(15.00 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Pokud jde o zmíněný článek uveřejněný v periodiku Moravské hospodářství, tak bych chtěl zdůraznit, že nereflektuje reálnou situaci. A vůbec ne na Ministerstvu průmyslu a obchodu. V článku se tvrdilo, že v lokalitě Blahutovice bude postaven v roce 2025 demonstrační rychlý množivý reaktor Allegro o výkonu zhruba 500 megawattů. Dovoluji si informovat, že projekt evropského množivého jaderného reaktoru Allegro je pouze ve stadiu počátečních příprav, přičemž jeho cílem je zatím určit, zda tento typ reaktoru vůbec může být alternativou k sodíkovému rychlému reaktoru, a doposud není vůbec rozhodnuto, bude-li ve střední Evropě nebo někde jinde testován. V současné době není vyřešena ani technologie chlazení héliem, ani kvalifikace vhodných materiálů. A už vůbec zatím není vyřešeno jeho financování.

Jinými slovy chci říci, že článek v periodiku Moravské hospodářství se nezakládá na reálné skutečnosti na Ministerstvu průmyslu a obchodu a že občané Blahutovic z reaktoru Allegro nemusí mít v nejbližších 50 letech určitě žádné obavy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku? Nepřeje. Děkuji pěkně.

Přistoupíme k další interpelaci, kterou podá pan poslanec Grospič na ministra Radka Johna. Pan ministr je omluven. Já ještě jednou pro pořádek a pro přehlednost přečtu omluvené ministry. Jsou to pánové Dobeš, Heger, Schwarzenberg, Vondra, Pospíšil, Fuksa a John.

Prosím, pane poslanče Grospiči, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych se zeptal pana ministra vnitra na problematiku, která se týká provozu prádelny Dočista, která zabezpečuje v Kolíně praní prádla pro Policii ČR a služby Ministerstva vnitra. Tato smlouva mezi Ministerstvem vnitra a touto prádelnou končí 31. března letošního roku. Do této doby nebylo rozhodnuto o dalším zabezpečení těchto služeb pro Policii ČR a Ministerstvo vnitra a vyvozuje to stav právní nejistoty nejen pro Policii ČR ve vztahu k zabezpečování těchto služeb, ale také pro zaměstnance této prádelny, kteří nevědí, zda se nedostanou do situace ekonomické nejistoty, zda s nimi bude dále počítáno jako se zaměstnanci této prádelny, či zda přijdou o svá pracovní místa a budou si muset hledat uplatnění jinde na trhu práce.

Ptám se vás tedy, pane ministře, jak bude dále zabezpečována služba pro Ministerstvo vnitra a Policii ČR z hlediska praní prádla, které měsíčně obnáší téměř 60 tun prádla, jak bude dále postupováno a jaký je záměr Ministerstva vnitra s objednáváním těchto služeb u firmy Dočista v Kolíně.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa - na pana ministra Alexandra Vondru. Pana poslance Seďu nevidím, přistoupíme tudíž k projednávání další interpelace.

Další interpelací je interpelace pana poslance Ivana Ohlídala na ministra Jaromíra Drábka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, minulý týden jsem vás interpeloval ve věci týkající se veřejně prospěšných prací ve spojitosti s instrukcí, kterou vydalo vaše ministerstvo a která komplikovala situaci v těchto veřejně prospěšných pracích. Tato instrukce byla stažena a za to vám chci poděkovat.

Dnešní interpelací bych si všiml jiné záležitosti spojené s veřejně prospěšnými pracemi. Jak jsem zjistil, na úřady práce v jednotlivých okresech přišly informace, že na tento rok, tedy na rok 2011, budou výrazně zkráceny finanční prostředky právě na financování tohoto významného institutu. V některých okresech údajně ten pokles ve srovnání s minulým rokem je až na 20 nebo 30 %, což je velmi prudký a významný pokles. Mě tato skutečnost překvapila, protože v období vysoké nezaměstnanosti je tento institut velmi prospěšný a je velmi užitečný, a to nejen pro nezaměstnané občany, ale také pro obce, ve kterých potom v rámci tohoto institutu pracují.

Já bych chtěl, pane ministře, kdybyste tuto skutečnost vysvětlil a kdybyste ji případně také zdůvodnil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Další interpelací je interpelace pana poslance Jiřího Petrů. (Námitky.) Já se vám omlouvám, na interpelaci pana poslance Ohlídala odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Paní předsedající, pane poslanče, musím opět poděkovat za velmi věcnou interpelaci. Já k tomu uvedu čísla, která by měla ujistit, že i v letošním roce jsou prostředky, které jsou vyčleněny na veřejně prospěšné práce, dostatečné.

Ve státním rozpočtu je totiž na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, to znamená i na veřejně prospěšné práce, vyčleněna částka přibližně 1,4 miliardy korun, to jsou tedy ty národní prostředky, a to je přibližně stejná částka jako v loňském roce. Navíc jsou veřejně prospěšné práce financovány i z prostředků Evropského sociálního fondu a vzhledem k tomu, že v říjnu 2010 došlo k navýšení těchto prostředků o 240 milionů korun a tyto prostředky lze čerpat až do června 2011, tak by skutečně neměl být žádný problém s objemem čerpaných peněz. Předpokládáme, že i pro druhé pololetí roku 2011 dojde k navýšení potřebných prostředků tak, aby bylo možné tento sektor aktivní politiky zaměstnanosti velmi důsledně využívat.

Kdyby však byly jakékoliv konkrétní poznatky, že v některém regionu ty prostředky jsou nedostatečné, tak prosím o upozornění. Ale ten celkový objem prostředků je skutečně dostatečný.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku, prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za vysvětlení, pane ministře. Já jsem z okresu Hodonín a právě v tomto okresu ta situace měla nastat v tom smyslu, jak jsem se vyjádřil. To znamená, že tam mělo údajně dojít ke snížení těchto prostředků na financování tohoto institutu ze státního rozpočtu.

Ještě bych si dovolil doplňující otázku: To znamená, že ze státního rozpočtu nebude snížena částka týkající se veřejně prospěšných prací, anebo to nesnížení, jak jste ho formuloval, je dáno součtem prostředků ze státního rozpočtu a z těch evropských peněz?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za to konkrétní upřesnění. Já samozřejmě situaci v konkrétním regionu prověřím.

Co se týká objemu těch prostředků, nedošlo ke snížení státního rozpočtu v této části, to znamená plánovaných výdajů ze státního rozpočtu. Co se týká evropských peněz, tak jak jsem říkal, máme v tuto chvíli dostatek financí do poloviny roku a na základě skutečného čerpání potom budeme předkládat případně úpravu prostředků na druhé pololetí letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů s interpelací na ministra Tomáše Chalupu. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, jedním z velmi frekventovaných témat návštěvníků v mé regionální kanceláři je Zelená úsporám, čili program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energií v rodinných a bytových domech. Ze 75 tisíc žádostí, které přišly do programu, je zatím 37 tisíc schváleno. Žadatelé, kteří chtějí tento program využít, jsou však nyní ve velké nejistotě. Nejprve byl program na konci října loňského roku pozastaven s tím, že bude znovu spuštěn na začátku roku 2011. Již dříve bylo avizováno, že v březnu 2011 bude vyplaceno 5,7 miliardy Kč pro 17 tisíc žádostí schválených na podzim roku 2010. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP