočtem přežijí, ale nebude na doplňování zásob a na opravy. Může však být ještě hůř.

Hasiči nezachraňují pouze majetky, ale také životy, a jsou proto pro občany mnohem důležitější než ostatní zaměstnanci veřejné správy. Mnohdy jsou oni těmi hrdiny a lidmi, které chválíme za statečnost, když pomohou především při záchraně životů. Šetřit na hasičích je jako říci nevadí, když někdo nebo něco shoří nebo někdo utone. Vláda má asi jiné priority, než je včasný příjezd dobře vybavených záchranářů k havárii či živelní pohromě.

Nemohu nevzpomenout, pane ministře, vašeho památného výroku: Hasiči jsou úžasní, zvládnou to i se starou technikou. Stejně úžasným hasičům jste pak krátce po omezení jejich mzdových prostředků a drastickém seškrtání provozních prostředků předával diplomy za zásluhy po podzimních povodních. Ti stejní úžasní hasiči se pak dneska svými podpisy přidávají k petici policejních sborů za odvolání ministra vnitra.

Jak to tedy tato vláda s hasiči skutečně myslí, pane ministře?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní je zde další interpelace pana poslance Václava Votavy na ministra kultury Jiřího Bessera.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Využiji svého druhého vystoupení k Národnímu technickému muzeu, a to ve věci bezbariérového přístupu. Pan ministr ochotně zjišťoval, jaký je stav, a předpokládám, že mě seznámí, nebo nás seznámí s odpovědí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Předávám slovo panu ministru kultury.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, skutečně zjistil jsem skutečný stav věci. Správně jsem předpokládal, že kolaudační komise a stavební úřad pro Prahu 7 by nemohly neumožnit bezbariérový přístup pro postižené spoluobčany. Takže na tom spodním patře dopravní haly je to vyřešeno plošinou ze schodů. Rovněž tak další plošina je k vozu takzvanému prezidentskému, čili to spodní patro je takto zajištěno.

O dalších ochozech se hovoří tak, že budeme situaci řešit, ale zatím nenacházíme pochopení u památkářů. Až se dohodneme s památkáři, jakým způsobem toto vyřešit, tak to bude vyřešeno. Zároveň to ale není dáno jako kolaudační závada, ale jako splnění přání památkářů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan poslanec už nechce doplňovat? Dobře.

V tuto chvíli tedy můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Klučky na omluveného ministra vnitra Radka Johna. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, Policie České republiky a zásah Vojenské policie v České televizi.

Já bych chtěl položit panu ministru otázku, zda je pravdou, že Vojenská policie před mírně řečeno vstupem do budovy České televize žádala o spolupráci českou policii a údajně z důvodu nedostatku lidí jí této žádosti nebylo vyhověno. Toť otázka první.

Otázka číslo dva. Když došlo k zásahu Vojenské policie, který byl v přímém přenosu vysílán Českou televizí, následně byla požádána o spoluúčast česká policie a ta česká policie se k tomu zásahu dostavila. Má otázka zní: Co tam prováděla ta česká policie v době, kdy brutálním, skandálním způsobem Vojenská policie způsobila nesmírně vážnou situaci, a já bych dokonce řekl, i ohrožení bezpečnostního rizika v tomto veřejnoprávním médiu?

Prosím, abych dostal na tyto otázky odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Paroubek, který interpeluje ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, pan poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, nepřítomný, na začátku března přinesla německá média informaci, že německý ministr obrany Guttenberg přiznal závažné chyby při tvorbě své dizertační práce a 2. března se Guttenberg před novináři podle očekávání vyjádřil, že je to sice jeho nejbolestnější rozhodnutí v životě, a rezignoval na svou funkci ministra obrany Německa.

Ptám se, v čem to vlastně je, že v Německu politici při významném morálním prohřešku rezignují, a u nás to z politiků pravice, politiků současných vládních stran, nikdo neudělá. Guttenberg do té doby, nežli rezignoval, vyslechl z řad opozice i od německých médií řadu líbezných charakteristik - lhář, podvodník, hochštapler byly ty nejslušnější.

Pane ministře, zdá se, že jste zřejmě v zájmu své strany kryl obří tunel v rámci evropského předsednictví, velmi pravděpodobně v řádech set milionů korun. Pane ministře, dost dobře nechápu mlčení významné části opozice k vaší politické odpovědnosti a stejně tak naopak dobře chápu mlčení větší části českých médií v kauze tunelu do firmy ProMoPro. Myslím si, vážený pane ministře, že vaše jednání v této kauze je ostudou české politiky, byť o ní nemám žádné velké iluze. Dovolte, abych vám řekl, že hroch je proti vám, který se chováte jako politický tlustokožec, úplný čínský naháč se senzitivní kůží.

Dovolte mi proto v souvislosti s touto kauzou několik otázek:

Za prvé. Proč čekáte na výsledek vyšetřování v této kauze, když jistě dobře víte, že na politickou odpovědnost neexistují žádné paragrafy zákona? Nepodezírám vás totiž, že jste špatně přepočítal vystavenou fakturu nebo neověřil její věcnou správnost. Na to jste měl přece lidi. Již na první pohled je zřejmé, že práce prováděné Promoprem byly předražené. A vy jste byl za předsednictví Evropské unie, a tedy i za čerpání rozpočtu za něj ve vládě politicky odpovědný.

Za druhé. Jak byste charakterizoval úlohu Ministerstva financí a jmenovitě ministra Kalouska ve vaší kauze?

Za třetí. Kdy konečně vyvodíte svou osobní politickou odpovědnost v kauze ProMoPro a odejdete z funkce ministra obrany?

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní je na pořadu interpelace pana poslance Šincla, který ji ovšem stáhl.

Můžeme tedy pokračovat v interpelaci pana poslance Sedi na ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, snížení zdrojového rámce Ministerstva obrany dopadlo negativně na vojáky Armády České republiky a občanské zaměstnance. Šetří se nejenom na platech, ale zejména na cvičeních, osobním vybavení. Proto mě překvapilo vaše rozhodnutí vyplatit vrcholovému managementu Ministerstva obrany vánoční prémie za 210 milionů korun. Podle sdělovacích prostředků jste uděloval průměrnou odměnu ve výši 50 tisíc korun, nicméně údajně vaši poradci obdrželi částku až 100 tisíc korun.

Nemohu souhlasit s tiskovým oddělením vašeho ministerstva, které nechtělo sdělit osoby, které tyto odměny obdržely, s odkazem na ochranu osobních údajů. Podle mého názoru jde o peníze daňových poplatníků, a tudíž je právo každého občana vědět, jakým způsobem nakládá vaše ministerstvo s veřejnými rozpočty.

Vážený pane ministře, není pravdou, jak tvrdí váš mluvčí, že tyto peníze nemohly být využity jinak, protože Ministerstvo financí deklaruje možnost, že peníze mohly zůstat k dispozici na vašem ministerstvu, například pro potřebné vybavení profesionálních vojáků.

Ptám se vás, pane ministře: Opravdu jste přesvědčen o smysluplnosti vašeho kroku při rozdělení 210 milionů korun na vánoční prémie pro vaše poradce? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP