(9.30 hodin)

 

Poslanec Jan Klán: Dobrý den, dámy a pánové. Já se chci jenom zeptat, pane předsedající, jestli nevíte, kdo je pověřen zastupováním vlády. Protože tady opravdu nikdo není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je správná námitka.

 

Poslanec Jan Klán: Jen mám takovou technickou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. (Na žádost se předchozí řečník představuje na mikrofon - poslanec Klán.) Totéž chtěl pan poslanec Krátký, nebo má jinou připomínku?

 

Poslanec Jiří Krátký: Jinými slovy zopakuji - máme ještě vůbec vládu? (Smích.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušuji jednání na pět minut. (Námitky.) Kvůli tomu, že podle mě opravdu bez zástupce vlády si nedovedu představit, že tady budeme písemně interpelovat. Bez jakéhokoliv zástupce vlády. To je nemožné podle mě. Takže přerušuji na pět minut, pak budeme pokračovat v projednávání této interpelace.

 

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin. Pokračovalo v 9.35 hodin po příchodu ministra financí Miroslava Kalouska.)

 

Vážení kolegové, pokračujeme v jednání. Mám tady přihlášky do rozpravy. Potvrzuji, že i při nepřítomnosti pana ministra Johna, jehož omluvu jsem dodatečně obdržel, takže skutečně tady ta písemná omluva z jednání v dopoledních hodinách je, můžeme hlasovat. I v případě, že je nepřítomen ministr. Takže pokud na tom paní poslankyně trvá, budeme hlasovat. Mám tady ještě další omluvu - pan poslanec Jan Čechlovský.

Teď bude pokračovat rozprava k úvodnímu vystoupení paní poslankyně Orgoníkové, do které se mi přihlásil nejdříve pan poslanec Václav Klučka. Prosím pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, toto téma, které je předmětem písemné interpelace, se neprojednává ve Sněmovně poprvé. Minimálně dvakrát jsem v minulosti interpeloval ústně pana ministra právě v souvislosti s tímto centrem, které mělo vzniknout v Hradci Králové.

Dámy a pánové, musím říci, že nejsem z příslušného kraje, Hradeckého kraje, ten pohled je zvenčí. Já si myslím, že je dobře, když vám své poznatky k této kauze zde sdělím.

Toto není akce, která by se chystala pár měsíců. Tato akce by se chystala několik - několik let. Chystala se až po úroveň, kdy v desátém měsíci minulého roku, konkrétně 19. 10., došlo k vyhlášení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace a zajištění vydání územního rozhodnutí pro výstavbu Akademie Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS, což bylo uveřejněno v informačním systému veřejné správy dne 19. 10. a v Úředním věstníku EU pod číslem 2010/S atd. dne 21. 10.

Prosím pěkně, toto je datum, kdy pan ministr vnitra musel o této zakázce vědět. Je to 19. 10. 2010. Ať mi nikdo neříká, že si tuto velmi významnou a finančně náročnou zakázku zadali lidé kolem Hasičského záchranného sboru pouze sami, bez konzultace s vedením Ministerstva vnitra.

Mám před sebou rozhodnutí o zrušení tohoto zadávacího řízení. Prosím pěkně, v předposledním odstavci tohoto rozhodnutí jsem se dočetl, protože oni to zdůvodňují stejně tak jako v písemné interpelaci, proč k tomu došlo, že nejsou peníze, že se snížil rozpočet, že prostě nemůže být tento projekt realizován - tak si poslechněte, co je v předposledním odstavci: V důsledku výše uvedeného, to je - pozor - nemožnosti získat finanční prostředky k financování projektu za strukturálních fondů Evropské unie, došlo k podstatné změně okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani nezpůsobil, byl zadavatel nucen využít svého práva zrušit zadávací řízení dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP