Stenografický zápis 13. schůze, 3. února 2011


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř


101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Rath
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Rath
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Rath
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Rath
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Poznámka předsedajícího v 11.02 hodin během čekání na příchod evropského komisaře:) Já jenom jsem tady dotazován, tak to řeknu všem: Opakuji, že ráno byl omluven premiér Nečas z účasti na interpelacích ústních, takže po 14. hodině tady premiér nebude. To znamená, že interpelace se mohou konat maximálně s tím, že ti, kteří budou chtít, mohou přečíst své interpelace, ale odpověď mohou dostat pouze písemně. Interpelace na ministry pak začnou samozřejmě normálně.
(Po příchodu předsedkyně PSP paní Miroslavy Němcové a místopředsedy EK pana Maroše Šefčoviče do sálu v 11.05 hodin:) Prosím, kolegové, abyste se posadili. (Předsedající zvoní zvoncem.) Já bych tady přivítal místopředsedu Evropské komise pana Maroše Šefčoviče.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda Evroské komise a komisař pro meziinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


50. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti /kód dokumentu 16336/10, KOM(2010) 642 v konečném znění/ /sněmovní tisk 236-E/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Bauer


51. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik /kód dokumentu 14520/10, KOM(2010)526 v konečném znění/ a Návrh nařízení Rady (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku /kód dokumentu 14496/10, KOM(2010) 522 v konečném znění/ /sněmovní tisk 237-E/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


102. Ústní interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Vandas
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jaroslav Vandas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Josef Tancoš
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslanec Josef Tancoš
Ministr dopravy ČR Vít Bárta
Poslankyně Milada Halíková
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Milada Halíková
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jan Látka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Petrů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Jiří Petrů
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Marie Nedvědová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslankyně Marie Nedvědová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Josef Tancoš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Josef Tancoš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP