(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní bude následovat interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, který je omluven. Prosím, pane poslanče, můžete přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane první místopředsedo vlády. Z bývalého režimu podědila Česká republika 12 zastupitelských úřadů v oblasti Iberoameriky. Sám dobře víte, že zrušení úřadu kdekoliv na světě je považováno za akt nepříliš vítaný. I když pro ministra je to administrativně velmi jednoduché. Od té doby se uzavřely zastupitelské úřady v Bolívii, Ekvádoru, uzavřel se úřad v Managui s tím, že se otevřel úřad v San José. Uzavřely se úřady v Kolumbii a Uruguayi. V rámci škrtů jste uzavřel nově otevřený úřad v Kostarice a poté úřad v Caracasu.

Vážený pane ministře, mohu pochopit skutečnost, že současná zahraniční priorita vlády nesměřuje k Latinské Americe. Nemohu však pochopit skutečnost, že uzavíráním úřadů podřezáváte hospodářské a politické vazby, které naše země v dané oblasti měla. Přitom chod jednotlivého úřadu nepřesahuje 15 mil. Kč ročně, a pokud funguje kvalitně, pak se České republice bohatě vyplatí.

Uvědomujete si, pane ministře, že k Uruguayi máme historický vztah, když v roce 1939 naší zemi poskytlo Montevideo azyl pro náš zastupitelský úřad a pomoc pro naše spoluobčany v době německé okupace? Předpokládám, že máte informace i o tom, že se Montevideo má stát místem a sídlem Latinskoamerického parlamentu? A tento parlament má být transformován na společný parlament pro Evropu a Latinskou Ameriku?

Vážený pane ministře, můžete mi předložit důvody, proč jste uzavřel zastupitelské úřady v Uruguayi a Venezuele? Chystá vaše ministerstvo další uzavírání zastupitelských úřadů? A pokud ano, o které země se bude jednat? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní zde mám přihlášeného pana poslance Václava Klučku, který interpeluje ministra vnitra Radka Johna, který je omluven. Prosím, můžete přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, já už dneska podruhé mluvím o bezpečnostní strategii České republiky. Mluvil jsem o ní v interpelaci na předsedu vlády a využívám i interpelace na ministra vnitra, který je v podstatě zapojen jako představitel ministerstva do zpracování velice důležitého dokumentu.

Chtěl bych ho poprosit touto interpelací, aby i on svým vlivem a jednáním ve vládě zvrátil tu skutečnosti, aby to nebyl pouze vládní dokument, aby to byl dokument projednávaný v této Sněmovně. Vnitřní bezpečnost státu, rizika vnitřní bezpečnosti popsané v bezpečnostní strategii jsou velmi důležité pro občany tohoto státu. Je skutečně zapotřebí, abychom váhu tohoto dokumentu zvýšili tím, že Poslanecká sněmovna ji nejen projedná, ale mým přáním je, i schválí.

Prosím pana ministra, aby v této situace skutečně udělal všechno, co může, pro splnění tohoto cíle. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní je zde interpelace pana poslance Jiřího Paroubka na ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře účastnící se jakéhosi semináře v Senátu. Jako poslance za Ústecký kraj mě velmi znepokojuje tzv.dvojvládí na Krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem. Poté co byl z funkce odvolán a následně do ní reinstalován dr. Jakovec, je krajským státním zástupcem dosud podle mých informací také dr. Křivanec. Taková situace, soudím, nemá doposud v soustavě justice a státního zastupitelství obdoby. Dva krajští státní zástupci jsou zbytečně placeni ze státního rozpočtu, a to nemalými platy. Komplikace se vyskytují jistě i v tom, koho z nich považovat za faktického vedoucího státního zástupce, s kým komunikovat, jakým způsobem řešit každodenní problém, kdo z nich připojí svůj podpis na důkaz toho, že jménem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem jedná. Vážný problém však může nastat také tehdy, až dr. Křivanec uspěje u soudu se správní žalobou, kterou zpochybní zrušení svého jmenování, jak máte v úmyslu.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás dotázat:

jaká částka z prostředků určených na platy státních zástupců byla dosud vyplacena v souvislosti se zdvojenou funkcí krajského státního zástupce v Ústí nad Labem;

se kterým z obou krajských zástupců komunikuje Ministerstvo spravedlnosti;

který z obou krajských státních zástupců plní funkci vedoucího státního zástupce podle zákona o státním zastupitelství;

který z obou krajských státních zástupců plní funkci vedoucího zaměstnance podle zákoníku práce;

jaké konkrétní kroky učiní vaše ministerstvo vůči dr. Křivancovi, pokud se funkce krajského státního zástupce skutečně nevzdá;

jak je ministerstvo připraveno na možný úspěch dr. Křivance u správního soudu

a jaké poučení si z této trapné kauzy Ministerstvo spravedlnosti vzalo, aby se v budoucnu, a nejen v soustavě státního zastupitelství, neopakovala.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Odpověď vám bude zaslána písemně.

A nyní následuje interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, nemám dostatek času, abych tady opakoval celou peripetii dříve okresních a krajských hygienických stanic a dnes krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů.Chci vás pouze upozornit, že je dlouhodobým cílem některých politiků zrušit schopnosti těchto ústavů tak, aby jejich činnosti mohly v budoucnu vykonávat privátní firmy.

Vážený pane ministře, na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny se projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, sněmovní tisk 165. Podle mých informací součástí tohoto návrhu má být i pozměňující návrh, kterým má dojít ke sloučení zdravotních ústavů pod zdravotní ústavy v Praze a Ostravě.

Ptám se, pane ministře: Je opravdu snahou snížit primární prevenci a omezit dostupnost služeb zdravotních ústavů pro širokou veřejnost? Podpoříte, či nepodpoříte pozměňovací návrh pana poslance Marka Šnajdra, který jej vtělil do komplexního pozměňujícího návrhu výboru pro zdravotnictví a který dlouhodobě usiluje o likvidaci těchto zdravotních ústavů? Víte, pane ministře, že například Zdravotní ústav v Brně nepředstavuje pro vaše ministerstvo žádné finanční či jiné náklady? Proč tedy hodláte tento ústav sloučit s ústavem v Ostravě?

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A nyní předávám slovo panu ministrovi Leoši Hegerovi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, já bych si dovolil navázat na váš popis legislativního procesu, ve kterém figurovala novela pana poslance Šnajdra k rekonstrukci zdravotních ústavů v rámci zákona, který je projednáván jako transpoziční zákon.

Pozměňovací návrh, který ruší zdravotní ústavy a soustřeďuje je do Prahy a Ostravy, nebyl schválen, zítra tento návrh bude projednáván ve třetím čtení. Mohu vás ujistit, že Ministerstvo zdravotnictví je připraveno zahájit nový legislativní proces, který vyjasní postavení zdravotních ústavů, a znovu k celému tomuto problému bude vedena standardní diskuse v rámci legislativního procesu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP