(12.00 hodin)
(pokračuje Novotný st.)

Nevěřím tomu, že by to nový zákon to nějak zásadně řešil v rozumném horizontu, protože to jsou dva roky. Je potřeba na tom začít dělat. Ale čas hraje proti nám. Jsem strašně rád, že ministr financí i premiér slíbili v tomto duchu, jak jsem říkal, situaci řešit.

Pro Věci veřejné je to klíčová norma, abychom konečně po dvaceti letech s hazardem něco udělali. Budu samozřejmě podporovat, aby se všechny tři předlohy dostaly do dalšího projednání a vznikla z toho jedna slušná norma, která konečně s hazardem něco udělá.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím nyní o slovo paní poslankyni Černochovou. Poté je přihlášen pan poslanec Hulinský.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, krásné poledne. Je symbolické, že právě v den 130. výročí úmrtí Fjodora Michajloviče Dostojevského projednáváme návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to hned ve třech návrzích. Dostojevskij ve svém románu Hráč velmi pregnantně popsal své zkušenosti s hráčskou vášní a každému ze ctihodných poslanců a poslankyň bych před projednáváním druhého čtení tohoto zákona tuto knihu doporučila na noční stolek.

Ale k věci. Praha je známa svojí historií, množstvím památek, architekturou i místem příjemného odpočinku. Poslední dva roky ještě získává další primát. Stává se světovým centrem hazardu. V Praze evidujeme vyšší počet kasin a nejrůznějších heren než ve světoznámém centru hazardu - Americe.

Je nepochybné, že hazard zvyšuje riziko nejrůznějších trestných činů. Starostové městských částí i primátor hlavního města Prahy vyhlásili jasné stop hazardu v Praze. Snížili jsme během tří let počet výherních hracích přístrojů, do jejichž povolovacího procesu může pražská samospráva vstoupit, o téměř 3 000 kusů. Bohužel, v ten samý čas se zvýšil o více než 7 000 kusů počet videoloterijních terminálů, jejichž povolování nemá v gesci samospráva, ale Ministerstvo financí. Právě díky tomu, že ministerstvo nemá místní znalost jako konkrétní městské části či obce, mohla kasina a videoloterijní terminály vyrůst v historicky známých lokalitách či v blízkosti škol.

Jedině decentralizace problému a předání kompetencí do rukou měst a obcí může pomoci řešit současný, nebojím se říci kritický stav. Každé město a obec musí mít možnost do povolovacího procesu vstoupit a na celém svém území proti hazardu bojovat. Kategoricky nesouhlasím s provozováním heren a kasin v blízkosti škol, školek, veřejných budov, kostelů atd. Prostě kdekoliv v blízkosti vzdělávacích, sociálních či kulturních zařízení. Musíme brát v potaz hlavně negativní výchovný potenciál, jaký to pro naše děti a dospívající mládež má. Dovolím si říci, že svým způsobem tak trochu nepřímo vychováváme patologické hráče. Neúměrné množství kasin a heren nutí mladé lidi vnímat tento fakt jako nedílnou součást života a zábavy. A to je špatně. Za loňský rok lidé v Česku prosázeli 128 mld. korun, z toho více než 53 mld. korun ve videoloterijních terminálech a sázením přes internet.

Podle koaliční smlouvy ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se má připravit také vládní návrh zákona, kterým se zdaní příjmy firem podnikajících v hazardu a které dosud jsou od těchto daní osvobozeny. Zmiňoval to tady pan ministr Kalousek, že by - já jenom zopakuji - v první polovině tohoto roku nový zákon měla projednávat vláda. Já tuto iniciativu samozřejmě vítám a jenom pevně věřím, že jakékoliv znění z těch tří návrhů zákona, které dnes projednáváme, nebude substitucí za ten následný krok, který, věřím a doufám, se stane v co možná nejkratší době, a tedy že se kromě toho, že přijmeme nějakou legislativní normu, která vyřeší ty nejpalčivější problémy, v čase co možná nejkratším přijmeme nový zákon o dani z příjmu, kde loterijní společnosti budou platit daně jako kterékoli jiné podnikatelské subjekty a k tomu budou platit i speciální, tzv. loterijní daň.

Problematika gamblingu už tady byla zmiňována některými předřečníky. Z chorobného hráčství se loni v českých ordinacích léčilo kolem 1 500 lidí. Je to téměř o 20 % více, než tomu bylo v roce 2003. V lůžkových odděleních psychiatrických léčeben a nemocnic evidovali loni 612 případů s touto diagnózou, což je nejvíce od roku 2003. Mužů gamblerů je asi desetkrát více než závislých žen, těch ale bohužel také přibývá. Podíl závislých hráčů do 19 let na celkovém počtu závislých gamblerů je necelých 6 %. V minulých letech počty pacientů do 19 let stoupaly, ale nárůst byl nejspíš dán tím, že dříve byly problémy mladistvých spojené s počítači diagnostikovány jako poruchy chování. Nyní se již tyto problémy diagnostikují jako patologické hráčství.

Sami gambleři chtějí od nás pomoc. Sami gambleři chtějí od státu regulaci. Jako dlouholetá komunální politička jsem se dostávala do kontaktu s těmito osobami a skutečně - i oni chtějí, aby se legislativním opatřením snížila možnost lákadel pro to, aby skutečně jejich následná léčba mohla být úspěšnější.

Ze statistik. Česká republika, hl. m. Praha má na počet obyvatel, když to přepočítávám na jeden videoloterijní terminál, počet obyvatel na jeden videoloterijní terminál v Praze je 192. V Rakousku je to 22 902. V USA to je 5 271. Když to přepočtu na výherní hrací přístroje, počet obyvatel na jeden výherní hrací přístroj Praha má 212, Rakousko 4 243, Francie 3 408.

O počtech kasin v hlavních městech Evropy už tady byla řeč. Já bych jenom doplnila informaci paní poslankyně Semelové, že v Praze už není pouze 110 kasin, ale už jich je 146.

Mezinárodní zkušenost. V Belgii je počet kasin zákonem omezen na 9. V Norsku má automaty jen státní monopolní organizace. Ve Švédsku smí povolení k hazardu mít pouze státní společnost. Slovensko - přísný zákon, rozšiřování technických her je aktivně bráněno, v provozu jich je v roce 2008 50 kusů, a to navíc v přísně kasinovém režimu. Francie - přísný zákaz, hazard včetně výherních hracích přístrojů pouze v kasinech, je jich tam 30 kusů. A taková specifičnost Francie je ta, že do kasin ve Francii nesmějí chodit rezidenti, kteří bydlí v obci, kde se kasino nachází, takže místní obyvatelstvo je tímto chráněno před gamblerstvím. Rusko - absolutní zákaz od roku 2007, s výjimkou čtyř herních zón dostatečně vzdálených od Moskvy. USA - přísné zákony, v některých státech zákaz hazardu, ve většině států přísná regulace. Hazardní ráje jsou jen Las Vegas, Atlantic City a indiánské rezervace. Rakousko - hazard pod státním dohledem, dva podnikatelé s 12 kasiny. Norsko - státní monopol. Irsko - úplný zákaz hazardu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP