(12.30 hodin)
(pokračuje Semelová)

Ale to vy asi slyšet nechcete. Namísto toho z teroristů chcete udělat odbojáře či veterány. A ještě si troufáte v předloženém návrhu uvést, a vláda toto znění schválila, že cituji - činy a postoje těchto osob byly a jsou příkladem a závazkem pro další generace.

Takovéto schvalování a oceňování násilí a teroru je už podle mého názoru na hranici trestní odpovědnosti. Kromě toho to je i varující důkaz, jakou hrozbou je současná vládní koalice pro Českou republiku a její občany.

Denně jsme při sledování televizního zpravodajství šokováni stále rostoucí agresivitou dětí a mládeže, úmyslným žhářstvím šílených jedinců, surovým přepadáváním bezbranných žen a starých lidí. Kritizujeme média za filmy plné násilí, pořádáme odborné semináře, jak zamezit kriminalitě mládeže. Ptáme se po příčinách. Tím, co jste však Sněmovně předložili, vzkazujete všem dnešním brutálním násilníkům, že podobné činy jsou vlastně legální, a dokonce jsou hodny obdivu. Naše mládež tak dostane opravdu hvězdné vzory pro své chování.

V preambuli tohoto zákona je mimo jiné řečeno, že Parlament České republiky vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu. Pominu neznalost předkladatelů, kteří nevědí, že zde nebyl komunismus, ale socialismus. Pozornost však zaslouží zmiňovaná hluboká lítost nad oběťmi. Zajímalo by mě, kdo vyjádří lítost nad nevinnými oběťmi režimu kapitalistického, nad oběťmi války, nad lidmi bez přístřeší, kteří umrzli na ulici, nad žebráky, kteří nemají z čeho žít, kdo vyjádří lítost nad statisíci propuštěnými z práce, nad lidmi pod hranicí chudoby, nad stále rostoucím počtem těch, kdo si ze sociálních a ekonomických důvodů sáhl na život. Ta vaše svoboda a demokracie je tady totiž pouze pro někoho, ne pro obyčejného člověka. Ten dnes může tak akorát svobodně umřít pod mostem nebo na ulici jen proto, že nemá peníze.

V kapitalistickém režimu denně dochází k porušování lidských práv, jako je právo na práci, na bydlení, na bezplatnou zdravotní péči, na bezplatné vzdělávání, na péči sociální. Na rozdíl od toho vámi tolik osočovaného socialismu, který dal lidem práci, dnes ji shání víc jak 700 tisíc lidí a další za ni nedostávají zaplaceno, socialismu, který dal lidem střechu nad hlavou, dnes jsou nájmy tak vysoké, že je nemohou utáhnout a lidé často končí na ulici, socialismu, který dal lidem bezplatnou zdravotní a preventivní péči, díky které byla zlikvidována tuberkulóza a dětská obrna, dnes pacienti platí u lékaře a v nemocnici, platí za léky. Za toho hrozného socialismu měli občané sociální jistoty, které v současnosti vystřídal strach z toho, co bude zítra. Strach z dluhových pastí, z bezcitných exekutorů.

V důvodové zprávě k návrhu zákona se praví, že - opět cituji - pojmy svoboda a demokracie byly v myslích občanů obsahově značně zdeformovány. Svoboda je zaměňována se sobectvím, demokracie bývá chápána bez odpovědnosti za společné dobro.

Vládní odpovědnost za to společné dobro je dnes vidět na každém kroku. Vyprávět by o ní mohli všichni, které dennodenně s vysokým stupněm arogance podvádíte. Odcházející lékaři i bezradní pacienti, sociální pracovníci, hasiči a policisté, zemědělci, mladé rodiny s dětmi i důchodci. Míry zodpovědnosti české vlády jsme svědky na každém jednání Sněmovny, kdy jakékoliv návrhy opozice vládní koalice odmítne. Voliči tak mohou vidět na vlastní oči, jak tyto strany naplňují své předvolební sliby, že všechny kroky budou průhledné a čisté, že jsou připraveni k diskusi. Mohou vidět jejich zodpovědnost, když poslanci koalice hlasují proti zařazení jakékoliv informace od členů vlády, ať už se týká aféry kolem ministrů Vondry a Bárty, nebo kritické situace ve zdravotnictví, jak tomu bylo dnes.

Předložený návrh zákona se zabývá i - cituji - formou protikomunistického odboje nebo odporu. Podle § 4 odst. 1 se jím rozumí ozbrojený nebo jiný srovnatelný boj vedený proti komunistickému režimu v Československu, provádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, převaděčství nebo překračování státních hranic za účelem účasti v protikomunistickém odboji, či jiné statečné činy. Konec citace.

Obsah tohoto paragrafu svědčí o naprosto zvrácených hodnotách předkladatelů. Ocenění by si totiž zasloužili úplně jiní lidé, a těmi jsou bývalí pohraničníci, kteří naše hranice bránili.

(Roste hluk v lavicích vládních poslanců.)

Státní hranice jsou vždy jednou z integrálních součástí suverenity každého státu. V době studené války nabývala ochrana státních hranic zvlášť velkého významu. A byli to právě pohraničníci, kteří měli zásluhu na tom, že některé provokace na státních hranicích nepřerostly v konfrontace (výkřiky z pravé strany sálu) širokého rozsahu a narušení míru. Byli to příslušníci pohraniční stráže, kdo zabezpečovali klid pro pokojný život a práci lidí nejen v pohraničí. A že neměli jednoduchou službu, o tom svědčí historické prameny z 50. let, kdy u narušitelů státní hranice byly nalezeny zbraně, samopaly, ruční granáty atd.

(Velký hluk na pravé straně sálu, poslanci křičí a skandovaně buší do lavic.)

Tak jste si zaplácali. (Pro velký hluk poslankyně nemůže hovořit.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, já vás poprosím, abychom nechali domluvit paní poslankyni, které bylo uděleno slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. K čemu byly určeny tyto prostředky, je známo. Hranici totiž přecházeli nejen ti, kdo se nesmířili s novým režimem, a agenti, ale také kriminálníci, kteří utíkali před trestem za spáchanou trestnou činnost na našem území. A proti pohraničníkům často zbraně používali. Ale to je vlastně podle vašeho myšlení správné.

V předloze uvádíte, že přijetí zákona je významné především pro současnou dospívající generaci, která by měla vědět, co se v naší zemi dělo, co a proč dělali rodiče a prarodiče. Budete se divit, ale s tím souhlasím. Ano, dospívající generace by měla vědět, co se v naší zemi dělo, co a proč dělali rodiče a prarodiče. Ale měla by vědět pravdu. O tu vám však v tomto zákoně nejde. Vy tuto pravdu účelově deformujete, politizujete a falšujete. Naoko bojujete proti terorismu, obsahem zákona ho legalizujete.

Na základě výše uvedeného je pro mě předložený návrh zákona nepřijatelný a také navrhuji jeho zamítnutí. Děkuji. (Potlesk z levé strany, bušení do lavic ze strany pravé.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Mám zde dvě žádosti o faktickou poznámku. Pan kolega Polčák byl první, poté pan kolega Jandák bude mít slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, já skutečně vnímám a doposud jsem vnímal debatu ze strany zástupců komunistické strany nad věcnými problémy tak, že uplatňovali konstruktivní připomínky, nicméně to, co tady skutečně teď předvádějí zástupci KSČM, je pro mě naprosto nepřijatelné.

Chtěl bych nyní požádat za klub TOP 09 a Starostové pana ministra vnitra, aby bez prodlení, pokud možno co nejdříve, projednala vláda návrh Senátu na pozastavení činnosti KSČM a aby tento návrh poslala k Nejvyššímu správnímu soudu. Co nejdříve!

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Polčákovi. Slovo má pan poslanec Jandák k faktické poznámce. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP