(11.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Samozřejmě pak musíme počítat i s poměrně výraznými daňovými úniky, protože v případě 63 000 kontrolních míst je téměř jistý fenomén nelegálního prodeje cigaret se starou sazbou spotřební daně po datu doprodeje, o tom nepochybuji, a při 63 000 kontrolních míst možnost účinné kontroly je samozřejmě minimální.

V neposlední řadě také navržená regulace doprodeje by se stala diskriminačním - možná i likvidačním, ale v každém případě diskriminačním tokem vůči méněobrátkovým značkám cigaret a já jsem přesvědčen, že bychom měli trvat na rovných podmínkách pro všechny, které nejlépe zajistíme tak, že žádná regulace nebude. Nicméně rozhodnutí je samozřejmě na Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další se do rozpravy hlásil pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená sněmovno, vládo, víte, mně to připomíná vtip - jedni bojovali o most, druzí a přetahovali se tak dlouho, až přišla velká voda a sebrala most oběma.

Snad ti informovaní vědí, že 17. 11. platí evropská směrnice, že cigarety musí být nehořlavé. To znamená - já vím, že se smějí kuřáci - ale když nebudou na cigaretě pracovat, cigareta nekouří. Zjednodušeně řečeno. Ale nechci to rozebírat. Ale tato směrnice stanoví, že všichni musejí stáhnout své zboží. Proč myslíte, že se teď zvedají ceny cigaret? Že si dělají rezervu na toto stažení. Ze všech stánků se budou stahovat podle této směrnice cigarety, takže nějaké problémy tohoto typu, které se tu diskutují, vyřešila za nás evropská směrnice. Neříkám, jestli dobře, nebo špatně. A jsem toho názoru, že když zrušíme předzásobení, tak možná, že bude - možná, já nevím - snaha v prosinci vše dohnat a udělat velkou akci, předzásobit se těmi nehořlavými cigaretami. Já teď nevím, to je opravdu jenom můj názor a není nijak podložený žádnou větší diskusí.

Takže si myslím, že právě i proto by mělo zůstat předzásobení tam, kde je. A ti, co trápí staré kolky, tak ty všechny by měly zmizet tímto, protože si neumím představit, že by firmy rozbalovaly cigarety, upravovaly je, to je technologicky asi nemožné. Takže bude v tomto velký pohyb v listopadu tohoto roku.

Takže tolik k tomu. A jinak i přes to všechno uvidíme, co nám přinese vývoj. Ale říkám, ve světle této směrnice bych se nepouštěl ani do vyžadování té výjimky, která je. A navíc, kdyby byl přijat návrh, o kterém hovořil pan Doktor z hlediska návrhu pana Svojáka, tak možná vztahovala by se na něj i tady dvouměsíční lhůta, i tady by chtěli zpátky, co nechce ani za svět vidět pan ministr, a to je, aby řádně zdaněné zboží bylo nějakým způsobem likvidováno. S tímto se budou muset výrobci a distributoři popasovat sami a doufám, že do toho nás jako stát nevtáhnout.

Takže nezkusme se tam do toho teď zamíchat pozměňovacím návrhem, který, věřím, v dobré víře Igor Svoják podal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, dále se hlásil pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já už v odpovědích a struktuře té repliky pana ministra financí oceňuji sportovní ráz té debaty, která myslím, že svou váhu přece jenom má.

Za prvé si myslím, že by bylo velkou výhodou pro Poslaneckou sněmovnu, ale i věc samu, kdyby mohla být vedena na půdě rozpočtového výboru. Té jsme se spíše vyhýbali, alespoň v takové hloubce debaty. Za druhé i mne ráno trochu strašila představa, jak si tady s panem ministrem vyměníme role. On je velmi často označován za osvíceného konzervativce a já za zapřisáhlého liberála, a teď si tu roli trochu otáčíme alespoň ve smyslu pohledu na regulaci předzásobení a ochranu českého trhu.

Na druhou stranu výtka kladoucí zde v úvahu argument zvýšených nároků na administraci opatření, která jsou navrhována, je věcí, která může, snad - snad -, pokud vůbec brát na zřetel a k uvážení pouze potud, pokud bychom si mysleli, že je to snad první role podobné váhy nebo podobného výkonu, kterou by tady celníci vykonávat měli. Bylo řečeno, že se jedná zhruba o 60 tisíc kontrolních míst, a já jsem tedy přesvědčen, že pokud celníci mají hledat stopy nezdaněného tabáku, tak je hledají přesně na 60 tisících místech, a nikoli v tom počtu, který byl uveden jako formální obhajoba. Jinými slovy, myslím, že celníci na 60 tisících místech jsou už dnes. Nebo by alespoň měli. Kde jinde by se měl nezdaněný tabák prodávat? Takže myslím, že tenhle argument platí jen z poloviny. Připouštím, že tento návrh jim svým způsobem práci přidělává.

Na druhou stranu, kolegyně a kolegové, máme celníků v přepočtu na prostého daňového poplatníka široko daleko nejvíce. S oblibou uvádím příklad, kdy u nás jich máme šest tisíc a sousední Rakušané osm set. Máme na to tedy celou armádu - co už jiného by měli dělat než pracovat a hlídat nezdaněné zboží!

To, co považuji za absolutně nejvyšší kolizi a věc k přemýšlení, je přesně to, co zaznělo v závěru vystoupení pana ministra. Ano, ta opatření, resp. represe, která je navržena v pozměňujícím návrhu, je poměrně tvrdá. Ale stejně tvrdě je přece formulována represe ve všech jiných ustanoveních jiných zákonů, které se dovolává určité autority a má vést povinné subjekty ke změně chování nejvíce tam, kde stát vybírá spotřební daň a kde pohříchu stále roste břemeno spotřební daně, protože dostat na trh zboží bez daně a prodávat jej za významně jinou cenu, to je největší motiv a ten motiv vytváří právě to břemeno daně, kterou stát svým rozhodováním vytváří.

Poznámka poslední. Pan ministr řekl - a souhlasím - že toto ustanovení zatím notifikováno není. Dovětek zní: Toto není starost, resp. problém pouze České republiky. Stejným způsobem - neříkám, že věcně úplně stejným, ale regulací trhu, regulací předzásobení tabákovými výrobky - prošlo Rakousko, Maďarsko, dělá to Slovensko, všichni jej musí notifikovat a všichni to dělají ze stejného důvodu, ze kterého je to opatření navrhováno i nyní. Všichni se bojí toho, co nastane od roku 2014, kdy se skrze střed Evropy na západ pohrne zboží vyráběné v prostoru, který začne více zdaňovat až v roce 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a o slovo se přihlásil pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Velmi se omlouvám, už jenom velmi krátce. Za prvé bych poprosil o korektnost argumentace v případě porovnávání počtu celníků v Rakousku a v České republice s ohledem na množství zákonných kompetencí, které musejí dělat rakouští celníci a které musejí dělat čeští celníci. Nebudou-li muset spravovat mýto a spoustu jiných povinností, které v Rakousku nedělají, tak jich bude dvanáct set taky. Ale v takovém případě se to personálně bude zajišťovat v jiných institucích, ať už to budou policisté či cokoli jiné. Takže měřme to na obsah přidělené práce, nikoli na to, kolik je osob v jednotlivých zemích.

Druhá věc, už jenom poslední argument, protože si myslím, že vše tady zaznělo, a předtím jsem hovořil o tom, o čem jsem bytostně přesvědčen sám. Tady si dovoluji, byť jim stoprocentně věřím, tlumočit názor svých legislativních expertů, a to jest názor o technických a legislativních nedostatcích zpracování tohoto zákona. Asi ten nejvýraznější je ten, že pokud bychom pozměňující návrh pana poslance Svojáka přijali, tak je například neaplikovatelné ustanovení § 135a odst. 2 písm b) až d), to znamená, nebylo by možné udělovat sankce za správní delikty a vymáhat pokuty poměrně výrazné. Dopustili bychom beztrestnost v těchto třech písmenech tohoto paragrafu. Jsem přesvědčen, že mají pravdu. Byť té expertní diskuse schopen nejsem, jsem povinen vám tento názor svých legislativních expertů tlumočit.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP