(15.10 hodin)
(pokračuje Petrů)

V současné době ovšem stále nikdo nedokáže přesně říci, kdy se žádosti o dotace na zateplení znovu rozběhnou. Na oficiálních stránkách se pouze dozvídáme, že vzhledem ke stále probíhající kontrole žádostí nebude program otevřen 1. února, což bylo bezezbytku splněno, nikde však není uveden žádný nový termín, kdy bude program znovu obnoven.

Vážený pane ministře, co se děje v programu Zelená úsporám? Kdy bude obnoven? Jak to bude s penězi na nové žádosti o dotace? Jaká bude jejich výše? A podstatná otázka - jak relevantní je úvaha o ukončení programu Zelená úsporám? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Než odpoví pan ministr, tak vás seznámím s další došlou omluvou a je to omluva ministra Víta Bárty, který se omlouvá dnes do 17 hodin z pracovních důvodů.

Nyní vystoupí pan ministr Chalupa. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, děkuji za dotaz, který jste položil. Musím potvrdit, že i já jsem bombardován takřka denně na všech místech otázkou, jak je to s programem Zelená úsporám. A protože za tu dobu se vytvořilo tolik různých fám a spekulací, tak je dobré některé z nich uvést na pravou míru.

Za prvé musím říct, že nikdo nemá zájem program bořit. Jde o to, abychom dotáhli ty žádosti, které byly podány. V tuto chvíli je v administraci 77 356 žádostí, to je tedy to celé číslo podaných žádostí, plus 1 144 jsou žádosti, které podával veřejný sektor v rámci veřejných budov. Schváleno je, jak jste správně říkal, 37 483 a v procesu rozhodování v různých stupních je 39 874 žádostí. To je údaj, který je k 8. 2., protože údaje se stále upřesňují, docházejí i ze sběrných míst na bankách.

Jakým způsobem to bude dál a kolik je peněz. My v tuto chvíli pro těchto 77 356 žádostí máme akumulovanou částku ve výši 19 656 mil. korun, z níž část už byla vyplacena, část se vyplácí v těch zmíněných 37 483. My se snažíme, tak jak to jde, dosáhnout dalšího prodeje povolenek, tak aby se ta částka ještě zvýšila. V tuto chvíli jsou ve stavu jednání, která by mohla přinést určitou dílčí pozitivní informaci z hlediska objemu prostředků, ale pokud se na mě nebudete zlobit, tak bych nechtěl předjímat, ale snažíme se tu částku, tak jak to jde, navýšit.

Otázka, kterou kladete k částce těch vyhodnocených žádostí, protože my máme těch zhruba 39 tis. žádostí rozděleno do kategorie před schválením, tj. 17 338 žádostí, před realizací, těch je 3 341, žádosti pozastavené před schválením z důvodů nějakých problémů - 908, a pak to jsou žádosti pozastavené po schválení fondu, těch je 470, a pak to jsou ty rozpracované žádosti, zhruba 18 tis. Naší ambicí je rozhodnout co nejrychleji o tom, jakým způsobem uspokojit všechny žádosti, které splní podmínky. Já bych velmi rád v horizontu několika týdnů, spíše méně než týdnů, řekl, jakým způsobem je možné přijmout řešení, kolik reálně splňují ty žádosti peněz, protože jedna věc je požadovaná částka, kterou v žádostech napíšou, a druhá po zpracování žádosti částka, na kterou si reálně při splnění podmínek mohou sáhnout, ta je logicky nižší, než to maximum, které každý žadatel požaduje.

Já v tuto chvíli nechci přispívat ke spekulacím šířícím se kolem nás, které říkají, kolik je přebytek žádostí, ten objem, protože to nikomu nepřispívá a přinese to jenom nervozitu. Pravda je, že zkrátka objem, aritmetický součet těch žádostí, jejich požadované částky je zkrátka větší než částka těch necelých 20 mld. My budeme hledat řešení, a představím ho velmi brzy, které bude o tom, jakým způsobem uspokojit žadatele způsobem, který bude co nejspravedlivější a který přinese co nejrychlejší posun kupředu.

Druhou záležitostí, na kterou jsem dotazován, je spuštění nějaké další vlny, nabírání dalších žádostí, na to jste se asi také ptal. A v tuhle chvíli musím říct - a říkal jsem to mnohým kolegům tady ve Sněmovně, kteří se na to ptali - já v tuhle chvíli neumím nikomu slíbit, v jakém konkrétním čase to bude. Kdybych to udělal, bylo by to z mé strany neseriózní. Udělám všechno pro to, abychom nejdřív, co nejrychleji vypořádali ty již podané žádosti, aby se na ně dostaly co nejrychleji finanční prostředky a bylo to co nejrychleji zadministrováno tak, aby program mohl běžet. Na základě toho se pak budeme bavit o tom, jaká je reálná schopnost prodat na trhu zbývající povolenky v ceně, která je zkrátka dnes už jiná, než byla třeba před dvěma lety v souvislosti se vstupem zemí, které dřív nebyly na trhu, Pobaltí nebo také země bývalého Sovětského svazu. A na základě toho potom říci, kolik máme finančních prostředků a jestli na celý program, nebo na jeho část, na kterou by bylo možné program spustit dál. Nechci teď dávat jakékoli falešné sliby, kdybych řekl, že to bude za tři měsíce, za dva, za pět, protože bych sliboval něco, za co teď nemohu dát ruku do ohně. Nezlobte se, ale nebylo by to seriózní.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Ptám se - ano, vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Petrů: Nebude to ani ta otázka jako spíš prosba, aby tyto údaje, které byly poměrně zajímavé, byly uvedeny na internetových stránkách, protože veřejnost očekává, že bude průběžně informována.

A snad poslední opravdu jenom malá otázka, vy jste na ni neodpověděl. Neuvažujete se zrušením programu? Lidé se na to ptají, chtějí to slyšet, bylo by vhodné i toto zveřejnit, že mohou počítat, že program půjde dál, neví se sice, v jakém objemu, ale nepočítá se s jeho zrušením a možná se ještě spustí podle možností, které budou.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Přece jen doplňující otázka byla. Já si jen dovolím k tomu doplnit, že jednací řád zná právě limity jeden a dvě minuty na doplňující otázku a doplňující odpověď, proto to tady vždycky tak často říkám. Prosím, pan ministr doplní svou odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Teď nevím, jestli jsem neudělal něco proti jednacímu řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ne, vy jste udělal všechno naprosto v pořádku.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji pěkně. Já myslím, že jsem to řekl, pane poslanče, jasně. Čísla jsem dostal k datu 8. února. My zveřejníme přesný údaj po prověření všech žádostí, po jejich zkontrolování. Potom, co zjistíme, jestli splňují, nebo nesplňují, zjistíme, jaký je reálný objem prostředků, o kolik je převis, pokud je, jakým způsobem zajistit jeho financování. A na základě toho logicky krok dva - jak pokračovat s programem dál. Ale ta první část je klíčová a bez odpovědi na část jedna nemůžeme férově odpovědět na část dva.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Šincl. Interpelaci směřuje též na pana ministra Chalupu.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane ministře, v pondělí 7. února jste navštívil Moravskoslezský kraj a setkal jste se zde s vedením města Ostravy a kraje. Hlavním tématem tohoto setkání byl dlouhodobě nejtíživější problém životního prostředí v Ostravě, kterým je kvalita ovzduší. Při tomto setkání jste informoval zdejší představitele o tom, že vaše ministerstvo velice pilně pracuje na materiálu, který bude obsahovat opatření pro zlepšení stavu ovzduší ve městě Ostravě a okolním regionu. Vedení kraje vás požádalo o podporu a spolupráci při prosazení urychlení přijetí nového zákona o ochraně ovzduší, který bude obsahovat zpřísnění podmínek pro provoz všech stacionárních zdrojů, které znečišťují ovzduší na základě překročení imisních limitů, řešení problematiky lokálních topenišť, realokace poplatků odváděných do Státního fondu životního prostředí České republiky za znečišťování ovzduší zpět do našeho kraje.

Druhý den v úterý byl vašimi koaličními poslanci stažen návrh novely zákona o ochraně ovzduší.

Jelikož zdejší znečištěné ovzduší zkracuje délku zdejším obyvatelům hodně a zvyšuje celkovou nemocnost a úmrtnost, způsobuje onemocnění srdce a cév a další vážné nemoci, dotazuji se vás, zdali se osobně zasadíte např. o avizované zrušení zpoplatnění ostravského úseku dálnice D1, kdy bude předložena vámi slibovaná novela nebo zákon o ochraně ovzduší a jestli náhodou nevíte, proč byl v úterý stažen návrh poslanecké novely zákona o ochraně ovzduší. Totiž něco jsem slyšel, že si to přál Mittal, a to je pro mě neuvěřitelné, snad to není pravda.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: A snad je pravdou, že pan ministr Chalupa na vaši interpelaci odpoví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP