(15.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Na vaše dotazy bude odpovězeno písemně.

S další interpelací vystoupí - vidím, že pan poslanec svoji interpelaci stáhl, tudíž je zde interpelace pana poslance Šincla. Ta je také stažena. Pan poslanec Látka - interpeluje omluveného pana ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, zneklidňuje mě kauza ProMoPro, na které máte velký podíl vy sám. Nikdy jste nedokázal jasně a jednoznačně vyvrátit, proč s tím nemáte nic společného. Omezil jste se na neustálé opakování tvrzení, že jde o cílenou kampaň proti vám.

Z dostupných informací si nedovolím tvrdit, že šlo o vaše porušení zákona. V každém případě však jde o vaše manažerské a politické selhání. Kdo nám ale zaručí, že se to po nějaké době nebude opakovat a státní pokladnu to pak může přijít ještě dráž?

Za neméně závažnou považuji i skutečnost, že již několik měsíců neděláte nic jiného, než že obhajujete sám sebe místo toho, abyste řešil zájmy resortu. Řekl jste, že jste smlouvy nevyjednával ani nepodepisoval a s většinou jste ani nebyl seznámen. Přitom jste ale rozhodoval o výběru aut a cateringové firmě. Zdá se, že jste v této kauze opakovaně nemluvil pravdu, a ze zveřejněných dokumentů je zjevné, že jste byl o věci informován, a tedy zodpovědný za možnou finanční ztrátu.

Připočtu i zcela bezprecedentní zásah Vojenské policie v České televizi, který nelze považovat za nic jiného než za závažný a nepochopitelný exodus (?!). I sněmovní výbor pro obranu a bezpečnost jednoznačně označil zásah Vojenské policie v České televizi za naprosto nepřiměřený.

Pane ministře, dnes již vašim slovům nevěří ani vaši koaliční partneři z Věcí veřejných a TOP 09. Na základě těchto faktů se vás ptám, pane ministře - nechcete zvážit své setrvání ve funkci? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Na vaši interpelaci vám bude odpovězeno písemně. A je zde další interpelace - pana poslance Václava Votavy na ministra kultury Jiřího Bessera. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pana ministra jsem viděl sedět u klavíru. Tak možná přiběhne.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Snad vás slyší a dorazí.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane ministře, budova Národního technického muzea prošla v letech 2003 až 2011 náročnou a nákladnou rekonstrukcí. Od roku 2006 byla dokonce uzavřena pro návštěvníky. Pokud mám správné informace, bylo vynaloženo na tuto rekonstrukci okolo půl miliardy korun. Slavnostně bylo pak Národní technické muzeum znovu otevřeno v únoru letošního roku.

Myslím si, že Národní technické muzeum patří mezi nejstarší a nejvýznamnější muzea, co se týká techniky v Evropě, a ročně jej navštíví okolo 200 tisíc lidí. O to více mě překvapilo, i s ohledem na dobu rekonstrukce, rozsah rekonstrukce a náklady rekonstrukce, že není zcela zajištěn bezbariérový přístup pro naše spoluobčany, které bohužel osud upoutal na invalidní vozík. Týká se to především haly s dopravní expozicí. Exponáty jsou zde umístěny také na ochozech haly. A právě k nim je přístup pouze po schodišti. Je mi tedy líto těchto hendikepovaných návštěvníků, že jsou právě o tuto část expozice ochuzeni.

Otázka tedy zní: proč nebyl bezbariérový přístup na ochozy řešen v rámci náročné rekonstrukce budovy a zda bude dodatečně, například výtahem, tento přístup umožněn i lidem upoutaným na invalidní vozík. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní má prostor k odpovědi na interpelace ministr kultury Besser. Prosím. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, Národní technické muzeum jsem 13. června převzal v takovém stavu, v jakém bylo. Na základě mnoha zjištění do minulosti se nám podařilo zjistit to, že skutečně investice, která do Národního technického muzea šla v té konečné výši, vůbec neodpovídala původnímu záměru. Strohý odhad je - a přesně to dopracováváme - někde kolem 160 % původního záměru. Již z tohoto jistě cítíte, že problém, který v Národním technickém muzeu byl, byl mnohem větší, než by se na první pohled zdálo.

Postoupili jsme velmi rychle k tomu, aby Národní technické muzeum nebylo další roky zavřeno. Bylo zavřeno čtyři roky. Z mého pohledu - a dnes z devítiměsíční zkušenosti z celého procesu - si myslím, že to bylo úplně zbytečné a že celkový proces rekonstrukce nebyl dobře nastaven.

O problému, který nastínil pan poslanec Votava, nevím. Budu ihned kontaktovat nového ředitele pana Ksandra, který dokázal za tři měsíce po svém nástupu Národní technické muzeum otevřít.

Řeknu jenom jedno drobné svědectví o tom, že Národní technické muzeum by bez tohoto zákroku Ministerstva kultury a bez nového ředitele nebylo otevřeno ani v roce 2011. Předchozí vedení neudělalo jediný krok k tomu, aby byla vypsána výběrová řízení nutná právě pro to, aby takováto muzejní instituce byla zprovozněna. To znamená - nebyly připraveny veřejné zakázky na ostrahu, na pokladny a na veškerý servis, který s činností této instituce souvisí. To vše bylo napraveno. V současné době se Národní technické muzeum pohybuje v jakémsi provizoriu. Otevřeno také nebylo v celém komplexu. Je otevřeno pět expozic. A musím říct, že postupně odstraňujeme i některé nedostatky.

Jsem tímto vaším zjištění překvapen, protože samozřejmě kolaudační rozhodnutí proběhla. Ze své praxe starosty města vím, že naši invalidní spoluobčané jsou ochráněni institucí, která dbá na to, aby byly zpřístupňovány prostory i pro naše postižené spoluobčany. Situaci prověřím a co nejdříve vám na ni odpovím.

Jinak jsem velice rád, že Národní technické muzeum je zpřístupněno alespoň v rozsahu pěti expozic. A fronty, které u Národního technického muzea můžeme o každém víkendu vidět, jsou důkazem toho, že veřejnost si žádala - byť provizorní - otevření Národního technického muzea.

Váš konkrétní dotaz zodpovím neprodleně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Bude chtít pan poslanec položit ještě doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za odpověď. I já sdílím ten názor, že se asi očekávalo od rekonstrukce Národního technického muzea více a že nemuselo být uzavřeno po takovou dobu. To zjištění - ano - jsem udělal. Navštívil jsem Národní technické muzeum. Prohlédl jsem si nové expozice. Musím říci, že jsem také čekal trochu více. A ptal jsem se, jak je vyřešen bezbariérový přístup. Bylo mi řečeno, že právě na ty ochozy není výtah, není možno vozíčkem zajet, že mohou když tak vynést toho vozíčkáře.

To ale není, myslím, pane ministře, řešení. Už proto, jaké prostředky byly vynaloženy, by určitě bylo dobré i s výtahem něco udělat, aby naši hendikepovaní občané měli možnost si expozice prohlédnout. A jak jste řekl, měla by to být i povinnost, aby ve veřejných budovách takovéto řešení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan ministr chce ještě reagovat. Máte ještě prostor. Samozřejmě.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Samozřejmě, přijímám znovu vaši kritiku, ale nepřijímám úplně zodpovědnost za ten průběh. Jak říkám - za posledních devět měsíců ano. Tuto konkrétní otázku, kterou jste položil, znovu říkám, se pokusím vyřešit s ředitelem Národního technického muzea.

A hlavní věcí, kterou bych vám rád sdělil, je to, že celé Národní technické muzeum bude skutečně dokončováno. Všechny jeho expozice. I ty, které už jsou v současné době otevřeny, postupně.

Takže ne vše šlo skutečně stačit v tom krátkém čase tří měsíců od nástupu nového ředitele, který přijal ten nový úkol, ne ten starý úkol, tzn. zdržovat a prodlužovat rekonstrukci. Osobně stále ještě doufám, že další účetní prověrky, které provádí pan ředitel Ksandr - zjišťuje a zjišťuje změny dodatečné, dodatečná fakta - přinesou nová zjištění. Ale tato nová zjištění nám nevyřeší současnou situaci. To bychom se skutečně zabývali minulostí a ta by nám nepřinesla to otevření. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP