(14.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

Jak již jsem uvedl, k tomuto nehoráznému plýtvání státními prostředky došlo pod přímým vedením ministra Alexandra Vondry, který měl v Topolánkově vládě jako místopředseda vlády průběh českého předsednictví na starosti a vedl sekci pro předsednictví. Z tohoto důvodu byl v úterý 1. 2. při projednávání programu navržen do programu Poslanecké sněmovny bod pod názvem Zpráva předsedy vlády o nákladech na evropské předsednictví, včetně podpisu Alexandra Vondry pod náklady na audiovizuální zabezpečení předsednictví. Bohužel jste vy a vaši koaliční kolegové svým hlasováním znemožnili přijetí tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny.

Myslím, že bychom si my poslanci zasloužili od vás vědět, jak to opravdu myslíte s předraženými státními zakázkami a heslem, které jste hlásal před volbami na billboardech po celé zemi, kde jste slibovat, že nebudete tolerovat korupci ve vládě. Z tohoto důvodu se vás dotazuji, proč jste vy svým hlasováním neumožnil přijetí tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. A za druhé, znamená to snad, že jste své sliby na billboardech nemyslel vážně? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším poslancem, který podá interpelaci, bude pan poslanec Váňa, připraví se pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, musím říci, že bych se skoro zalekl, kdybych vás tady uviděl, protože vy skutečně vynikáte tím, že naprosto házíte přes palubu opozici. My si tady cosi vykládáme do prázdných lavic. Musím říct, že to je trapné a je to ostudné.

Co se týče vašeho místopředsedy vlády Alexandra Vondry. Víte, pane premiére, ono to je tak trochu o celé té vaší vládě. Normální soudný člověk by zkrátka sbalil kufry a jako chlap by odešel středem. Váš druhý, třetí muž, místopředseda vlády, je jak malý hoch, kterému kradou na pískovišti bábovičky. A ještě bije po hlavě své kamarády, ještě lže, ještě podvádí, ještě to na ně svádí. Není to rovný člověk, který by se k problému postavil jako chlap, který by uměl přiznat vinu a který by dokázal odejít.

Pane místopředsedo, pardon, pane premiére, váš místopředseda tím hází černou kaňku na vás osobně - a já se divím, že vám to nevadí. Na vaši ODS - a já se divím, že vám to nevadí. Ale bohužel hází černou kaňku na celou Českou republiku - a to mě štve, to mně je líto. A já se vás ptám, kdy přimějete vašeho druhého či třetího muže ve vládě, místopředsedu Vondru, aby už se safra začal chovat jako chlap a odešel středem? (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Další vystoupí pan poslanec Jiří Petrů a připraví se opět pan poslanec Miroslav Váňa. Prosím, pane poslanče Petrů.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vážený pane premiére, vaše vláda se sama nazvala vládou rozpočtové odpovědnosti a protikorupční. Má interpelace se proto týká jednoho z předpokladů, který je třeba změnit, pakliže má toto tvrzení vzbudit alespoň zdání, že je míněno vážně. Tím předpokladem je průhledný trh a průhledné veřejné zakázky.

Paradoxně vaše vláda jako svůj první zákon prosadila pravidlo, že se anonymní firmy mohou zúčastnit veřejných zakázek a nemusí přitom ani zveřejnit svou vlastnickou strukturu. Neúčinným se tak stává zákon o střetu zájmů. Není možné dokázat, že zakázku získá politik či úředník, který rozhodoval, kdo ji dostane.

Podobně je tomu u zákona o praní špinavých peněz. Listinnými akciemi na doručitele se dají převádět obrovské miliardové částky absolutně bez možnosti to registrovat. V poslední době se ve veřejnosti hovoří především o neprůhlednosti vlastníků firem provozujících fotovoltaické elektrárny a spojitosti s některými politiky.

V mnoha státech nejsou povoleny akcie na majitele vůbec. Akcie na majitele v listinné podobě nejsou povoleny ani v jednom ze sousedních států. V některých státech jsou akcie na majitele v listinné podobě povoleny s podmínkou registrace jejich majitelů. Akcie na majitele v listinné podobě bez omezení jsou povoleny pouze ve třech státech, a to v Česku, na Marshallových ostrovech v Mikronésii a v Republice Nauru v Oceánii.

Myslíte, že tento stav je normální, že jste na správné cestě v boji proti korupci a proti zabránění daňových úniků? Jaká konkrétní opatření hodláte prosadit k zamezení dańových úniků? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Miroslav Váňa a připraví se pan Ladislav Šincl.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, tato interpelace je na téma práce vlády. Pro koho tato vláda pracuje, v čí prospěch pracuje a komu tato vláda slouží. Já chci podotknout, že tato vláda pracuje pro 5 % nejbohatších elit. Tato vláda však nepracuje ve prospěch veřejnosti, ve prospěch statisíců domácností, statisíců rodin. Tato vláda nepracuje ve prospěch důchodců, nepracuje ve prospěch invalidů, zdravotně postižených, tato vláda nepracuje ve prospěch celé mladé generace.

Daňovou politikou, kterou vaše vláda zavádí, doslova obracíte rodinám kapsy naruby. Šidíte důchodce, šidíte celou mladou generaci a vyrábíte novou a další armádu nezaměstnaných.

A já se vás ptám, proč, pane premiére, nepřistoupíte k tomu, co je standardní ve většině evropských zemí, a to je vyšší míra zdanění těch bohatších. To je progresivní zdanění. To by přivedlo do příjmů rozpočtu plus 5 miliard. Ptám s vás, proč nevrátíte daně na evropský standard, pane premiére. To by přivedlo do rozpočtu dalších plus 10 miliard - a to hned máme navíc 15 miliard. Proč vy ubližujete matkám samoživitelkám, vícepočetným rodinám, důchodcům, postiženým, nemocným, bezmocným, proč všem velmi výrazně snižujete jejich příjmy? To, pane premiére, není slušné, to není fér, to širokým masám ubližuje. Vy je uvrhujete do bídy a do chudoby.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Čas, pane poslanče, děkuji.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pane premiére, kdy zavedete vyšší míru zdanění?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Než přistoupí se svojí další interpelací pan poslanec Ladislav Šincl, chci vás seznámit s tím, že od 16 hodin se z důvodu neodkladných pracovních záležitostí omlouvá pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Pane poslanče Šincle, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Jelikož pan nepřítomný premiér je na služební cestě, myslím si, že by nebylo z mé strany správné, abych tady říkal něco do prázdna a čekal na odpověď nějakého jeho poradce. Tak proto si svoji interpelaci schovám až na dobu, doufám, že ta doba někdy přijde, kdy pan premiér se osobně dostaví na interpelace a nebude to neustále takto opakováno. A nechci také ubírat čas jiným mým kolegům, kteří se chystají na interpelace. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Vystoupí pan poslanec Jan Látka s interpelací na pana premiéra. Konstatuji, že zbývá pět interpelací na pana premiéra, poté přistoupíme k interpelacím na členy vlády.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, v této interpelaci bych se chtěl zabývat problematikou dobrovolných hasičů. Další z problémů, které musí sbory dobrovolných hasičů řešit, je časová náročnost. Hasiči, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání, jedná se především o JPO 2, často mají problém se zaměstnavatelem, který nechce akceptovat jejich služby. V některých zemích zaměstnavatele stát motivuje různými daňovými výhodami. V Rakousku mají např. zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají hasiče, daňové i jiné výhody. Z těchto důvodů je pak pro ně zajímavé hasiče zaměstnávat ve svých firmách.

U nás je to problém. Dal by se řešit slevou na daních. Pokud mohou mít výhodu zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotně postižené dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 35, což považuji za správné, mohli by mít výhodu i zaměstnavatelé dobrovolných hasičů. Alespoň pak těch, kteří slouží ve výjezdových jednotkách. Hodně bychom tím dobrovolným hasičům pomohli.

Dokažte, prosím, pane premiére, že tato vláda dokáže kromě škrtů udělat i něco pro lidi. Jsem přesvědčen o tom, že právě hasiči si to velmi zaslouží. Děkuji.
Přihlásit/registrovat se do ISP