(14.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Teď má stejný, ba dokonce ještě větší morální problém váš ministr obrany a další místopředseda ODS Vondra. Za evropského předsednictví Evropské unie, za které ve vládě zodpovídá, došlo k nehospodárnému čerpání peněz prostřednictvím firmy ProMoPro v řádech zřejmě několika set milionů korun. Obvyklá teze koaličních politiků i řady takzvaných nezávislých žurnalistů je, že je třeba věc řádně vyšetřit, a tedy hlavně dlouho vyšetřovat. Nic proti tomu, aby se zjistila případná kriminální podstata činnosti lidí v týmu pana tehdejšího místopředsedy vlády a současného ministra obrany Vondry i případná komplicita ministra eventuálním kriminálním pozadí případu. Nechci hovořit o případném začunkování případu. I to je ovšem možné.

Za zřetelnou a na první pohled jasnou nehospodárnost čerpání finančních prostředků na evropské předsednictví byl a je politicky zodpovědný ministr. A na politickou odpovědnost nejsou žádné paragrafy v zákonech. Buď je, anebo není!

Ještě nevyčpěla jedna kauza, a už pan ministr Vondra měl na krku kauzu další. Tentokrát - a pan ministr o věci dobře věděl - poslal do České televize Vojenskou policii, aby vyšacovala jednu z jejích redakcí. Útok na svobodu slova jak vyšitý. Nemožný ve svobodném světě, ale obvyklý ve světě Kaddáfího či Mugabeho.

Každá z těchto kauz by ve standardní demokratické zemi vedla k odchodu politika, jehož se to týká, do politického starobince. Nejspíše i k odchodu vlády jako celku.

Pane premiére, quo usque tandem? Jak dlouho bude ještě členem vaší vlády člověk politicky odpovědný za zlodějnu a totalitní útok po zuby ozbrojeného komanda na svobodu slova?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Poprosím Ladislava Šincla. Bude interpelovat ve věci sjednocené sazby DPH podruhé.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Pane předsedající, mám tady několik hodně interpelací na našeho pana premiéra, ale jelikož je nepřítomen, tak si dovoluji svoje interpelace stáhnout a počkat - dočkat se doby, až tady bude na interpelacích fyzicky přítomen. Ještě se mi to podařilo - snad nikdy, nebo jenom jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže další interpelace Ladislava Šincla se ruší. A ještě požádám pana poslance Jana Látku.

Avizuji, že zřejmě poměrně brzy interpelace na premiéra skončí a budeme moci zahájit interpelace na ministry. Takže poprosím všechny, pravděpodobně bychom mohli velmi brzy začít interpelace na ministry. Doufám, že se ministři a poslanci na tento blok dostaví brzo.

Prosím, pan poslanec Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, zneklidňuje mě kauza ProMoPro, na které má velký podíl sám ministr Vondra. Nikdy nedokázal jasně a jednoznačně vyvrátit, proč s tím nemá nic společného. Omezil se na neustálé opakování tvrzení, že jde o cílenou kampaň proti němu. Z dostupných informací si nedovolím tvrdit, že šlo o porušení zákona. V každém případě však jde o manažerské a politické selhání. Kdo nám ale zaručí, že se po nějaké době nebude opakovat a státní pokladnu to může přijít ještě dráž? Za neméně závažnou považuji i skutečnost, že pan ministr nedělá již několik měsíců nic jiného, než se obhajuje, sám sebe, místo toho, aby řešil zájmy svého resortu. Alexandr Vondra v této kauze opakovaně nemluvil pravdu a ze zveřejněných dokumentů je zřejmé, že byl o věci informován, a tedy i zodpovědný za možnou finanční ztrátu. Připočtu-li zcela bezprecedentní zásah Vojenské policie v České televizi, který nelze považovat jinak než za závažný a nepochopitelný exodus, i sněmovní výbor pro obranu a bezpečnost jednoznačně označil zásah Vojenské policie v České televizi za naprosto nepřiměřený.

Na základě těchto faktů se vás ptám, pane premiére: Skutečně si myslíte, že Alexandr Vondra je ministrem na svém místě? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To znamená, že pak už je tady jenom interpelace Jana Látky ve věci - a to ruší.

Tím pádem jsme vyčerpali interpelace - všechny na premiéra Petra Nečase.

Mohli bychom rovnou přistoupit k interpelacím na ministry vlády. To bychom tady museli mít ministra Kamila Jankovského. (Hlas z pléna: Je omluven, nemocen.) Omluven? A nemocen. Omlouvám se, že jsem to tady zřejmě někde nepostřehl. Udělám si v tom pořádek. Takže ministr Jankovský je omluven z důvodu nemoci. Mám tady omluvu ministra Kalouska... Ano, už jsem našel Jankovského, takže omlouvám se, měl jsem to tady vidět. Ten je opravdu omluven.

Pak je tady omluva ministra Pospíšila z důvodu konání semináře v Senátu. Mám určité pochyby o tom, že konání semináře je srovnatelné s konáním interpelací v Poslanecké sněmovně. Ale nicméně to budeme muset řešit na vedení Sněmovny. Já si myslím, že nelze omluvit interpelace členů vlády ve Sněmovně jakýmkoliv seminářem. Nicméně zřejmě asi nedocílím toho, aby se tady ministr Pospíšil dostavil.

Pak je tady omluva Martina Kocourka, Karla Schwarzenberga, Petra Nečase, Josefa Dobeše, Radka Johna. Takže tolik omluvy ministrů.

A teď se dívám, kdo je tady z poslanců. Pan poslankyně Halíková, to znamená, že bychom mohli zahájit projednávání interpelací na ministry.

Požádám paní poslankyni Halíkovou, která bude interpelovat ministra Kamila Jankovského ve věci cenových map. Pak se připraví pan poslanec Jan Látka, který bude interpelovat nepřítomného Miroslava Kalouska. Teď prosím paní poslankyni Miladu Halíkovou, může svou interpelaci přečíst.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Mám několik otázek na nepřítomného pana ministra Jankovského, které jsem chtěla původně položit už minulý týden, ale bohužel interpelace se nekonaly, a dnes tady pan ministr a celá řada jeho kolegů z vlády opět není. Takže aspoň touto formou.

Jak předejít možným sporům při sjednávání výše nájemného po skončení platnosti zákona o jeho regulaci, tomu měly být nápomocny, nebo dokonce zabránit podle opakovaného vyjádření pana ministra tolik očekávané cenové mapy. Ty Ministerstvo pro místní rozvoj objednalo u soukromé firmy. To, co je zatím k dispozici, je ale obrovským zklamáním. Nejde jen o to, že v době zveřejnění obsahují tyto slibované cenové mapy pouze 10 % měst, ale vyvolaly značné dohady o zvolené metodice jejich zpracování, tedy co do výpočtu v odborných posudcích vlastně bylo zahrnuto.

Zvláště když jste, pane ministře, prohlásil, že mají sloužit především jako pomůcka pro uzavírání dohod mezi pronajímateli a nájemníky, aby se nemuseli složitě soudit. Takže na toto téma mi dovolte několik otázek.

Kdy budou vlastně cenové mapy dokončeny pro další města, tedy těch chybějících 90 %, a v jakých termínech pak počítáte s jejich další aktualizací? Zda a kdy počítáte s jejich větší rozlišovací schopností, tedy nejenom pro jedno město jako celek, ale také příslušnou městskou část podle stáří domů, provedené revitalizace a podobně. To všechno bylo původně slibováno. Kdy počítáte s hodnocením užitečnosti cenových map z pohledu vámi deklarovaného účelu usnadnění jednání mezi pronajímateli a nájemníky i z hlediska možného rozhodování soudu? A zda již víte, vážený pane ministře, jak vysoké budou roční náklady nejenom na dohotovení těchto cenových map, ale v příštím období i na jejich aktualizaci.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Teď je tu pan poslanec Látka, který bude interpelovat omluveného Miroslava Kalouska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP