(15.00 hodin)
(pokračuje Schejbalová)

Zopakuji, co jsem chtěla říct. Tak mezi prvky ochrany spotřebitele, které by se měly v novele rozhodčího zákona předkládané Ministerstvem spravedlnosti promítnout, řadí Ministerstvo spravedlnosti následující: Povinnost uzavírat rozhodčí smlouvu na samostatné listině, což je důležité, aby ty doložky nebyly malinkatým písmem, než je zbytek smlouvy upravující práva a povinnosti stran. (Velký hluk v sále.) Povinnost uvádět v rozhodčí smlouvě určité údaje závazně, obligatorně, např. údaje o způsobu zahájení rozhodčího řízení, o možných nákladech řízení, o místu konání rozhodčího řízení, o způsobu doručování, možnosti přezkumu rozhodčího nálezu, a informace o vykonání dozorčího nálezu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, prosím o klid, abychom paní poslankyni slyšeli.

 

Poslankyně Jaroslava Schejbalová: Mockrát děkuji, paní předsedající, zrovna jsem chtěla...

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Ještě neděkujte, protože mě nikdo neposlechl.

 

Poslankyně Jaroslava Schejbalová: Děkuji všem kolegům a kolegyním, že vyposlechnou závěr, který je důležitý. Děkuji. I pan zpravodaj bude dávat pozor. Děkuji.

Tyto prvky ochrany, které má ve své připravované novele Ministerstvo spravedlnosti, jsou daleko, troufám si říct, lepší, než je návrh novely předkládaný skupinou poslanců. Jejich návrh se jeví jako nedostatečný, protože neřeší danou problematiku komplexně ani systémově a dostatečně nereflektuje praktické problémy v oblasti spotřebitelských sporů.

Závěrem bych vám chtěla říci - a byla bych ráda, kdybyste dávali pozor - že ze všech výše uvedených důvodů, které jsem vám řekla, nebo dříve uvedených důvodů, nemůže klub TOP 09, i když bych ráda někdy podpořila i opoziční návrhy, jistě některé budou dobré, a konkrétně i návrhy kolegů, kteří jsou z mého rodného kraje, z jižní Moravy, tak bohužel musím říct, že nedoporučujeme podpořit novelu zákona o spotřebitelských úvěrech a o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji paní poslankyni. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Hamáček a poté do obecné rozpravy pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom avizovat procedurálně jménem klubu sociální demokracie, že budeme žádat o pauzu do 15.30 před skončením obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Takže ještě nechám běžet obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Votavu, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, já chápu smysl této novely zákona o spotřebitelském úvěru - chápu, že smyslem je ochrana spotřebitele zvláště v současné době - a jaký je tedy stav, co se týká spotřebitelských úvěrů, uzavírání spotřebitelských úvěrů a z toho i problémů plynoucích pro řadu lidí. Ztotožňuji se samozřejmě s limitací sankcí, výše sankcí v případě prodlení se splácením nebo vůbec v případě neplacení takovéhoto úvěru. Chápu i nutnost určité regulace sazby RPSN, chápu i omezení rozhodčích doložek, protože ty jsou právě často kamenem úrazu, kdy řada lidí končí na této rozhodčí doložce a někdy to má pro ně samozřejmě i existenční důsledky.

Je třeba si asi říci pár čísel, určitě neuškodí. Spotřebitelský úvěr dnes má sjednáno zhruba 45 % obyvatel České republiky, což je tedy poměrně dost. Samozřejmě nebudu brát takové země, jako je Rumunsko, kde se to pohybuje někde kolem 80 %, ale i 45 % lidí, kteří si berou spotřebitelský úvěr, je poměrně hodně. Samozřejmě tím také roste podíl nesplácených úvěrů, to znamená nesplácení po delší dobu než 90 dnů; roste to meziročně poměrně velkým procentem nárůstu. Řada lidí se dostává často do takto neřešitelných problémů právě v souvislosti s tím, že uzavřou spotřebitelský úvěr, a ono to má určitě své kořeny, svůj začátek právě při sjednávání tohoto úvěru, při tom, kdy podepisují smlouvu o tomto úvěru.

Chtěl bych říci, a já už nebudu hovořit o těch důvodech, které vedou předkladatele k této novele, spíše bych se chtěl zmínit o jedné věci, která s tím samozřejmě souvisí, a to je finanční gramotnost našeho obyvatelstva. Já si myslím, že je na poměrně žalostné úrovni a projevuje se právě i v těchto problémech při vzetí a potom nesplácení spotřebitelských úvěrů. Dvacet procent lidí se vůbec nezajímá o osobní finance. Čtyřicet procent lidí považuje jakékoli finanční plánování za zcela zbytečné. A těmto číslům samozřejmě také potom odpovídají ty věci, které z toho plynou. Lidé, když uzavírají spotřebitelský úvěr, tak se většinou ptají a řídí se tím, kolik budou splácet. Ale už je ani tak nezajímají, a to je třeba si říci, ty ostatní věci, ostatní podmínky, které v té smlouvě jsou. Vidina peněz, toho, že rychle dosáhnou na zboží, dělá své a vede i ruku k tomu podpisu.

Chci tedy říci, že to určitě zakládá důvod, aby se ještě zlepšila osvěta v této věci. Koneckonců Ministerstvo financí také deklarovalo, že chce v této věci udělat více. Já si myslím, že je to opravdu třeba. Je třeba ale i zvýšit povědomí o finanční gramotnosti už při výuce na školách, nejenom na středních školách, kde se možná částečně tyto věci učí, probírají, ale už i na základních školách, samozřejmě přiměřeně věku žáků a formou, jakou se jim tyto věci podají. Takže já tady vidím opravdu velký úkol pro Ministerstvo financí v rámci osvěty, velký úkol pro Ministerstvo školství v zařazování finanční gramotnosti do výuky. Je to určitě třeba. Tím samozřejmě nepopírám to, že vidím smysl a nutnost přijetí, v současné době na současný stav, této novely zákona o spotřebitelském úvěru a také tuto novelu podpořím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Chci se zeptat, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy, protože v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Je poněkud složité vrátit se v té atmosféře projednávání tohoto sněmovního tisku do samého úvodu debaty, neb projednáváme tuto materii na minimálně druhé, spíše třetí sněmovní schůzi. Já myslím, že paní kolegyni Schejbalové se podařilo naprosto mistrovsky vystihnout ten detail, ten výčet prohřešků a špatných řešení, která tento návrh obsahuje, a jakkoli by se mohlo zdát kolegům a kolegyním její vystoupení dlouhé, tak přesně tolik nedostatků tam je, kolik jich vyjmenovala. Proto bych rád zopakoval, že v mnoha vystoupeních kolegů a těch, kteří se přidali ke kritice zvoleného řešení, zazněl návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, aby bylo zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Já sám jsem počastoval tento návrh poměrně dlouhým vystoupením, ve kterém jsem se snažil podtrhnout zejména potíž a neschopnost přímo zakódovanou, geneticky zakódovanou neschopnost těch změn zákonů vyvolat účinky, které v nich spatřují předkladatelé. Řekl bych, že tak jak kouzlo většiny selhání bývá v detailu, tak v tom velkém detailu a představitelném detailu, dokonce dohledatelném detailu v blízké budoucnosti z hlediska myšlených efektů může tato předloha novely zákona a podle předkladatelů zvýšené ochrany spotřebitelů v konečném důsledku spotřebitelům spíše ublížit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP