(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Tomáš Chalupa.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane poslanče a dlouholetý kolego. Já musím říci, že dotazy, které jste položil, se pokusím odpovědět odzadu.

Celková suma, kterou teď máme na celý program, včetně těch prostředků, které byly vyplaceny, je již zmíněných 19 miliard 656 milionů Kč. Částka, která již byla vyplacena na jednotlivé programy, to je zhruba těch 37 482 žádostí, v sobě obsahuje... částku... 9 miliard 437 - zhruba 2 miliardy. Já vám přesný údaj pošlu písemně, abych tady neříkal číslo, které mám zatím z dílčích tabulek a tady bych ho vysčítával. Pokud vám to nevadí, pošlu vám přesný údaj v písemné podobě.

Kolik máme k dispozici, to je ten zbytek.

Jaké jsou další zdroje. Jak jsem již zmínil, my stále ještě disponujeme částí emisních povolenek AAU v rámci Kjótského protokolu, které jsou předmětem naší nabídky na trhu pro velké kupce. Cena bohužel v tuto chvíli je nižší, než byla třeba před dvěma lety, z důvodu vstupu ostatních států na tento trh. Snažíme se je prodat. Předpokládáme, že zhruba v horizontu měsíce sdělíme výsledek další tranše, která je v tuto chvíli v jednání, o kterém nemohu podrobněji hovořit.

Co se týká nárokové záležitosti. Já jsem slyšel vyjádření bývalého pana ministra Bursíka v této věci. Musím říci, že osobně nezastávám názor, že se jedná o nárokovou záležitost. Nicméně jsem zvyklý, předpokládám stejně jako vy, si na takové věci nechávat vypracovat právní stanovisko. My jsme, tak jak jsem zmínil, asi před čtrnácti dny postoupili metodou, že jsme zpracovali společně s mými kolegy zhruba sto otázek, které jsou otázkami od těch triviálních, kolik je žádostí atd., po záležitosti typu nárokovosti nebo administrace jednotlivých žádostí. Proto jsem již v předchozí interpelaci vašeho pana kolegy odpověděl, že ve velmi krátkém čase předstoupíme a řekneme, jaká je situace. Jakmile budu mít právní stanoviska, protože součástí těch dotazů na právníky je i otázka nárokovosti, ale také další věci, tak vás s tím právním stanoviskem seznámím. Já ho zatím nemám, očekávám ho v horizontu týdne až deseti dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec Paroubek bude chtít ještě reagovat? Nebude.

Můžeme přistoupit k další interpelaci - pana poslance Václava Votavy na ministra Josefa Dobeše. Jenom připomínám, že pan ministr je omluven, takže vám odpoví písemně. Prosím, aby se připravil pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých letech byly účelové dotace pro podporu sportu rozdělovány přes Český svaz tělesné výchovy. Účelová dotace pro rok 2011 schválená ve státním rozpočtu ve výši 270 milionů Kč, což je mimochodem méně než v předchozích letech, se nyní rozděluje prostřednictvím MŠMT podle jisté metodiky. Já se přiznám, že i mně nepochopitelné. Ale nejen mně, i řadě sportovních svazů.

Jedním z takových svazů je i Svaz národní házené. Národní házená je ryze amatérský sport, kdy jediným placeným pracovníkem je sekretář svazu. V 71 oddílech je 7 970 hráčů, z toho je 2 228 dětí. Jestliže ještě v roce 2010 obdržel svaz cca 600 tisíc Kč, nyní od ministerstva dostává pouze 100 tisíc Kč. Přepočteno tedy na jednoho hráče - necelých 45 Kč. Absolutně nejméně ze všech sportů. Mám k dispozici tabulku rozdělení dotací mezi jednotlivé svazy. Nechci jmenovitě tady srovnávat podle poskytnutých prostředků, ale například svaz, který má více než dvě stovky hráčů a méně než sto žáků, dostane více než 1 600 Kč na hráče. Také dostane tedy 100 tisíc Kč. To je jasný nepoměr. Nebo se vám to, pane ministře, nezdá? Přitom dotace jsou využívány výhradně pro mládež.

Chtěl bych tedy od vás písemně, v čem je tato nerovnost, zdali tuto nerovnost lze nějak napravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací Ladislav Šincl, který bude interpelovat ministra Tomáše Chalupu. (Poznámka z pléna.) Pan poslanec se vzdal, můžeme přistoupit k další interpelaci.

Je to interpelace pana poslance Jana Látky na Radka Johna. Tady chci také upozornit, že pan ministr je omluven a že vám odpoví písemně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane omluvený ministře, i v této interpelaci bych se chtěl zabývat problematikou dobrovolných hasičů.

Další z problémů, které musí sbory dobrovolných hasičů řešit, je časová náročnost. Hasiči, kteří nevykonávají služby v jednotce jako své povolání, jedná se především o JPO 2, mají často problém se zaměstnavatelem, který nechce akceptovat jejich služby. V některých zemích zaměstnavatele stát motivuje různými daňovými výhodami. V Rakousku mají například zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají hasiče, daňové i jiné výhody. Z těchto důvodů je pak pro ně zajímavé hasiče zaměstnávat ve svých firmách. U nás by se tento problém dal řešit alespoň slevou na dani. Pokud mohou mít výhody i zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotně postižené, což jim umožňuje zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmu, § 35, což považuji za správné, mohli by mít výhodu i zaměstnavatelé dobrovolných hasičů, alespoň těch, kteří slouží ve výjezdových jednotkách. Hodně bychom tím dobrovolným hasičům pomohli.

Dokažte, prosím, pane ministře, že tato vláda dokáže kromě škrtů udělat i něco pro lidi. Jsem přesvědčen o tom, že právě hasiči si to velmi zaslouží. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Antonínu Seďovi, který se obrací ve své interpelaci na ministra dopravy Víta Bártu. Prosím, máte slovo. (Otázka pana poslance Sedi.) Pan ministr není, je omluven. Nicméně zde není.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený nepřítomný pane ministře, podle sdělovacích prostředků zaměstnáváte jako poradce bývalého eurokomisaře Pavla Teličku, který má mít měsíční příjem vyšší, než je plat ministra. Údajně pan Telička nemá s Ministerstvem dopravy smlouvu, ta je sepsána na služby se společností BXL Consulting. Pokud srovnáme výši odměny vašeho poradce s odměnami poradců jiných ministrů, pak tato odměna je na české poměry dost vysoká.

Vážený pane ministře, údajně rady pana Teličky souvisejí s dopravní politikou, zejména s úsilím o získání evropských dotací na dopravní stavby, které mají být realizovány do roku 2013. Přesto váš poradce i vaše ministerstvo výrazně mlží, za jaké služby vynakládá 1 717 100 Kč ročně.

Pane ministře, co konkrétně pro vás zajišťuje poradce Telička, jeho společnost BXL Consulting? Jste členem vlády a politické strany, která si dala do vínku boj proti korupci a transparentnost veřejných zakázek. Proto se vás ptám: zveřejníte smlouvu mezi vaším ministerstvem a touto společností?

Politická strana Věci veřejné před volbami získala 6 milionů Kč od podnikatele Zdeňka Bakaly. Je zajímavé, že společnost BXL Consulting radí nejen vám, ale i panu Bakalovi. Pane ministře, je to opravdu náhoda, a nemyslíte si, že vaše spolupráce s poradcem Teličkou není střetem zájmů? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude vám odpovězeno písemně.

Nyní dávám slovo panu poslanci Látkovi, který přednese interpelaci na ministra školství Josefa Dobeše, také třeba předvede něco. Pan ministr je nicméně omluven a odpoví vám písemně.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, nepředvedu.

Vážený pane omluvený ministře, co si myslet o novinových titulcích - NKÚ podal řadu trestních oznámení kvůli lyžařskému šampionátu, Přípravy šampionátu v Liberci prověří i antimonopolní úřad, Práce zaplaceny, ale ne provedeny, Chybné údaje pro vládu. Podotýkám, že výše uvedené se týká využívání prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých v souvislosti s pořádáním mistrovství v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice.

Šéf NKÚ podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle něj byla naplněna skutková podstata několika trestných činů. Trestní oznámení podal NKÚ na neznámého pachatele kvůli postupu města Liberce a Technické univerzity v Liberci při přípravě sportovišť pro šampionát, týkající se možného podvodu, úvěrového podvodu, porušení pravidel hospodářského styku a porušování pravidel při správě cizího majetku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP