(14.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze - návrh máte uveden na pozvánce.

Nejprve bych vás chtěla informovat, že v pondělí 7. března vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, a prosím tedy, abyste počítali s tím - jedná se o sněmovní tisk 206/2 - že pořad schůze o tento návrh zákona doplníme, a to až v úterý 22. března, kdy budou již splněny příslušné zákonné lhůty.

Pokud jde o další průběh pořadu schůze, dnešní grémium navrhuje tyto dvě změny:

Nejprve bod číslo 35, sněmovní tisk 277, a bod číslo 16, sněmovní tisk 256, jsou to zákony v prvém čtení, zařadit jako první body bloku prvních čtení.

Druhý návrh, který pro vás mám z jednání dnešního grémia, se týká nového bodu, kdy je zde návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Dále bych vás chtěla informovat o tom, že čtvrtek 17. března, tedy tento čtvrtek, a pátek 18. března nebudou jednacími dny, a proto jsme se dohodli dnes na grémiu Poslanecké sněmovny, že tuto středu, tedy 16. března, budeme jednat a hlasovat i po 19. hodině, zhruba do 20. hodiny, tak abychom projednali body z bloku smlouvy ve druhém a prvém čtení.

A ještě poslední návrh. Na žádost ministra financí Miroslava Kalouska navrhujeme zařadit jako první, a tedy rychlý bod dnešního jednání návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 239 ve výborech Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.

To je z mé strany vše a nechala bych posléze hlasovat o těchto návrzích z grémia jako o celku a potom bychom přistoupili k návrhům, které jste mi předložili, a chcete též vznést své požadavky směrem k pořadu schůze.

 

Nejprve tedy hlasování o tom, co jsem vám přečetla jako návrhy grémia na změnu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a táži se, kdo souhlasí s těmito změnami pořadu schůze. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2: přítomno 177, pro 161, proti 4. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Nyní se dostáváme k návrhům vašim. Mám zde čtyři písemné přihlášky. Nejprve prosím o slovo pana poslance Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký jarní den, byť ještě kalendářně v zimě.

Dovolím si obrátit vaši pozornost k návrhu, který by měl řešit, nebo alespoň Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, co se dělo v pátek vpodvečer na vrátnici budovy zpravodajství České televize. Odhlédnu od toho, co vysvětloval pan ministr obrany. To, jak to téměř v přímém přenose zaznamenali i občané České republiky, ten způsob provedení, ta cesta s kanónem na vrabce nás vede k úvaze, že onen policejní zásah, tedy zásah Vojenské policie, nebyl pouze záležitostí Vojenské policie, ale že musel mít ještě nějaké jiné, řekněme tomu politické, krytí vyššího řádu. Je nikoliv pouze na Vojenské policii nebo pouze na ministrovi obrany, aby tu věc nejen vysvětlil občanům České republiky, ale aby také zařídil, aby se neprávní stav, který tímto zásahem nastal, odebrání některých věcí a dosud nevrácení, hledání a nacházení dokumentu, který je dávno odtajněný, a další a další věci tady vysvětlili. Tady Poslanecké sněmovně. Celou vládou, nebo tedy alespoň za celou vládu panem předsedou vlády. (Hluk v sále.)

Navrhuji proto, abych to odůvodnění, které všichni víte, neprotahoval, zařazení nového bodu programu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, já vás velmi nerada přerušuji, ale jsme na začátku schůze, projednáváme její program, je potřeba věnovat tomu náležitou pozornost. Slovo patří pouze tomu, komu bylo uděleno, v tuto chvíli panu poslanci Pavlovi Kováčikovi. Prosím důrazně všechny, aby zasedli do svých lavic, nebo opustili jednací sál.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedkyně, myslel jsem si, že mám přeci jenom silný hlas, ale přesto děkuji.

Aby bylo jasno, navrhuji tedy zařazení nového bodu, a to vystoupení předsedy vlády České republiky k vysvětlení okolností zásahu Vojenské policie v České televizi v pátek minulý týden.

Aby bylo ještě jasněji. Komunistická strana Čech a Moravy má, a my jsme přesvědčeni o tom, že právem, řadu výhrad k České televizi. K obsahu, k plnění zákona, k vyváženosti, k rovnosti přístupu a tak dále a tak dále. Ty výhrady dostatečně silně vždycky prezentujeme, když se projednávají zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření veřejnoprávních médií. To není o obsahu vysílání. To není o tom, že by se komunisté zastávali televize jako takové. To je o tom, že se zde komunisté zastávají práva. Že se zde komunisté zastávají zákona a že se zde prostě zastáváme toho, že Česká televize je občany z koncesionářských poplatků placenou veřejnoprávní institucí, pro kterou, mimo jiné, také platí zákony, které chrání informační zdroje novinářů, chrání celé to prostředí natolik, aby se mohlo alespoň občas říkat, že žijeme i v mediálním demokratickém prostředí. Sama vláda prostřednictvím zásahu Vojenské policie právě tuto pravdu, která je jinak vyhlašována ze všech stran, docela dost silně zpochybnila. My nechceme nic jiného, než slyšet věrohodné vysvětlení, za jakých okolností a proč se to stalo, a věřím tomu, že i čeští občané, občané České republiky, pak přestanou v některých krocích vlády spatřovat spíše než snahu dobrat se zákona snahu zastrašit, umlčet všechny, kdo mají jiný názor, zastrašit média, která píšou či vysílají jinak, než je oficiální linie.

Já prosím všechny, a zejména ty, kteří se v bezprostředním nárazu té informace i veřejně prostřednictvím médií vyjadřovali, že jde o nepřijatelnou věc, že jde o... já nevím co všechno, gangsterismus a tak podobně, aby zvážili také to, že chtějí slyšet to vysvětlení a že tento můj návrh na zařazení nového bodu podpoří.

Navrhuji, aby tento bod byl zařazen zítra ráno před ostatní pevně zařazené body. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM).

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Vítězslav Jandák, po něm pan poslanec Vojtěch Filip.***
Přihlásit/registrovat se do ISP