(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pan ministr má ještě prostor pro reakci. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Já bych doporučoval v této souvislosti, aby opravdu zákazníci se podívali pořádně na to, která společnost jim elektřinu dodává, protože samozřejmě se mohou objevovat případy pokusů o využití situace a stanovení ceny, která nemusí vůbec odpovídat nějakým podmínkám, které byly dohodnuty. V té chvíli bych doporučoval obracet se na Energetický regulační úřad, který prověří kalkulaci, která tuto cenu doprovází, a případně uvažujte o tom, jakého obchodníka, případně jakého dodavatele elektřiny si vyberete. Nicméně opravdu bude platit, že pokud si srovnáte u stejného dodavatele za stejných podmínek nárůst cen elektřiny, tak by to mělo vycházet v onom průměru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní, pane poslanče, můžete přednést svou interpelaci na ministra zemědělství Ivana Fuksu. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane místopředsedkyně.

Vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace se týká problematiky kompetencí Pozemkového fondu v souvislosti se zabezpečením výchovy a vzdělávání naší mladé generace, která je jistě pro nás pro všechny prioritou. Dopisem ze dne 13. 12. 2010 požádal Středočeský kraj Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod nemovitostí školního statku Pomněnice 1 v obci Benešov na katastrálním území Benešov u Prahy - převod budov i pozemků pro potřeby Vysoké odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov. Tyto pozemky i budovy jsou využívány pro výchovu a vzdělávání na této škole. Jedná se již o třetí aktualizovanou žádost Středočeského kraje týkající se těchto nemovitostí. První žádost byla zaslána Pozemkovému fondu České republiky 10. 4. 2003, druhá 11. 9. 2008 a poslední byla zaslána právě dne 13. 12. 2010. Dosud žádný pozemek ani budovy nebyly vydány. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov vzdělává 482 žáků a studentů v zemědělských oborech a školní statek je jediným zázemím praktického vyučování pro tuto školu.

Podle zákona č. 569/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v § 2 odst. 6 Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu 1, jsou-li potřebné pro činnost škol nebo školských zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Já se vás tedy ptám, pane ministře, proč v této věci Pozemkový fond nekoná, a žádám vás, pane ministře, abyste celou věc prověřil. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude odpovězeno písemně. Nyní musím říci, že jsme vyčerpali všechny přihlášky k ústním interpelacím na členy vlády a vyčerpali jsme také celý dnešní program, takže mám tu milou povinnost ukončit dnešní jednací den. Děkuji všem, kteří tu vydrželi až do této chvíle, i když většina už si ukončila jednací den dávno. Sejdeme se zde zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 17.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP