(11.10 hodin)
(pokračuje Braný)

Tím netvrdím, že souhlasím se vším, co tam je. Samozřejmě jsou tam některé věcné problémy, které budeme potom rozhodovat ve vlastním hlasování o materii samé. V minulosti, když jsem jako zpravodaj musel např. napravovat chybu z Ministerstva financí o výpočtu, tak jsem byl některými kolegy napadán, že jsem lobbista apod., protože to deklarované a v důvodové zprávě a všude stanovené zvýšení bylo 2- až 3násobně vyšší ve smyslu návrhu, který byl podán. Takže to jsem tam nezjistil, třeba mě někdo vyvede ještě z omylu, ale myslím, že se tomu tady Ministerstvo financí věnovalo. Co chci též ocenit, je, že se nerozšířila moc otázka okruhu řešení různých problémů, tj. pohonných hmot, alkoholu a dalších, které v tomto zákoně jsou. Vše je v pozměňovacích návrzích soustředěno v podstatě na tabákové výrobky.

K samotným pozměňovacím návrhům. Já bych nechtěl pana ministra moc opravovat, ale přesto musím říct, že poslanec František Dědič trvá ve svém návrhu na tom, aby platil dodnes platný zákon, že předzásobení je v nějakém režimu. Tam jsem jako zpravodaj v souladu s panem ministrem, nesoulad malý je v tom, že jsme to zavedli v roce 1996 po velmi složitých jednáních a byl k tomu dán při tom jednání souhlas Ministerstva financí. Tam byla shoda. Pan ministr říkal, že tam shoda nebyla, že to poslanci nějak sami tady... Takže Ministerstvo financí bylo přesvědčeno o tom, že to je cesta ze složité situace. Pravdu má pan ministr v tom, že není tento instrument nutné využívat při pomalém navyšování cen cigaret. Ale jakmile nastane skokové navýšení, tak toto opatření má své opodstatnění, zjednodušeně řečeno - to, co jste v minulém roce prodali a koupili si kolky, tak tolik si můžete koupit při zvyšování sazby na další období a nemůžete více - zjednodušeně řečeno, ono je to složitější. Takže já jsem názoru, ale v hlasování rozhodneme, že když zůstane toto opatření v zákoně, tak to není nic proti ničemu a dává to ty možnosti. Rozumím tomu, že předzásobení nese větší náklady firmám, které musí toto obhospodařovat, a některé i dílčí složitosti z hlediska vydávání kolků a práce státních orgánů v této oblasti. Tolik k předzásobení.

Bude-li přijat návrh kolegy Františka Dědiče, tak podle mého názoru pozměňovací návrh pod písm. D poslance Igora Svojáka nebude hlasovatelný. Nebude-li přijat, k tomu ještě povím.

U účinnosti plně podporuji, abychom se dostali do nějakého jasného nebo jasnějšího termínu, takže pozměňovací návrh pod písm. B paní Langšádlové je v pořádku a doporučuji Sněmovně.

U poslance Jana Bauera se ztotožňuji s tím, co řekl pan ministr, ale pro zjednodušení, teď je tam sankce 5 mil. a ta se neošetřuje v tomto a tam by se to bilo, takže kdyby to bylo platné, sankce tam zůstává. Takže tady jsem neutrální a myslím, že k tomu případu bude, nebo by mělo docházet velmi vzácně. Jedná se o to, když si firmy samy sníží - to nemyslím, že je vzácné, nějaké akce na snížení ceny cigaret na měsíc nebo na dva - a dovezly by to do republiky po tomto režimu, tak jsou v režimu sankčním a nevědí, co s tím. Zpátky s tím nemůžou a nové snížení kvóty nemůžou nalepit. Jedná se o problémy technické, které chce tímto i vyřešit kolega Bauer. Já jsem k tomu neutrální, říkám, hlavně mi tam chybí to, co už tu pan ministr řekl.

U poslance Igora Svojáka, tam jsem názoru, že je to dobrá snaha něco učinit, když nebude předzásobení, jak budeme najíždět. To znamená dvouměsíční lhůta, potom by to mělo být vše už v jiném režimu. Ale vidím tam problémů několik a zásadní je, že zhruba po dvou měsících je to zboží jako zboží bez kolků, bez označení, a tím by to bylo v trestních sazbách, a na kolik máme 40 tis. výdejních míst v cigaretách a prodejní místa a v minulosti jsme to zkoušeli, nic moc to nepomohlo této věci. Myslím, že mechanismy, jak toto ošetřit, jsou jiné. Takže to je jedna poznámka. Toto již tu bylo, jestli mě paměť neklame, někdy v roce 2007 též na pořadu dne a Sněmovna to zamítla, nebo podobný pozměňovací návrh.

Jinak jsem upozornil předkladatele, že tento návrh, aby byl hlasovatelný v případě, když neprojde pozměňovací návrh kolegy Dědiče, tak se musí legislativně technicky upravit. Já si tuto ambici nekladu, ale jsou to asi dvě stránky načíst teď a Sněmovna by musela rozhodnout, že to je legislativně technická úprava, protože předkladatel udělal tento pozměňovací návrh na platný zákon a tím se to rozchází paragrafově a v bodech, místo toho, aby to bylo uděláno na zákon, který navrhl na změnu, kterou navrhuje a kterou projednáváme v tisku Ministerstvo financí, předkladatel vláda. Takže tady je taky ten rozdíl. Takže už první, nebude-li udělána tato legislativně technická úprava, tj. z hlediska paragrafů a písmen značení tohoto pozměňovacího návrhu, tak budu trvat na tom, že to je nehlasovatelné. Jinak i tak jsem skeptický vůči tomuto návrhu a jeho funkčnosti na další období.

Tolik z mé strany a potom v proceduře povím blíž. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chci se zeptat, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není - omlouvám se, pan poslanec Doktor. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já vzhledem k tomu, že pan kolega Igor Svoják je nepřítomen, je řádně omluven z dnešního jednání, pociťuji povinnost vystoupit s obhajobou účinků a ambicí, které vtěsnal do svého pozměňujícího návrhu.

Rád bych řekl, co je základním motivem k podání tohoto pozměňujícího návrhu. Zejména fakt, že Česká republika uplatňuje vzhledem k praxím okolních zemí naprosto odlišný režim a z něho také vyplývá jistá administrativní obtíž při uplatňování zvýšené sazby spotřební daně z cigaret z přechodu jednoho období do druhého. V České republice, označíte-li cigaretový výrobek kolkem, tak tím za prvé deklarujete přihlášení tohoto zboží do řádného legálního prostředí, tzn. zaplacení daně, a pak fakt, že jste daň zaplatili. Praxe okolních zemí tento režim zpravidla odděluje, kolek je znamením toho, že změna zboží se pohybuje v legálním, legalizovaném prostředí, a je tedy zdaněno, resp. stát čerpá onu spotřební daň, která je k tomuto zboží v čase a místě vázána. Vedle toho ale souběžně ten, kdo umisťuje toto zboží na trh, platí daň, která odpovídá místě a času. Pak tyto země nemusí řešit problém, který řešíme my, že z roku na rok měníme sazbu spotřební daně, resp. její výši z logiky a té konstrukce, jak je počítána, a máme na trhu zboží, které je označeno kolkem, čímž se tváří a je zjevně zbožím legálním, ale zároveň je z hlediska daňového břemene vázáno k jinému období a bylo by třeba v souladu s praxí okolních zemí zboží nově dodanit tak, aby zboží neslo tu zvýšenou daňovou zátěž. To bohužel neumíme, a pokud se nám tohle podaří zavést a změníme praxi zdaňování tabákových výrobků, vyrovnáme se i s obtíží, kterou v podstatě administrativní formou neustále dobíháme.

Proč byla zavedena regulace předzásobení? Protože zejména vlády sociální demokracie - a myslím, že to není nějaká přemíra kritiky, je to prostě fakt, který byl navíc doložitelný z řady objektivních měření - se trápily fenoménem, kdy v průběhu projednávání záměru navýšit spotřební daň se dotčené subjekty velmi efektivně připravovaly na náraz, kterému bude trh vystaven, a vždy záleželo pouze na výši, o kterou chce vláda zvýšit spotřební daň na tabák. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP