(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. A teď je dalším pan poslanec Antonín Seďa. Opět na Radka Johna ve věci ekonomické situace v resortu Ministerstva vnitra. Prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, při projednávání rozpočtu Ministerstva vnitra jsme upozorňovali na podhodnocení provozních nákladů zejména u Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, které bude mít negativní dopady na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, zejména na bezpečnost občanů naší země. Odhad scházejících prostředků je minimálně 600 mil. korun. Nyní jste, pane ministře, prozřel a předkládáte vládě návrh na navýšení provozních nákladů. Konkrétně se jedná o výši 342 mil. korun Policii České republiky a téměř 67 mil. korun Hasičskému záchrannému sboru, které mají být použity zejména na nákup pohonných hmot, ochranných pomůcek a dalšího materiálu.

Vážený pane ministře, přiznáte, že jste neměl dobré informace při projednávání státního rozpočtu? Nebo jste již tehdy neříkal členům výboru pro obranu a bezpečnost pravdu o kritické situaci v resortu? Vámi navrhované finanční prostředky jdou na úkor mzdových prostředků, konkrétně jde o trvalé snížení 714 míst v Policii České republiky a 134 míst u hasičů. Ptám se vás, pane ministře, kde je váš závazek, který jste deklaroval, že mzdy řadovým příslušníkům bezpečnostních sborů neklesnou pod 6,3 %? Protože tohle jste mohl slibovat pouze za předpokladu, že převedete ušetřené mzdové prostředky na platy příslušníků, což po vašem návrhu nebude možné.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď pan poslanec Roman Sklenák, který bude interpelovat přítomného ministra Víta Bártu ve věci zpoplatnění úseku dálnice D1. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pak se připraví Ladislav Šincl.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já ve své interpelaci naváži na aktivity mnoha občanů z Brna a okolí včetně primátora města Brna a starostů brněnských městských částí, kteří se na vás ve svých dopisech, výzvách a peticích opakovaně obracejí s prosbou, abyste přehodnotil vaše rozhodnutí o zpoplatnění dálnice D1 v úseku mezi městskou částí Brno-Slatina a Kývalkou.

Dovolím si uvést, že tento dříve nezpoplatněný uvedený úsek dálnice D1 nahrazoval dosud nevystavěnou část velkého městského okruhu v jižní části města Brna a plnil tak významnou úlohu při ochraně před hlukem a znečištěním v obytných částech města. Po rozhodnutí o zpoplatnění se bohužel nestalo to, že by si všichni řidiči šli zakoupit dálniční kupon, ale mnoho z nich situaci řeší tak, že dálnici objíždějí. Tím se v městských částech a obcích u dálnice dramaticky zvýšila dopravní zátěž a samozřejmě se i zhoršily podmínky pro život. Například centrem městské části Brno-Bosonohy nyní projíždí až 17 tisíc aut denně a hlučnost a emise se zvýšily natolik, že jsou překračovány povolené hygienické limity. Vaším rozhodnutím tak bylo v podstatě zmařeno dlouholeté úsilí o zklidnění obytných ulic v městských částech a obcích i již zmíněné provedené investice například na výstavbu protihlukových stěn u dálnice.

Zaznamenal jsem vaše vyjádření, že důvodem zpoplatnění tohoto úseku dálnice je potřeba zvýšit příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Je však otázkou, zda příjmy získané tímto zpoplatněním nebudou podstatně nižší než výdaje na nápravu lidského zdraví a na opravy silnic zničených nárůstem dopravní zátěže v okolních obcích.

Proto se vás, pane ministře, ptám - za prvé: Bylo rozhodnutí o zpoplatnění uvedeného úseku dálnice D1 podepřeno nějakou analýzou všech možných důsledků tohoto rozhodnutí, nebo šlo o vaše čistě intuitivní rozhodnutí? Za druhé: Jste ochoten vyhodnotit důsledky tohoto rozhodnutí a případně je přehodnotit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Slovo má ministr dopravy Vít Bárta. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi v prvé řadě říci, že na to, že někde se neoprávněně dálnice platí a někde se neoprávněně dálnice neplatí, nepotřebuji dělat žádnou analýzu. K tomu mi opravdu, ale opravdu stačí zdravý rozum. Jestliže v Ostravě se jezdí, nebo respektive jezdilo Ostravou za poplatek po dálnici a vedle toho v Mladé Boleslavi, v Berouně a v Brně se jezdilo zadarmo, tak nepotřebuji žádnou analýzu, ale jenom zdravý rozum k tomu, abych konstatoval, že vůči Ostravákům je to jednoznačně a jednoznačně nefér.

A já jako ministr jsem měl jen jednu - jen jednu volbu: buď i v Ostravě se přestane platit, nebo se férově bude platit všude. Já jsem zlý, ošklivý podnikatel, který ví, že musí sehnat každou korunu do státní kasy pro to, aby stavěl silnice pro změnu nejenom v Moravskoslezském kraji, a z tohoto hlediska jsem jednal tak, že jsem zpoplatnil důsledně všechny tyto dálniční úseky, jak v Berouně, tak v Mladé Boleslavi, tak v Brně, a samozřejmě v Ostravě zůstalo zpoplatněno.

Podotýkám, že kdybych šel obrácenou cestou, ještě bych zmenšil výběr pro Státní fond dopravní infrastruktury, ze kterého financujeme výstavbu dolních dálnic.

Nicméně teď k faktům. Vy jste říkal, že došlo k odlivu z dálnice v Brně na ostatní komunikace. Nedošlo. Máme automatický systém, který nám počítá průjezdy po dálnici, a já vás ujišťuji, že je pro ministra dopravy nesmírně inspirující, že množství dopravy na D1, potom co se tento úsek zpoplatnil, se ale sebemenším způsobem nezměnilo. Těch aut tam jezdí pořád stejně. Naopak, co se týče hygienických norem, o kterých hovoříte, tak tady naše poslankyně Kočí s dalšími poslanci prosadila úpravu zákona o ovzduší tak, že naopak v případě zásadní situace z hlediska životního prostředí není nutno jezdit po dálnici se známkou. Jinými slovy řečeno, obé je ošetřeno, a proto ze všech uvedených důvodů nemíním nijak ustupovat ze svých pozic, i když nejsou populární.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě poprosím pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážený pane ministře, já mám informace z měření, která proběhla v minulých dnech. A skutečně v městské části Brno-Bosonohy jsou hygienické limity překračovány, čili pokud tato situace nastala, tak potom by se mělo stát to, o čem jste hovořil, aby bylo možné po dálnici jezdit i bez dálničních známek.

K číslu, co jste uvedl, že nedošlo k odlivu. Proti tomu nejsem schopen argumentovat jinak než tak, abych vás pozval do městské části Brno-Bosonohy a promluvil si s těmi obyvateli, kteří tam bydlí, a podíval se na tu situaci. Skutečně nárůst dopravy tam je. A pokud říkáte, že po dálnici D1 jezdí stejné množství aut, tak to je možné tím, že se zvyšuje vůbec provoz na dálnici. Ale ti občané, co tam bydlí, vědí své, takže až tam zavítáte, tak oni vám to jistě řeknou.

Ještě poslední poznámka. Dovolte k tomu, co jste říkal, že někde se neoprávněně platí a někde se neplatí. Tady právě problém je v tom, že ti lidé si kupony nekoupili. Čili jak vy říkáte, zdravý rozum podle mého názoru v tomto nezafungoval, protože došlo k paradoxní situaci, že místo aby se jezdilo po komunikacích, které jsou k tomu určeny, tedy po dálnici prioritně, tak se jezdí někde jinde uprostřed obce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Může ještě pan ministr na to reagovat, tak se ho ptám. Prosím, aby ještě využil dvou minut, které má k dispozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP