(12.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

K USA bych zmínila, že častokrát skloňované město hříchu Las Vegas se nachází ve státě Nevada, jak všichni víme. Slavný bulvár Las Vegas Stripe, na kterém leží 18 ze 25 největších hotelů na světě a kde jsou všechna slavná kasina, neleží na území města! Na rozdíl od všech herních podniků, které se nacházejí na území České republiky.

Dámy a pánové, máme jedinečnou příležitost s tím něco udělat. Dokažme našim voličům, že nejsme členy klubu vlivných loterijních lobby a že se nenecháme nikým koupit. Já osobně v tuto chvíli podpořím všechny tři návrhy do druhého čtení a spoléhám na vás, že na konci tohoto legislativního procesu bude na světě zákon, který nebude obsahovat žádné trojské koně v podobě nových generací videoloterijních terminálů, jak jim nyní říkáme, a obce dostanou pravomoc rozhodovat o umisťování všech hazardních podniků na svém území. A loterijní společnosti, kterým tímto zkomplikujeme jejich byznys a nastolíme tak tvrdé podmínky, raději půjdou na východ od nás.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Hulinský a po něm pan kolega Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v obecné rozpravě tady toho již mnoho zaznělo a já bych řekl, že je zcela zřejmé, že jediným účinným systémovým řešením umožňujícím zákonnou regulaci právě provozování interaktivních videoloterijních terminálů a jiných podobných technických zařízení je právě změna zákona o loteriích.

Ministerstvo financí dlouhodobě neakceptovalo názor Prahy a dávalo právě na interaktivní videoloterijní terminály povolení, přestože město s tím dlouhodobě nesouhlasilo. Město se rozhodlo v rámci zastupitelstva o poslaneckou iniciativu a poslaneckou iniciativu podpořilo napříč celým politickým spektrem od KSČM po ODS, sociální demokracii, vlastně všech sedm politických subjektů v minulém volebním období zastoupených v hlavním městě Praze. Myslím si, že názor ani v novém uskupení v hlavním městě Praze nebude jiný. Slyšel jsem zde názory poslanců a poslankyň ze všech politických stran a všichni se shodujeme v jednom: je potřeba s hazardem něco udělat a dnes je ta správná chvíle, kdy musíme tomu zamezit.

Jsem hrozně rád a děkuji vám všem za to, protože Praha dokázala díky svým vyhláškám u výherních hracích přístrojů snížit jejich počet zhruba o 2 500 kusů. Ale kdybych vám přečetl právě nárůst interaktivních videoloterijních terminálů, tak jak je povolilo Ministerstvo financí, tak to jsou čísla, která by pro vás byla velmi nepříjemná a nemilá. Jsou to čísla, která se mění v tisících kusech, a já pevně věřím, že Ministerstvu financí se to pouze vymklo z rukou. Že to nebyl systém, kterým se Praha zahlcuje právě těmito videoloterijními terminály.

Praha opravdu by se mohla jmenovat časem městem hazardu. K 1. 2. 2010, kdy jsme toto připravovali, tak například v Praze bylo 99 kasin. Dnes, jak řekla paní bývalá starostka, jich je 146. Při porovnání s jinými městy, v Londýně jich je 29, v Moskvě jich je 29, a v podrobné tabulce, kterou byste měli k dispozici, tak právě můžeme v klidu asi všichni zastupitelé, kteří tady jsou, nebo poslanci za Prahu zvolení říct, ve Varšavě je jich například sedm, v Bratislavě tři. Praha je dnes opravdu na špici hazardu a zákon, který bychom pustili do druhého čtení, může velmi přispět k tomu, o čem tady všem hovořili naši předřečníci.

Nebudu se opakovat a dlouze vysvětlovat důvody, proč bychom to měli přijmout, protože ty již tady zazněly i z úst paní kolegyně Semelové. Takže bych chtěl tento zákon podpořit a poděkovat za to, že Sněmovna se tím bude zabývat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hulinskému. Nyní požádám o slovo pana poslance Zbyňka Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, máme na stole tři návrhy novely loterijního zákona. Myslím si, že je všechny pustíme do třetího (?) čtení, a dovolte mi k tomu jenom pár slov.

Samosprávy dlouhodobě podporují tyto novely. Základním požadavkem obcí a měst je, aby mohly regulovat hazard na svém území. A pak už to bude na dané obci či městu, zda bude oázou hazardu, nebo zda bude s hazardem razantně bojovat, a nemusí to řešit z centrální úrovně. Tento požadavek vlastně splňují všechny tři návrhy novel. Vládní novela je taková minimalistická, řeší v zásadě jenom pouze tohle. Další novely přinášejí další věci.

Mluvil jsem i o regulaci. Nevěřím na úplnou prohibici, myslím, že je lepší to dobře regulovat než si říkat, že to úplně vymýtíme, protože mnozí lidé prostě hazardním hrám podléhají a budou podléhat. A kolegyně a kolegové, kteří hovořili, mluvili především o regulaci v místě. A o tom, zda přechodná ustanovení mají říkat pět let, deset let, tři roky. Chtěl bych mluvit taky ale o regulaci v čase, protože ji považuji za neméně důležitou, možná důležitější pro udržení veřejného pořádku ve městech a obcích.

Podle mne by v přechodných ustanoveních mělo být jasně řečeno, že regulace v čase je možná ihned od novely. Tím se zbavíme nonstop provozů a toho, kdy ti lidé utrácejí nejvíc, a to je v nočních hodinách. Není to v odpoledních nebo dopoledních hodinách. A nemyslím si, že licence vydaná Ministerstvem financí, která je na deset let, hovoří o tom, že ten provoz může být 24 hodin denně.

Předpokládám, že návrhy budou přikázány rozpočtovému výboru, a myslím si, že by v rámci diskuse a druhého čtení mohly zvážit ještě minimálně dvě věci. Za prvé sjednocení velikosti výtěžku pro odvodové povinnosti na to, aby se odbouralo umělé dělení firem, kdy menší firmy mají pouze 6 % a ty největší mají 20 %. Myslím, že bude dobré to sjednotit. A určitě by bylo dobré, aby část tohoto výtěžku na tzv. veřejně prospěšné účely skončila v městských pokladnách. Protože negativní jevy, které jsou spojeny s hazardem, musí řešit často obecní či městská policie, ty náklady nesou města a obce. A navíc, peníze, které přijdou do městského rozpočtu, budou transparentně a veřejně rozděleny. Bude o tom rozhodovat zastupitelstvo příslušného města či příslušné obce, všichni budou vědět, kam ty peníze přišly, odpadnou případy o tom, že jsou to poměrně neznámá občanská sdružení či nadační fondy, kde končí desítky milionů korun. A věřte tomu, že naši kolegové a kolegyně v zastupitelstvech si s tím už poradí, kam ty peníze mají alokovat.

Pan ministr Kalousek říkal, a i tomu věřím, že kdyby novela byla nakonec schválena ještě před parlamentními volbami, nejenom schválena, ale vešla taky v účinnost, tak bychom se možná tím nezabývali. Přesto si myslím, že bychom mohli ve druhém čtení kromě té vládní verze podpořit některé další návrhy, aby začaly platit dříve, než přijde komplexní novela, která by mohla platit od 1. ledna. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do sloučené obecné rozpravy. Prosím, pane kolega Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Nebudu začínat, že jsem nechtěl a musím, ale přesto mi dovolte pár poznámek k tomu, co se zde projednává.

Teď se nechlubím, jenom konstatuji, že jsem byl jeden z těch, který byl spolutvůrcem návrhu novely loterijního zákona, který došel až na Hrad. Ale Hrad byl silnější a skončilo to zase zpět v bodě nula. Já tu nechci rozebírat pohnutky, které byly u pana prezidenta, to je jeho legitimní rozhodování, ale jedna z nich, aspoň jak jsem já z toho zaregistroval, z toho jednání kolem tohoto materiálu, byla že pan prezident očekává vzepětí na úrovni vlády, a to komplexní.

Paní kolegyně Černochová o tom hovořila, já toto téma nechci zlehčovat. Nebudu hovořit o gamblerství a jeho následcích, i když to evokuje že by to měl projednávat sociální a zdravotní výbor. Já znám ta zařízení jako u nás na jihu Čech Červený Dvůr, kde se léčí ti lidé, a ti z těch peněz zatím moc neuvidí, když neuděláme nějaké opatření, tato zařízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP