(15.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Doplňující otázku chce ještě pan poslanec a místopředseda Luboš Zaorálek položit, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže vy říkáte, pane ministře, že to v této chvíli neřídíte. Nicméně je to rodinná firma, vy jste ji předal synovi a o těch zakázkách se rozhodovalo v době, kdy jste ministrem byl. Takže já říkám, a to by bylo dobré, to je podstata mé interpelace, na to se ptám, já říkám: Podezření existuje, že v době, kdy jste byl ministrem, se rozhodovalo. A jsou tady pochyby. I veřejně se řeklo, že informace o tom, proč některé firmy neuspěly, že to prostě bylo proto, že měly příliš nízkou cenu. To je podivný argument. Takže tady by bylo třeba tyto pochybnosti rozptýlit.

Já jsem to také pochopil tak, když jste říkal, že vaše firma měla pouze 10procentní podíl z veřejných zakázek, že po těchto úspěších zřejmě tato vaše rodinná firma podíl výrazně zvýšila. Takže to připomíná historii už ministra pana Řebíčka, který takto, jeho firma, kterou také takto předal, tak potom získávala postupně stále větší zakázky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, čas.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže říkám, zveřejnění dokumentace je způsob, jak rozptýlit pochyby. Rozhodovalo se v době, kdy už jste ministrem byl.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Tak ještě jednou. V době, kdy jsem se stal ministrem, to znamená v půlce července, jsem měsíc firmu předával, od půlky srpna prohlašuji, že jsem žádný řídící vliv na firmu PHAR SERVICE nevyvíjel.

Co se týče vaší druhé poznámky o zvýšení obratu, já jsem říkal, že těch 10 % představovalo zhruba 2008, 2009, 2010, ten objem veřejných zakázek se pohyboval řádově kolem 10 %, plus minus nějaká desetinka. A ta zakázka 160 mil. je fakticky 29 mil. paušální sazby ročně na dobu čtyř let s opcí, pokud by se tam vyskytla nějaká větší oprava havarijního charakteru, tak do osmi milionů, způsobem ocenění, který je definován, tak je tam možnost osmimilionové opce. Takže ono to v ročním obratu samozřejmě takové navýšení nedělá.

A do té zakázky se PHAR SERVICE přihlásil v době, kdy jsem neměl tušení, že se stanu ministrem. Takže bych prosil, aby nějaké přirovnávání k tomu, že za mého působení na ministerstvu vzrostl firmě PHAR SERVICE obrat, aby skutečně nebylo takto interpretováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, tím končím tuto interpelaci a zvu pana poslance Jana Látku, který se obrací se svou interpelací na ministra vnitra Radka Johna. Prosím.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte, abych nejprve citoval:

"Dobrý den, pane Látko, jsem váš soused v Domažlicích. V noci z 24. na 25. 12. mne vykradli. Na policii mi řekli, že v obvodě je pět aut, z toho jeden Volkswagen Transporter, mají limit na pohonné hmoty 8000 za měsíc. Jinak v posilovně mi řekl jiný policista, tentokrát dopravní, že mají limit 30 kilometrů na den a musejí jezdit aspoň ve třech lidech. To je bordel, hlavně že stát požaduje od nás platiti daně! Mohl byste dát, prosím, interpelaci na ministra vnitra pana Johna s dotazem, jak si bezpečnost v České republice představuje?"

Takže vážený pane ministře, rozsáhlými škrty v resortu vnitra byl dán jasný vzkaz, že bezpečnost země není prioritou této vlády. Plošné krácení peněz na platy, vybavení a modernizaci techniky, na policisty a nakonec i hasiče akceschopnost bezpečnostních složek výrazně omezí. Drastické a nesystémové snížení potřebných výdajů směřuje nejen k šetření výdajů státu, ale doslova o řízenou likvidaci. Snížení platů policistů a zhoršení služebních podmínek bude znamenat nejen odchod zkušených profesionálů, ale i nárůst výdajů na výsluhy. Ti, kteří zůstanou, budou přetíženi prací za chybějící kolegy. A řada z nich bude demotivovaná. Takové razantní změny musí mít nutně reálný dopad na kvalitu provozu Policie České republiky.

Poraďte mi, prosím, pane ministře, jak reagovat na podobné reakce našich občanů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Václav Votava, který se obrací také na pana ministra vnitra Radka Johna.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, nevím, zdali si plně uvědomujete, v jakém zoufalém stavu se nachází naše policie. Rozpočet policie na rok 2011 byl radikálně seškrtán. Provozní výdaje o 38 %, investiční výdaje jsou de facto pozastaveny zcela. Na obvodech nemají topit, větrat, pokud možno ani svítit. Hlídka z obvodu smí v noci najezdit autem pouze 25 kilometrů. Tam, kde dříve v hlídkové službě byla v provozu tři auta a mohla najezdit až 300 kilometrů za 12 hodin, tak teď má obvod jeden vůz s limitem 50 kilometrů. Tristní stav, že? Doporučuje se chodit pěšky nebo jezdit tramvají. Dokonce i došlo k situaci, kdy policisté zadrželi zloděje a vezli ho na služebnu tramvají. To je realita, pane ministře. Tak vám ji vylíčí jistě sami policisté, pokud nebudou mít strach, že za to ponesou následky.

Kvůli rapidnímu snížení mezd v reálu o 15 až 18 %, kdy původní slib byl kolem 6 %, odcházejí délesloužící zkušení policisté a opravdoví odborníci. A nejsou to jistě všichni lemplové, kteří chrápou ve službě, kterých se potřebujete zbavit, tak jak jste někdy uvedl. Na jejich místa přicházejí nezkušení policisté, byť vysokoškolsky vzdělaní, kteří ale nikdy nesloužili v terénu, na ulici, nemají praktické zkušenosti z výkonu služby.

Pane ministře, to je destrukce policie. Tento stav ohrožuje vnitřní bezpečnost státu, bezpečnost našich občanů. Jste ministrem, který ztratil důvěru policistů, ale ztrácí ji i ve veřejnosti. Není čas se nad tím zamyslet a raději to trápení z vaší strany ukončit?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S další interpelací vystoupí pan poslanec Ladislav Šincl, obrací se na ministra Tomáše Chalupu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, jelikož jde o velice palčivý problém, dovolte mi se vrátit opět k tématu problému životního prostředí v Moravskoslezském kraji, které jste projednával v pondělí 7. února s vedením města Ostravy a kraje.

Na váš postoj k urychlení přijetí nového zákona o ochraně ovzduší jsem se vás již ptal. Jelikož tam sám bydlím a tato věc mě osobně zajímá a dotýká se nejenom mě, ale celé mé rodiny, jenom chci poznamenat, že jelikož znečištění životního prostředí v Moravskoslezském kraji je velký problém a způsobuje velké negativní dopady a také proto, že jsem na tomto setkání nebyl, chtěl jsem vás požádat, abyste se vyjádřil k vašemu příslibu týkajícímu se vytvoření dotačního titulu například v rámci operačního programu Životní prostředí na příspěvek postiženým městům v oblasti se zhoršenou kvalitu ovzduší na intenzifikaci čištění komunikací od prachu. A potom k podpoře ekologického vytápění domácností, například podpora výstavby tepelných čerpadel. Možná že pro inspiraci by mohl sloužit program Zelená úsporám, tzv. oblast C.

V té souvislosti bych chtěl ještě poznamenat, že moje další interpelace, která se týká programu Zelená úsporám, již byla odpovězena jinému kolegovi, tak té se vzdávám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Tomáš Chalupa.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji vám, pane poslanče, za tento váš dotaz doplňující k té záležitosti. Musím zopakovat to, co jsem říkal již v Ostravě, že byla vyhlášena samostatná výzva pro Moravskoslezský kraj, na té se nic nemění. Je v ní určena částka 4 miliardy korun právě pro Moravskoslezský kraj a žádosti mohou být podávány do konce května letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP