(15.00 hodin)
(pokračuje Heger)

Já jsem byl svými předchůdci opakovaně ujišťován, že projekt je po té analýze přerušitelný, pokud se ukáže, že neřeší některé věci, které by ministerstvo reálně potřebovalo řešit. Po analýze se opravdu ukázalo, že ten projekt nespecifikuje řadu agend, které probíhají na Ministerstvu zdravotnictví a které tam probíhají velmi dobře. Navíc celé zadání projektu umožnilo firmě, aby vypracovala takovou konkretizaci příprav, která mnohým agendám velmi nevyhovuje. My jsme postupovali podle smlouvy s firmou, využili jsme všechny termíny. Já je tady v tomto momentě nejsem schopen z hlavy reprodukovat. Momentálně je celá možnost znovu posuzována znalci, kteří byli vybráni pro tento znalecký posudek.

Je to typický projekt hrazený z peněz Evropské unie, který má své kontroverze, je extrémně drahý, a my se stále snažíme zjistit, zda by bylo možno ještě využít peníze, které k tomu projektu byly alokovány, lepším a užitečnějším způsobem.

Já doufám, že Poslanecká sněmovna mi dá za pravdu, že si projekt, který má řešit běžné správní agendy a je v řádu stamilionů, zasluhuje opravdu mimořádnou pozornost.

Dovolil bych si k tomu ještě podotknout, že kauzu projektu IZIP, o které jste se zmínil, řeší Všeobecná zdravotní pojišťovna a je to její výlučnou záležitostí. Projekt IZIP je nyní zkoumán v kompetenci správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Na závěr své odpovědi jsem chtěl ještě říci, že Ministerstvo zdravotnictví na žebříčku úspěšnosti čerpání projektů funguje na prvním místě a je často dáváno za vzor, jak dokáže projekty z Evropské unie administrovat. Mě osobně velmi mrzí, že jsme tam narazili na projekt, který po přehodnocení není považován úplně za optimální a že jsme ho nuceni přehodnocovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan poslanec Paroubek má prostor pro reakci. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pane ministře, já musím říci, že hlubší analýzou jsem zjistil, že obdobný postup uplatňuje vaše ministerstvo vcelku rutinně.

Jedná se například o projekt komplexní řešení bezpečnosti v resortu zdravotnictví, který je vysoutěžen včetně ceny na zhruba 130 mil. Kč, ale nerealizuje se. Projekt řízení projektového portfolia IS/ICT je vysoutěžen za 98 mil. Kč, ale je pozastaven. Projekt úprava resortních registrů a konsolidace dat v návaznosti na základní registry ještě nebyl soutěžen, hrozí tedy ztráta financí z Evropské unie. Projekt elektronická zdravotní dokumentace ještě nebyl soutěžen. Hrozí ztráta financí z Evropské unie. Projekt elektronické předepisování léků nebyl soutěžen, hrozí ztráta financování prostředků z Evropské unie. Projekt elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotních služeb ještě nesoutěžen, hrozí ztráta financování peněz z Evropské unie.

Mohl bych hovořit ještě delší čas, tedy jen souhrnně. Leží projekty manažerský informační systém, dále Eduamed, projekt elektronické spisové služby apod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě pan ministr bude k tomu vystupovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych si k tomu dovolil doplnit, že první zmíněný projekt, komplexní řízení bezpečnosti, je velmi úzce spjat s projektem IS/ICT, který jsem zde citoval, a patří do sféry přehodnocování.

Pokud je mi známo, tak projekt, který se týká registrů, je velmi ostře sledován ze strany Ministerstva zdravotnictví a je vypsáno výběrové řízení. Ministerstvo zdravotnictví předělalo pravidla na výběrová řízení, a tím tento projekt byl oddálen, protože ztráty, které jsou ze zkušeností v oblasti softwarových projektů, jsou velmi výrazné.

Projekt na elektronickou preskripci se, myslím, týká Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Pokud jde o detaily ostatních projektů, tak si vás dovolím dodatečně písemně informovat, jak se věci mají.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže můžeme ukončit tuto interpelaci a přikročit k další. Tou je interpelace Václava Klučky na nepřítomného Radka Johna ve věci ochrany zasahujících při výjezdech IZS. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Radek John je nepřítomen, jeho počítač je tady na stole přítomen, nevím, jestli funguje nebo nefunguje, aby slyšel, co řeknu.

Interpelace je skutečně vstřícná. Ta interpelace chce, abychom se zabývali ochranou zasahujících příslušníků a pracovníků při výjezdech integrovaného záchranného systému.

Já už jsem tady, myslím, včera říkal, že integrovaný záchranný systém má tři základní složky. Jedna složka je ozbrojená bezpečnostní složka Policie České republiky, jedna složka je neozbrojená bezpečnostní služba týkající se práce hasičů a třetí věc je pracovní, to jsou záchranáři z rychlé zdravotní služby. Z této úrovně služebního zákona a obecně zákoníku práce vyplývá také to, jak jsou tito lidé chráněni při své náročné práci při mimořádných situacích souvisejících s výjezdy integrovaného záchranného systému.

Já bych vyzval tímto pana ministra Johna, aby pomohl k analýze rizik souvisejících s výjezdy příslušníků a aby se vypracovala legislativní úprava ne na úrovni poslanecké iniciativy, ale vlády, která by řešila nerovnosti v ochraně zasahujících lidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji za dodržení časového limitu.

Požádám Ivana Ohlídala, který chce také interpelovat nepřítomného Radka Johna ve věci šikany českých občanů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, chci vás interpelovat ve věci, ve které jsem se již angažoval několikrát v minulosti. Tehdy jsem v této věci interpeloval bývalého premiéra Fischera.

Oč se jedná? Jedná se o to, že čeští občané při svých cestách do Německa jsou někdy i hluboko ve vnitrozemí Německa šikanováni německou policií. Šikanování spočívá v tom, že jsou jim prohlížena auta za naprosto nevhodných podmínek, že jsou dokonce podrobováni potupným tělesným prohlídkám a dalším projevům hrubého jednání ze strany německé policie. Toto jednání skutečně vypadá, že dokonce odpovídá organizovanému počínání německé policie. Jinými slovy řečeno, dochází zde k šikaně a možná i diskriminaci českých občanů z pozice německého státu, což je naprosto nepřípustné a je to v rozporu s pravidly schengenského prostoru.

Proto vás chci, nepřítomný pane ministře, požádat, abyste se v této věci silně angažoval, aby došlo k zabránění takovému jednání ze strany německé policie vůči českým občanům v budoucnosti. Chci vás také požádat, pokud si netroufáte tuto akci sám provést, abyste spolupracoval s ministrem zahraničí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP